Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Úvodní stránka

leží 15 km severně od Prahy, 7,5 km východně od Kralup nad Vltavou a 8 km jihozápadně od Neratovic. Její starší část je rozložena ve svahu sklánějícím se zvolna k severu, novější část se sídlištní zástavbou vyrostla...

Aktuální informace z městského úřadu Archiv článků

Nová internetová aplikace – geoportál města Odolena Voda

14.11.2014 07:27

Město zprovoznilo a pro své občany zpřístupnilo tzv. geoportál města. Naleznete jej na webu www.gobec.cz/odolena-voda a jedná se o mapový server, který využívá mapové podklady on-line z různých zdrojů a od různých poskytovatelů, sjednocuje jejich formát a souřadnicový systém a poskytuje tak ucelený pohled na území města. Na mapovém základu, který tvoří  katastrální mapy, googlemapy a letecké snímky se zobrazují ve vrstvách informace z územního plánu, o vlastnictví nemovitostí z katastru nemovitostí, o technické infrastruktuře a trasách plynu, vodovodu, kanalizaci, elektrického vedení, umístění veřejného osvětlení, mobiliáře města, kontejnerů na odpad, místa zájmu (restaurace, turistická místa, sportoviště školy, dětská hřiště atd.). Protože je geoportál spuštěn teprve krátce, nejsou v něm zatím všechna data, ale základ tam je již vložen (územní plán, katastr nemovitostí) a v brzké době přibudou trasy elektrického vedení, plynu, vodovodu a kanalizace.

Věřím, že tato aplikace zefektivní práci nejen úředníkům, ale poskytne užitečné informace i našim občanům.

Dita Výborová, starostka města

Město má nové multifunkční hřiště

10.11.2014 15:21

Dne 6. listopadu město převzalo od firmy Tubeko Sport, s.r.o. nové multifunkční hřiště s umělým povrchem. Staré a nevyhovující asfaltové hřiště bylo za 850 tis. Kč přebudováno a zrekonstruováno na nové hřiště pro míčové hry. Společnost COLAS CZ formou sponzorského daru ve výši 64 tis. Kč odfrézovala starý povrch. Součástí hřiště jsou koše pro basketbal, branky pro florbal, tyče k natažení sítě na nohejbal a volejbal. Hřiště se nachází v areálu základní školy, která jej hodlá v široké míře využívat pro hodiny tělesné výchovy. Využití nebude však určeno pouze pro základní školu, počítáme, že na hřiště bude mít přístup veřejnost. Nyní bude třeba dobře nastavit provozní řád, správce areálu, plánujeme také instalaci kamery, která by toto hřiště dozorovala. Hřiště je v dnešní době dokončené a předané, zatím však není možné jej využívat. Město jej musí nechat certifikovat a teprve pak bude plně k dispozici. Těší nás, že máme nové, moderní hřiště, které rozšíří občanům možnosti sportovního vyžití ve městě.

Dita Výborová, starostka města

Foto v příloze ve formátu jpg

Nové vedení města bylo zvoleno

4.11.2014 14:24

Na ustavujícím jednání Zastupitelstva města bylo dne 3.11. 2014 zvoleno vedení města Odolena Voda v tomto složení:

starostka - Dita Výborová
místostarosta - Tomáš Lohniský
členové Rady města - Jiří Gorecký, Zdeněk Kříž, Hana Plecitá

První jednání Rady města v novém složení se bude konat již 6. listopadu a čeká ji několik zásadních rozhodnutích. Rada bude projednávat návrh rozpočtu města na rok 2015, bude vybírat vítěze veřejné zakázky na zateplení a výměnu oken v ZŠ a schvalovat smlouvu o dílo a také bude vybírat vítěze poptávkového řízení na projekt na opravu nadstavby Kpt. Jaroše. Věřím, že noví členové Zastupitelstva a Rady města dají práci pro město nový impuls a nový úhel pohledu na známé problémy.

Dita Výborová, starostka města

Město převzalo stavbu školky a družiny

4.8.2014 14:25

Poslední červencový den převzalo město od stavební firmy Marhold, a.s. novou stavbu školky a družiny. Kapacita školky bude 50 dětí, družina bude mít 4 třídy. Poslední drobné nedodělky bude třeba ještě odstranit, ale věříme, že nic nebrání tomu, abychom 8. srpna dle plánu budovu zkolaudovali. Pak budeme mít 3 týdny na to, abychom společně s ředitelkami MŠ a ZŠ vybavili budovu a třídy, zapsali MŠ do rejstříku škol a předškolních zařízení, budovu pojistili a mohli začátkem školního roku přivítali první žáčky. O získání dotace ve výši 10,3 mil. Kč na stavbu této budovy jsme Vás již informovali.

Přeji pěkný zbytek prázdnin

Dita Výborová, starostka města

Foto S. Pirný

Město Odolena Voda získalo další dotaci 11,3 mil. Kč pro základní školu a pro školku

2.8.2014 05:47

Letošní léto je pro město Odolena Voda z pohledu získání dotací na veřejné projekty opravdu úspěšné. Kromě dotace ve výši 13 mil. Kč ze Státního fondu životního prostředí na zateplení a nová okna v ZŠ získalo město dalších 10,3 mil. Kč od Ministerstva financí ČR na stavbu budovy mateřské školy. Protože město bylo původně připraveno investovat celou částku na stavbu školky ze svého rozpočtu, bude dotace vítaným bonusem, který uvolní finance pro další potřebné investiční akce na rozvoj města. Další částku ve výši 1  mil. Kč získalo město rovněž na rozšíření kapacity školy úpravou strojovny na tělocvičnu a rozšíření jídelny.

Kapacity základních škol v okolí Prahy jsou dlouhodobě nedostačující, jen v okrese Praha-východ a Praha-západ dnes chybí 160 tříd, desítky kabinetů a toalet, školní jídelny a tělocvičny. Nový dotační titul Ministerstva financí výrazně pomůže městům a obcím v prstenci okolo Prahy zajistit chybějící kapacity v základních školách.

Dita Výborová, starostka města

Město získalo dotaci 13 mil. Kč pro základní školu

29.7.2014 11:12

Město získalo dotaci 13 mil. Kč pro základní školu

Na jaře letošního roku město podávalo žádost na Ministerstvo životního prostředí o dotaci na zateplení a výměnu oken v základní škole. Koncem července jsme obdrželi informaci, že jsme byli úspěšnými uchazeči a že město získalo 13 mil. Kč na snížení energetické náročnosti budovy základní školy. Opatření spočívá v zateplení pláště obvodových stěn, výměně otvorových výplní (oken a dveří) a zateplení střechy a stropů. Velice nás těší, že jsme získali finanční prostředky na tak potřebnou investici. Nyní bude třeba zajistit pečlivou přípravu a organizaci a poté realizaci veřejné zakázky, abychom dostáli všem požadavkům pro bezproblémové získání dotace.

Dita Výborová, starostka města

Zastupitelstvo města schválilo Pokyny pro zpracování územního plánu města Odolena Voda

21.7.2014 17:55

Zastupitelstvo města Odolena Voda dne 23.6.2014 schválilo Pokyny, které kromě drobných úprav proti současnému územnímu plánu (ÚP) nově umožní zastavění orného pole v lokalitě Dolínek – Čenkov směrem k Břežanskému lesu. Schválené Pokyny naleznete zde v příloze pdf, zápis z jednání zastupitelstva města v této věci naleznete zde http://www.odolenavoda.cz/download/1405340033/3474_001.pdf Nyní pořizovatelka ÚP ing. Perglerová spolu se zpracovatelem ing. Jetelem připraví podle schválených Pokynů konečnou podobu územního plánu, kterou zastupitelstvo města bude opět schvalovat a poté se bude schválený ÚP veřejně projednávat. V této fázi bude prostor pro uplatnění posledních námitek a připomínek.

Dita Výborová, starostka města

Ostatní články a informace Archiv článků

Základní škola v Odoleně Vodě slaví 50. výročí otevření nové budovy

20.11.2014 10:41

V letošním školním roce Základní škola v Odoleně Vodě slaví 50. výročí otevření nové budovy. U příležitosti tohoto významného jubilea základní škola připravila pro Vás několik akcí. Jednou z nich je Den otevřených dveří, který se koná 26. 11. 2014 od 10:00 hodin. Součástí je výstava prací žáků školy na téma „Naše škola - škola budoucnosti“, výstava dobových fotografií, hudební a sportovní vystoupení žáků a prohlídka školy. Srdečně Vás zveme.

Tradiční předvánoční setkání s důchodci

19.11.2014 10:27

Členky Komise pro občanské záležitosti zvou srdečně na tradiční předvánoční setkání s důchodci, které se koná dne 24. listopadu 2014 od 14. 00 hod. v sále ZK AERO.

V programu vystoupí cvičenky pod vedením paní učitelky Zdeny Volhejnové a žáci ZŠ Odolena Voda . Zazní slavné melodie mistrů od Jany Heryánové a Františka Lamače.

K tanci a poslechu zahraje po ukončení programu a po podání občerstvení skupina Viadukt.

Vzhledem k tomu, že od 13. 00 hod. bude probíhat zkouška účinkujících dětí, žádáme návštěvníky, aby přicházeli nejdříve v 13. 30 hod.

... více informací v pozvánce ve formátu pdf

Vzpomínali jsme na 17. listopad 1989

18.11.2014 14:01

V podvečer dne 17. listopadu si občané našeho města připomněli čtvrt století od Sametové revoluce, která dne 17. listopadu 1989 začala v tehdejším Československu přerod od komunismu k demokracii. Sportovně založení se mohli zúčastnit 1. ročníku sametového běhu, který při této příležitosti město uspořádalo. Byli bychom rádi, kdyby se z této akce stala u příležitosti státního svátku České republiky v našem městě tradice. Rovněž do 21. listopadu bude v restauraci Bodlák ke shlédnutí výstava fotografií p. Pavla Novotného z listopadových událostí roku 1989 v našem městě i v Praze.
Fotogalerie p. Kocura z akce naleznete zde: http://www.odolka2014.estranky.cz/fotoalbum/sametovy-beh---17.11.2014/

Dita Výborová, starostka města


Vítejte v Odoleně Vodě