Alternativní text k logu

Úvodní stránka

leží 15 km severně od Prahy, 7,5 km východně od Kralup nad Vltavou a 8 km jihozápadně od Neratovic. Její starší část je rozložena ve svahu sklánějícím se zvolna k severu, novější část se sídlištní zástavbou vyrostla...

Aktuální informace z městského úřadu Archiv článků

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 27.04.2017

28.3.2017 13:16

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:


dne :                 27.04.2017        od : 07:30 hod      do : 11:00 hod.
v lokalitě :         Odolena Voda - Dolínek

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.

Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi si Vás dovolujeme požádat o informování dotčených odběratelů způsobem u vás obvyklým (např. umístěním oznámení na úřední desku / webové stránky, obecním rozhlasem, ve zpravodaji apod.)

Přílohy: 110060522968-Odolena Voda_ohlášení

Děkujeme za pochopení a za spolupráci při informování obyvatel Vaší obce.

 

ČEZ Distribuce, a. s.

Teplická 874/8, 405 02 Děčín

e-mail: odstavky.stred@cezdistribuce.cz

www.cezdistribuce.cz

 

Jarní bazárek

23.3.2017 09:52

Numerologie aneb Co jsme vloni nestihli

22.3.2017 14:28

Městská knihovna Odolena Voda zve ve středu 12. dubna od 17.00 na přednášku Jany Skálové a Ivany Burdové  - Numerologie aneb Co jsme vloni nestihli. Můžete též využít možnost základního výkladu karet již od 14.00, na který je nutné se předem objednat v městské knihovně. Výtěžek z této akce bude použit na konto Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky.

Plakát ZDE

Zastupitelstvo města - nejbližší termíny veřejného zasedání

20.3.2017 08:42

Veřejné zasedání Zastupitelstva města č.3 bude 10.4.2017. Veřejné zasedání Zastupitelstva města č.4 je plánované na 19.6.2017 (případně 26.6.2017).

Zahájení svozu bioodpadu

16.3.2017 13:23

Oznámení pro občany

Odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda oznamuje,

že od 3. 4. 2017 do 27. 11. 2017 bude probíhat

svoz bioodpadu

ve čtrnáctidenním intervalu, a to každé pondělí v sudých kalendářních týdnech. Cena svozu bioodpadu z nádoby 120 litrů je 585 Kč a z nádoby 240 litrů je 836 Kč, včetně DPH.

Poplatek lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Odolena Voda. Po uhrazení poplatku bude poplatníkovi vydána známka, kterou je nutno nalepit na nádobu pro bioodpad.

Odolena Voda, Čenkov - kácení stromu - vypnutí elektřiny - 31.3.2017

10.3.2017 10:15

Technické služby města Odolena Voda oznamují vypnutí elektrického vedení v oblasti Čenkovského náměstí a Čenkova z důvodu kácení stromu dne 31. března 2017 od 8.00 do - 11.30 hodin.

Změna jízdních řádů linek PID od 13. března 2017

7.3.2017 12:32

Z důvodu výstavby přechodu pro chodce dojde k dočasnému zrušení zastávky „Veltrusy, STS“ na linkách 370, 372, 470 a 473. Linky budou vedeny odklonem po jiných komunikacích. V zastávce „Veltrusy, STS“ na sebe autobusy v některých případech čekají – tyto přestupní vazby jsou po dobu výluky přesunuty do zastávky „Veltrusy“. Většina spojů jede v nezměněné časové poloze. Došlo pouze k několika drobným posunům z důvodu zajištění přestupu mezi jednotlivými linkami. Termín uzavírky a tím i zrušení zastávky je od pondělí 13. března do soboty 25. března 2017. V příloze Vám pro Vaši potřebu zasílám výlukové jízdní řády. Po ukončení výluky se obnoví platnost původních jízdních řádů. Karel Bakeš | odbor příměstské dopravy, ROPID

linka 370.pdf linka 372.pdf linka 470.pdf linka 473.pdf

Jízdní řád linek 416 a 417 platný od 5. března 2017

17.2.2017 07:34

U linek 416 a 417 dochází od 5. března 2017 k úpravě tras. Linka 417 již nebude zajíždět do Hovorčovic a spojení Hovorčovic s Líbeznicemi obstará linka 416. U linky 417 došlo k několika posunům, které umožní cestovat mezi Brandýsem a Hovorčovicemi s přestupem v Měšicích na linku 351 a zároveň odstraní pravidelné zpožďování některých spojů. Karel Bakeš, odbor příměstské dopravy, ROPID.

Linka 416 Linka 417

Ostatní články a informace Archiv článků

Seifertovy Kralupy 2017

16.3.2017 14:13

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje, na památku básníka Jaroslava Seiferta, autorskou literární soutěž v rámci 22. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy. Literární soutěž je určená všem občanům ČR bez omezení věku a probíhá ve dvou věkových kategoriích, a to: 14 až 18 let (dovršených do 30. 6. soutěžního roku) a nad 18 let bez omezení. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je zaslat maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů, elektronicky nebo vytištěné ve čtyřech exemplářích. Jedna z básní musí mít formu sonetu.

Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny. Práce zasílané poštou budou obsahovat: tři neoznačené exempláře a neporušenou, zalepenou obálku, ve které bude čtvrtý exemplář se jménem, příjmením, věkem a bydlištěm. V elektronických verzích budou údaje vypsány v těle e-mailu, nikoli v přiložených básních, které budou ve formátu doc nebo pdf. Zaslané práce se nevracejí.

Vítězné práce vybrané odbornou porotou budou odměněny. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2017.

Uzávěrka je: 31. 5. 2017

Práce zasílejte na adresu:

Městský úřad Kralupy nad Vltavou

„Seifertovy Kralupy“

k rukám A. Levého

Palackého nám. 1

278 01 Kralupy nad Vltavou

 

V případě dotazů kontaktujte:

A. Levý, tel. č. 778 772 635,

e-mail: ales.levy@mestokralupy.cz

 

Jaroslav Seifert

Seifertovy Kralupy 2017


Vítejte v Odoleně Vodě