Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Úvodní stránka

leží 15 km severně od Prahy, 7,5 km východně od Kralup nad Vltavou a 8 km jihozápadně od Neratovic. Její starší část je rozložena ve svahu sklánějícím se zvolna k severu, novější část se sídlištní zástavbou vyrostla...

Aktuální informace z městského úřadu Archiv článků

Viníci požáru dopadeni díky Městské policii Odolena Voda

22.8.2014 09:01

Dne 20. srpna ve večerních hodinách došlo v areálu firmy Dopramo k požáru asi 40 balíků slámy, stavební buňky a několika stromů. Téhož dne v 16:20 hodin bylo celkem 6 nezletilých hochů, poskakujících na balících slámy, vykázáno hlídkou Městské policie Odolena Voda z areálu, avšak 3 z nich se na místo později vrátili. Na druhý den, díky pomoci občanů a vyhodnocení záznamu z městského kamerového systému města, byli oni 3 mladíci hlídkou strážníků vypátráni, kdy jeden z nich se hlídce sám doznal. Jména dotyčných byla předána městskou policií Obvodnímu oddělení PČR, které vede v této věci vyšetřování a vzhledem k věku pachatelů a probíhajícímu vyšetřování nelze více zveřejnit.

Přitom stačilo tak málo, namísto paniky, strachu a útěku z místa, kdyby hoši oslovili někoho z dospělých, či sami zavolali hasiče, škoda nemusela být tak vysoká, možná žádná, protože při samém počátku zahoření, by stačily na uhašení "2 kýble vody".

Martin Zachata, vedoucí strážník MěP

Výběrové řízení - Referent OSM

6.8.2014 12:07

.... více informací nleznete v příloze ve formátu pdf

Město převzalo stavbu školky a družiny

4.8.2014 14:25

Poslední červencový den převzalo město od stavební firmy Marhold, a.s. novou stavbu školky a družiny. Kapacita školky bude 50 dětí, družina bude mít 4 třídy. Poslední drobné nedodělky bude třeba ještě odstranit, ale věříme, že nic nebrání tomu, abychom 8. srpna dle plánu budovu zkolaudovali. Pak budeme mít 3 týdny na to, abychom společně s ředitelkami MŠ a ZŠ vybavili budovu a třídy, zapsali MŠ do rejstříku škol a předškolních zařízení, budovu pojistili a mohli začátkem školního roku přivítali první žáčky. O získání dotace ve výši 10,3 mil. Kč na stavbu této budovy jsme Vás již informovali.

Přeji pěkný zbytek prázdnin

Dita Výborová, starostka města

Foto S. Pirný

Město Odolena Voda získalo další dotaci 11,3 mil. Kč pro základní školu a pro školku

2.8.2014 05:47

Letošní léto je pro město Odolena Voda z pohledu získání dotací na veřejné projekty opravdu úspěšné. Kromě dotace ve výši 13 mil. Kč ze Státního fondu životního prostředí na zateplení a nová okna v ZŠ získalo město dalších 10,3 mil. Kč od Ministerstva financí ČR na stavbu budovy mateřské školy. Protože město bylo původně připraveno investovat celou částku na stavbu školky ze svého rozpočtu, bude dotace vítaným bonusem, který uvolní finance pro další potřebné investiční akce na rozvoj města. Další částku ve výši 1  mil. Kč získalo město rovněž na rozšíření kapacity školy úpravou strojovny na tělocvičnu a rozšíření jídelny.

Kapacity základních škol v okolí Prahy jsou dlouhodobě nedostačující, jen v okrese Praha-východ a Praha-západ dnes chybí 160 tříd, desítky kabinetů a toalet, školní jídelny a tělocvičny. Nový dotační titul Ministerstva financí výrazně pomůže městům a obcím v prstenci okolo Prahy zajistit chybějící kapacity v základních školách.

Dita Výborová, starostka města

Město získalo dotaci 13 mil. Kč pro základní školu

29.7.2014 11:12

Město získalo dotaci 13 mil. Kč pro základní školu

Na jaře letošního roku město podávalo žádost na Ministerstvo životního prostředí o dotaci na zateplení a výměnu oken v základní škole. Koncem července jsme obdrželi informaci, že jsme byli úspěšnými uchazeči a že město získalo 13 mil. Kč na snížení energetické náročnosti budovy základní školy. Opatření spočívá v zateplení pláště obvodových stěn, výměně otvorových výplní (oken a dveří) a zateplení střechy a stropů. Velice nás těší, že jsme získali finanční prostředky na tak potřebnou investici. Nyní bude třeba zajistit pečlivou přípravu a organizaci a poté realizaci veřejné zakázky, abychom dostáli všem požadavkům pro bezproblémové získání dotace.

Dita Výborová, starostka města

100 let od začátku první světové války

28.7.2014 20:48

Na pondělí 28. července připadlo smutné výročí sto let od počátku první světové války, ve své době zvané jen „světové“ nebo „velké“. Záminkou k vypuknutí celosvětového konfliktu byl atentát na následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d'Este v Sarajevu 28. června 1914. Dlouhodobé spory mezi světovými mocnostmi nakonec vyústily k vyhlášení války Rakousko-Uherska Srbsku právě dne 28. července 1918. Výsledkem dlouholetého konfliktu byl zásah do života a milionů lidí a změna politické mapy světa. Nejhmatatelnější vzpomínkou na padlé ve válce jsou pomníky nacházející se snad v každé obci v zemi. Vodolský památník, který se nachází na Dolním náměstí, je důstojnou připomínkou zdejších vojáků a občanů padlých ve válce.

Dita Výborová, starostka města

 

Zastupitelstvo města schválilo Pokyny pro zpracování územního plánu města Odolena Voda

21.7.2014 17:55

Zastupitelstvo města Odolena Voda dne 23.6.2014 schválilo Pokyny, které kromě drobných úprav proti současnému územnímu plánu (ÚP) nově umožní zastavění orného pole v lokalitě Dolínek – Čenkov směrem k Břežanskému lesu. Schválené Pokyny naleznete zde v příloze pdf, zápis z jednání zastupitelstva města v této věci naleznete zde http://www.odolenavoda.cz/download/1405340033/3474_001.pdf Nyní pořizovatelka ÚP ing. Perglerová spolu se zpracovatelem ing. Jetelem připraví podle schválených Pokynů konečnou podobu územního plánu, kterou zastupitelstvo města bude opět schvalovat a poté se bude schválený ÚP veřejně projednávat. V této fázi bude prostor pro uplatnění posledních námitek a připomínek.

Dita Výborová, starostka města

Ostatní články a informace Archiv článků

Požár v areálu firmy Dopramo

21.8.2014 09:48

Ve včerejších podvečerních hodinách vypukl v areálu firmy Dopramo v ulici K Cukrovaru požár několika desítek uskladněných balíků slámy. Dle informace velitele zásahu Martina Legnera byl vyhlášen požární poplach třetího stupně (velký případ) a na místo se sjelo celkem 9 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů, které až do brzkých ranních hodin hasily a lokalizovaly oheň. Požár zachvátil slámu, poškodil několik stromů, škoda se odhaduje na 90 tis. Kč. Všechna hospodářská zvířata, která jsou chována v přilehlém objektu, byla včasným zásahem uchráněna. Svědci viděli z areálu utíkat mladé hochy těsně po vypuknutí požáru, což naznačuje možnou příčinu požáru.


Ing. Dita Výborová, starostka města


Vítejte v Odoleně Vodě