Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Úvodní stránka

leží 15 km severně od Prahy, 7,5 km východně od Kralup nad Vltavou a 8 km jihozápadně od Neratovic. Její starší část je rozložena ve svahu sklánějícím se zvolna k severu, novější část se sídlištní zástavbou vyrostla...

Aktuální informace z městského úřadu Archiv článků

Zastupitelstvo města schválilo Pokyny pro zpracování územního plánu města Odolena Voda

21.7.2014 17:55

Zastupitelstvo města Odolena Voda dne 23.6.2014 schválilo Pokyny, které kromě drobných úprav proti současnému územnímu plánu (ÚP) nově umožní zastavění orného pole v lokalitě Dolínek – Čenkov směrem k Břežanskému lesu. Schválené Pokyny naleznete zde v příloze pdf, zápis z jednání zastupitelstva města v této věci naleznete zde http://www.odolenavoda.cz/download/1405340033/3474_001.pdf Nyní pořizovatelka ÚP ing. Perglerová spolu se zpracovatelem ing. Jetelem připraví podle schválených Pokynů konečnou podobu územního plánu, kterou zastupitelstvo města bude opět schvalovat a poté se bude schválený ÚP veřejně projednávat. V této fázi bude prostor pro uplatnění posledních námitek a připomínek.

Dita Výborová, starostka města

Informace veřejnosti - uzavření chodníku

18.7.2014 11:37

Investiční technik Městského úřadu Odolena Voda informuje veřejnost, že v rámci investiční akce města: „Přístavba MŠ a družiny k ZŠ Odolena Voda - stavební práce“ bude v pondělí ráno dne 21. 7. 2014 proveden překop chodníku mezi ulicemi Komenského a Československé armády, čímž bude provoz chodníku pro veřejnost v této části trvale uzavřen a propojení ulic Komenského a Československé armády přes školní hřiště při ZŠ bude zajištěno výstavbou nové pěší komunikace se zámkovou dlažbou.

 

Předpokládané ukončení omezení provozu do 31. 7. 2014.

 

Omlouváme se občanům za omezení a případné potíže. Děkujeme Vám za pochopení.

Zásah blesku do veřejného osvětlení

14.7.2014 09:30

Technické služby města oznamují, že při páteční bouři došlo k zásahu blesku do veřejného osvětlení části Dolínku ul. Pražská a přilehlé lokality. Z tohoto důvodu do odstranění závady bude toto veřejné osvětlení mimo provoz. Děkuji za pochopení. Vedoucí TS Tomáš Špička

Stavba mateřské školy a družiny finišuje

11.7.2014 07:04

Stavba jde do finále, byly dokončeny venkovní omítky, demontováno lešení a zahájena výstavba zásobovacího koridoru pro ZŠ. V současné době probíhají dokončovací práce v interiéru. Začátkem července byla zahájena výstavba nového školního hřiště s umělým povrchem. Předpokládáme, že v září bude budova plně funkční a že v ní přivítáme její žáčky.

Dita Výborová, starostka města

... foto v příloze ve formatu pdf

Město Odolena Voda ve spolupráci s komisí životního prostředí vyhlašují nový ročník soutěže pro rok 2014 „O nejhezčí okno, balkón a předzahrádku v Odoleně Vodě“

1.7.2014 07:48

Zájemci o účast v soutěži se mohou přihlásit přímo u komise životního prostřední na e-mailu: komiseZP@odolenavoda.cz, přihlášku lze také stáhnout z webu města (v příloze ve formátu pdf) nebo si ji vyzvednout a vyplněnou odevzdat na podatelně Městského úřadu na Dolním nám. 24, Odolena Voda.

Soutěž se koná od 1. 6. 2014 do 31. 8. 2014.

Těšíme se na všechny soutěžící.

Komise životního prostředí

Na čem v současné době město pracuje

20.6.2014 11:59

Město zajišťuje pravidelnou údržbu a opravy – úklid, péči o veřejnou zeleň, opravy městského mobiliáře, údržbu silnic a chodníků. Mimo zabezpečení běžného chodu města pracujeme na těchto záležitostech:

-          Dokončení budovy nové MŠ pro 50 dětí a družiny ZŠ pro 80 dětí

-          Připravujeme stavební úpravy v ZŠ, které povedou ke zvýšení kapacity jídelny a družiny ZŠ

-          Dokončujeme projektovou dokumentaci na dešťovou kanalizaci a opravu povrchu ulice U Jordánu

-          Dokončujeme projekt na chodník v ulici Úžická, který by měl být zrealizován ještě letos a na chodník v ulici Školní

-          Ve sportovním areálu bude postavena lanová pyramida pro starší děti a další herní prky

-          V areálu ZŠ bude během prázdnin opraveno staré asfaltové hřiště na nové multifunkční sportovní hřiště v hodnotě 1 mil. Kč

-          Podali jsme žádosti o dotace na MF ČR na rozšíření kapacity ZŠ a na novou budovu MŠ a družiny v hodnotě 14 mil. Kč

-          Řešíme nástavbu Kpt. Jaroše a kvalitu bydlení v těchto bytech

-          Pracujeme na novém územním plánu města

-          Pořizujeme regulační plán lokality Pod Humny (část koňské louky)

-          Dokončujeme pořízení regulačního plánu Pode Vsí (mezi zahrádkami a ul. U Jordánu)

-          Zajišťujeme nové pachtovní smlouvy (dle nového občanského zákoníku) na zemědělské pozemky v majetku města

 

Dita Výborová, starostka města

V ulici Větrná bude nový chodník

18.6.2014 13:20

Mnozí jistě víte, v jakém stavu byl donedávna chodník kolem věžáků v ulici Větrná. Byl samá díra, nerovnost, vystupující kameny, louže. V současné době v souvislosti s výměnou teplovodního potrubí v ulici Komenského a Větrná bude na náklady firmy RWE Energo, s.r.o. opraven stávající betonový chodník, který již byl v nepřijatelném stavu a na kterém se v minulosti kvůli špatnému povrchu stalo několik úrazů.

Teď už zbývá jen pohlídat, aby práci firma odvedla kvalitně a město následně nemuselo řešit například problémy se srážkovými vodami a kalužemi.

Dita Výborová, starostka města

... foto ke stažení

Nová MŠ a družina v areálu ZŠ

21.11.2013 12:50

Nová MŠ a družina v areálu ZŠ

Proč to není snadné, když chce město postavit novou MŠ? No třeba i proto, že firmy, které se účastní soutěže o veřejnou zakázku, mezi sebou vedou velmi tvrdé konkurenční boje. Taková situace zřejmě nastala i v našem městě a do soutěže o veřejnou zakázku na stavbu MŠ a družinu se přihlásila firma, která neměla ani tak moc zájem o zakázku jako spíše o to, aby ze soutěže vyřadila svého velkého a nepříjemného konkurenta. A tak se stalo to, že firma, která v soutěži nabídla bezkonkurenčně nízkou cenu, pak s městem nekomunikovala, nereagovala na výzvy, prostě dělala mrtvého brouka. Dosáhla svého, její konkurent byl vyřazen, záměr splněn a fakt, že to odnese město zdržením a komplikací při stavbě MŠ byl nepodstatný.

Nyní tedy k faktům – zastupitelstvo města č. 7/2013 dne 13. listopadu schválilo v důsledku výše popsaného celkové náklady na realizaci investičního záměru na stavbu MŠ a družiny (celkem 20 mil. Kč včetně vybavení tříd, oplocení, venkovních úprav a úpravy asfaltového venkovního hřiště) a nyní je záležitostí rady města projednat a schválit smlouvu o dílo s druhou firmou v pořadí a tou je firma Marhold, a.s. Pokud Vám jméno firmy je povědomé, je to z toho důvodu, že firma již ve městě stavebně realizovala revitalizaci bytových domů na Horním náměstí. Jakmile bude smlouva o dílo schválena Radou města a podepsána, nic nebrání stavební firmě započít s výstavbou. Počítáme, že budova by měla přivítat první žáčky se začátkem školního roku v září 2014.

Dita Výborová, starostka

Informace

21.11.2013 12:48

Lokalita Za Humny – převod sítí

Město zahájilo svým rozhodnutím na zastupitelstvu města č. 7/2013 dne 13. listopadu proces převodu veřejného osvětlení a kanalizace v lokalitě Za Humny z dosavadního majitele a investora celé lokality firmy Bělozářka, s.r.o. na město Odolena Voda. Jakmile budou sítě převedeny a stanou se majetkem města, zajistíme provoz veřejného osvětlení. Míra zprovoznění veřejného osvětlení bude závislá na hustotě zastavěnosti v jednotlivých ulicích.

Komunikace

Město prozatím nepřevzalo místní komunikace a chodníky a stále jednáme s ing. Trochtou, jednatelem investorské firmy, o doložení všech podkladů potřebných k převodu. Město učinilo nabídku firmě Bělozářka na zajištění zimní údržby pomocí technických služeb města. Na tuto nabídku firma nereagovala. Převod komunikací by mělo projednat příští jednání zastupitelstva města.

Dita Výborová, starostka města


Vítejte v Odoleně Vodě