Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Úvodní stránka

leží 15 km severně od Prahy, 7,5 km východně od Kralup nad Vltavou a 8 km jihozápadně od Neratovic. Její starší část je rozložena ve svahu sklánějícím se zvolna k severu, novější část se sídlištní zástavbou vyrostla...

Aktuální informace z městského úřadu Archiv článků

„Rozpumpujte své kolo na Vodolce,“ říká místostarosta Phillipp

1.9.2014 11:14

  1. Toho, kdo nezná výraz pumptrack, krátce zasvětím do konceptu. Pumptrack je typ bikerské dráhy, která svým profilem umožňuje jízdu bez šlapání. Jezdec na dráze „pumpuje“ na vytvořených boulích    a klopenkách a tím nabírá patřičnou rychlost. Nezasvěcení by mohli nabýt dojmu, že se jedná               o jakousi zvláštní disciplínu určenou jen skupince vyvolených sportovců. Ve skutečnosti jde o zábavu pro všechny, ať už se na dráhu postaví cyklista junior nebo zkušený biker.
  2. Na Vodolce tento rok vznikl pod mou záštitou právě jeden takový nekonečný pumptrack. Dráha je koncipována jako dvousetmetrový variabilní okruh, který můžete křižovat a pumpovat na něm tak dlouho, dokud se nerozhodnete sami vybočit. Vzhledem k nainstalovanému nočnímu osvětlení nemusíte dopumpovat ani po setmění. Pumptrack Odolena Voda patří mezi největší svého druhu v České republice a najdete jej ve vodolském sportovním areálu hned vedle „U“ rampy. V sobotu        6. září ho čeká slavnostní otevření provázené akcí Pumptrack race, ze které si nejlepší ze závodníků odnese Pohár místostarosty.
  3. Akce už je jen vyvrcholením celého projektu výstavby pumptracku, na němž se vlastníma rukama podíleli dva vodoláčtí pumptrackeři, Michael Mazurek a Marek Petelík. Oběma pánům tímto děkuji     a věřím, že jim má příležitostná pomoc přišla vhod.

Jako zastupitel odpovědný obecní kase musím rovněž zmínit celkové náklady na výstavbu. Vzhledem k tomu, že většinu práce jsme udělali pomocí lopat, s minimálním využitím bagru, dodrželi jsme plánovaný rozpočet 3 200 Kč.

V současné době probíhá testování dráhy, které je veřejné. Proto si všichni můžete pumptrack vyzkoušet osobně ještě před oficiálním otevřením. Ač boule vyvýšené až do půldruhého metru vypadají krkolomně, zvládne to každý, kdo má funkční jízdní kolo. Vše záleží jen na jezdci, přilba je však velmi doporučovaná a stejně jako při sjezdu „U“ rampy, i tady prosím berte na vědomí, že prozatím je provoz pumptracku na „Na vlastní nebezpečí“.

... obrázek v příloze jpg

Viníci požáru dopadeni díky Městské policii Odolena Voda

22.8.2014 09:01

Dne 20. srpna ve večerních hodinách došlo v areálu firmy Dopramo k požáru asi 40 balíků slámy, stavební buňky a několika stromů. Téhož dne v 16:20 hodin bylo celkem 6 nezletilých hochů, poskakujících na balících slámy, vykázáno hlídkou Městské policie Odolena Voda z areálu, avšak 3 z nich se na místo později vrátili. Na druhý den, díky pomoci občanů a vyhodnocení záznamu z městského kamerového systému města, byli oni 3 mladíci hlídkou strážníků vypátráni, kdy jeden z nich se hlídce sám doznal. Jména dotyčných byla předána městskou policií Obvodnímu oddělení PČR, které vede v této věci vyšetřování a vzhledem k věku pachatelů a probíhajícímu vyšetřování nelze více zveřejnit.

Přitom stačilo tak málo, namísto paniky, strachu a útěku z místa, kdyby hoši oslovili někoho z dospělých, či sami zavolali hasiče, škoda nemusela být tak vysoká, možná žádná, protože při samém počátku zahoření, by stačily na uhašení "2 kýble vody".

Martin Zachata, vedoucí strážník MěP

Město převzalo stavbu školky a družiny

4.8.2014 14:25

Poslední červencový den převzalo město od stavební firmy Marhold, a.s. novou stavbu školky a družiny. Kapacita školky bude 50 dětí, družina bude mít 4 třídy. Poslední drobné nedodělky bude třeba ještě odstranit, ale věříme, že nic nebrání tomu, abychom 8. srpna dle plánu budovu zkolaudovali. Pak budeme mít 3 týdny na to, abychom společně s ředitelkami MŠ a ZŠ vybavili budovu a třídy, zapsali MŠ do rejstříku škol a předškolních zařízení, budovu pojistili a mohli začátkem školního roku přivítali první žáčky. O získání dotace ve výši 10,3 mil. Kč na stavbu této budovy jsme Vás již informovali.

Přeji pěkný zbytek prázdnin

Dita Výborová, starostka města

Foto S. Pirný

Město Odolena Voda získalo další dotaci 11,3 mil. Kč pro základní školu a pro školku

2.8.2014 05:47

Letošní léto je pro město Odolena Voda z pohledu získání dotací na veřejné projekty opravdu úspěšné. Kromě dotace ve výši 13 mil. Kč ze Státního fondu životního prostředí na zateplení a nová okna v ZŠ získalo město dalších 10,3 mil. Kč od Ministerstva financí ČR na stavbu budovy mateřské školy. Protože město bylo původně připraveno investovat celou částku na stavbu školky ze svého rozpočtu, bude dotace vítaným bonusem, který uvolní finance pro další potřebné investiční akce na rozvoj města. Další částku ve výši 1  mil. Kč získalo město rovněž na rozšíření kapacity školy úpravou strojovny na tělocvičnu a rozšíření jídelny.

Kapacity základních škol v okolí Prahy jsou dlouhodobě nedostačující, jen v okrese Praha-východ a Praha-západ dnes chybí 160 tříd, desítky kabinetů a toalet, školní jídelny a tělocvičny. Nový dotační titul Ministerstva financí výrazně pomůže městům a obcím v prstenci okolo Prahy zajistit chybějící kapacity v základních školách.

Dita Výborová, starostka města

Město získalo dotaci 13 mil. Kč pro základní školu

29.7.2014 11:12

Město získalo dotaci 13 mil. Kč pro základní školu

Na jaře letošního roku město podávalo žádost na Ministerstvo životního prostředí o dotaci na zateplení a výměnu oken v základní škole. Koncem července jsme obdrželi informaci, že jsme byli úspěšnými uchazeči a že město získalo 13 mil. Kč na snížení energetické náročnosti budovy základní školy. Opatření spočívá v zateplení pláště obvodových stěn, výměně otvorových výplní (oken a dveří) a zateplení střechy a stropů. Velice nás těší, že jsme získali finanční prostředky na tak potřebnou investici. Nyní bude třeba zajistit pečlivou přípravu a organizaci a poté realizaci veřejné zakázky, abychom dostáli všem požadavkům pro bezproblémové získání dotace.

Dita Výborová, starostka města

Zastupitelstvo města schválilo Pokyny pro zpracování územního plánu města Odolena Voda

21.7.2014 17:55

Zastupitelstvo města Odolena Voda dne 23.6.2014 schválilo Pokyny, které kromě drobných úprav proti současnému územnímu plánu (ÚP) nově umožní zastavění orného pole v lokalitě Dolínek – Čenkov směrem k Břežanskému lesu. Schválené Pokyny naleznete zde v příloze pdf, zápis z jednání zastupitelstva města v této věci naleznete zde http://www.odolenavoda.cz/download/1405340033/3474_001.pdf Nyní pořizovatelka ÚP ing. Perglerová spolu se zpracovatelem ing. Jetelem připraví podle schválených Pokynů konečnou podobu územního plánu, kterou zastupitelstvo města bude opět schvalovat a poté se bude schválený ÚP veřejně projednávat. V této fázi bude prostor pro uplatnění posledních námitek a připomínek.

Dita Výborová, starostka města

Město Odolena Voda ve spolupráci s komisí životního prostředí vyhlašují nový ročník soutěže pro rok 2014 „O nejhezčí okno, balkón a předzahrádku v Odoleně Vodě“

1.7.2014 07:48

Zájemci o účast v soutěži se mohou přihlásit přímo u komise životního prostřední na e-mailu: komiseZP@odolenavoda.cz, přihlášku lze také stáhnout z webu města (v příloze ve formátu pdf) nebo si ji vyzvednout a vyplněnou odevzdat na podatelně Městského úřadu na Dolním nám. 24, Odolena Voda.

Soutěž se koná od 1. 6. 2014 do 31. 8. 2014.

Těšíme se na všechny soutěžící.

Komise životního prostředí

Nová MŠ a družina v areálu ZŠ

21.11.2013 12:50

Nová MŠ a družina v areálu ZŠ

Proč to není snadné, když chce město postavit novou MŠ? No třeba i proto, že firmy, které se účastní soutěže o veřejnou zakázku, mezi sebou vedou velmi tvrdé konkurenční boje. Taková situace zřejmě nastala i v našem městě a do soutěže o veřejnou zakázku na stavbu MŠ a družinu se přihlásila firma, která neměla ani tak moc zájem o zakázku jako spíše o to, aby ze soutěže vyřadila svého velkého a nepříjemného konkurenta. A tak se stalo to, že firma, která v soutěži nabídla bezkonkurenčně nízkou cenu, pak s městem nekomunikovala, nereagovala na výzvy, prostě dělala mrtvého brouka. Dosáhla svého, její konkurent byl vyřazen, záměr splněn a fakt, že to odnese město zdržením a komplikací při stavbě MŠ byl nepodstatný.

Nyní tedy k faktům – zastupitelstvo města č. 7/2013 dne 13. listopadu schválilo v důsledku výše popsaného celkové náklady na realizaci investičního záměru na stavbu MŠ a družiny (celkem 20 mil. Kč včetně vybavení tříd, oplocení, venkovních úprav a úpravy asfaltového venkovního hřiště) a nyní je záležitostí rady města projednat a schválit smlouvu o dílo s druhou firmou v pořadí a tou je firma Marhold, a.s. Pokud Vám jméno firmy je povědomé, je to z toho důvodu, že firma již ve městě stavebně realizovala revitalizaci bytových domů na Horním náměstí. Jakmile bude smlouva o dílo schválena Radou města a podepsána, nic nebrání stavební firmě započít s výstavbou. Počítáme, že budova by měla přivítat první žáčky se začátkem školního roku v září 2014.

Dita Výborová, starostka

Informace

21.11.2013 12:48

Lokalita Za Humny – převod sítí

Město zahájilo svým rozhodnutím na zastupitelstvu města č. 7/2013 dne 13. listopadu proces převodu veřejného osvětlení a kanalizace v lokalitě Za Humny z dosavadního majitele a investora celé lokality firmy Bělozářka, s.r.o. na město Odolena Voda. Jakmile budou sítě převedeny a stanou se majetkem města, zajistíme provoz veřejného osvětlení. Míra zprovoznění veřejného osvětlení bude závislá na hustotě zastavěnosti v jednotlivých ulicích.

Komunikace

Město prozatím nepřevzalo místní komunikace a chodníky a stále jednáme s ing. Trochtou, jednatelem investorské firmy, o doložení všech podkladů potřebných k převodu. Město učinilo nabídku firmě Bělozářka na zajištění zimní údržby pomocí technických služeb města. Na tuto nabídku firma nereagovala. Převod komunikací by mělo projednat příští jednání zastupitelstva města.

Dita Výborová, starostka města

Ostatní články a informace Archiv článků

Požár v areálu firmy Dopramo

21.8.2014 09:48

Ve včerejších podvečerních hodinách vypukl v areálu firmy Dopramo v ulici K Cukrovaru požár několika desítek uskladněných balíků slámy. Dle informace velitele zásahu Martina Legnera byl vyhlášen požární poplach třetího stupně (velký případ) a na místo se sjelo celkem 9 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů, které až do brzkých ranních hodin hasily a lokalizovaly oheň. Požár zachvátil slámu, poškodil několik stromů, škoda se odhaduje na 90 tis. Kč. Všechna hospodářská zvířata, která jsou chována v přilehlém objektu, byla včasným zásahem uchráněna. Svědci viděli z areálu utíkat mladé hochy těsně po vypuknutí požáru, což naznačuje možnou příčinu požáru.


Ing. Dita Výborová, starostka města


Vítejte v Odoleně Vodě