Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Úvodní stránka

leží 15 km severně od Prahy, 7,5 km východně od Kralup nad Vltavou a 8 km jihozápadně od Neratovic. Její starší část je rozložena ve svahu sklánějícím se zvolna k severu, novější část se sídlištní zástavbou vyrostla...

Aktuální informace z městského úřadu Archiv článků

Proč jsme opustili zasedání zastupitelstva…

30.9.2014 07:51

Pondělní zasedání zastupitelstva města opustilo na protest proti jednání paní starostky Dity Výborové všech pět členů zvolených za ODS a tři členové zvolení za ČSSD.
V rámci veřejné diskuse byla paní starostka požádána členem zastupitelstva p.Seidlem o podrobnější vysvětlení jejího diskusního příspěvku na webových stránkách města ze dne 18.7.2014 s názvem Nový územní plán = skvělé zhodnocení pole v Čenkově. Ve svém diskusním příspěvku se pokusila skandalizovat některé členy zastupitelstva poukazem na to, že jejich rozhodování při schvalování Pokynů pro zpracování návrhu územního plánu na červnovém zasedání zastupitelstva nemuselo být vedeno pouze starostí o prospěch města. Na přímé dotazy nebyla paní starostka schopna své výroky objasnit či doložit a následně nebyla ani ochotna se za zavádějící formulace všem osmi v příspěvku jmenovaným zastupitelům veřejně omluvit. Pro naprosto nekonstruktivní přístup paní starostky v této záležitosti jsme opustili zasedání zastupitelstva.

Pondělní zasedání zastupitelstva města opustilo na protest proti jednání paní starostky Dity Výborové všech pět členů zvolených za ODS a tři členové zvolení za ČSSD.

V rámci veřejné diskuse byla paní starostka požádána členem zastupitelstva p.Seidlem o podrobnější vysvětlení jejího diskusního příspěvku na webových stránkách města ze dne 18.7.2014 s názvem Nový územní plán = skvělé zhodnocení pole v Čenkově. Ve svém diskusním příspěvku se pokusila skandalizovat některé členy zastupitelstva poukazem na to, že jejich rozhodování při schvalování Pokynů pro zpracování návrhu územního plánu na červnovém zasedání zastupitelstva nemuselo být vedeno pouze starostí o prospěch města. Na přímé dotazy nebyla paní starostka schopna své výroky objasnit či doložit a následně nebyla ani ochotna se za zavádějící formulace všem osmi v příspěvku jmenovaným zastupitelům veřejně omluvit. Pro naprosto nekonstruktivní přístup paní starostky v této záležitosti jsme opustili zasedání zastupitelstva.

 

Prohlášení starostky města k průběhu jednání zastupitelstva města č. 4/2014 dne 29. září 2014

30.9.2014 07:24

Vážení občané,

včerejší jednání zastupitelstva města mělo velmi neobvyklý průběh. Ve čtvrtém bodu jednání - diskuse - jsem byla vyzvána ing. Seidlem a poté i dalšími členy ODS a ČSSD, abych se jim veřejně omluvila za to, že jsem členům ODS a ČSSD na webu města v diskusi položila dne 18.7.2014 dotaz - jaké pro město vyjednali výhody, když svým hlasováním o zastavění pole v Čenkově umožní developerovi si velmi nadstandardně zhodnotit své pole. Můj dotaz a celou následnou diskusi na webu naleznete zde: http://www.odolenavoda.cz/cs/o-odolene-vode/diskuse/36-uzemni-plan/ Místo vyjmenování výhod, které se těmto zastupitelům podařilo pro město dohodnout (nová školka, hřiště, čistička), jsem byla osočena z toho, že v článku hovořím o úplatcích a že bych se měla za svá slova veřejně omluvit. Ráda bych všechny ujistila, že se mi jedná pouze o to se dozvědět, jaké výhody pro MĚSTO toto hlasování přinese. Z diskuse při jednání Zastupitelstva jsme se žádné výhody nedoslechli a je tedy jasné, že investor v Čenkově zřejmě dostane od města "zadarmo" = bez protislužby městu, pěkný dárek. Záznam jednání o této záležitosti lze poslechnout od 29 minuty zde: http://www.odolenavoda.cz/cs/mestsky-urad/zastupitelske-organy/jednani-a-usneseni-zm/detail/174-zm-c-4-2014-dne-29-9-2014/

Na závěr - považuji se za dobrého hospodáře a přemýšlím jako obchodník, proto mě zajímá "co za to město dostane". Mrzí mě upřímně, že si někdo vyložil má slova po svém a našel v nich i to, co jsem vůbec nezamýšlela. Přece jen ctím slušnost a nepřekračuji jisté hranice. Odmítám, že je článek o něčí korupci, což mi tito zastupitelé podsouvají. Zároveň vnímám fakt, že tento můj dotaz na webu zůstal bez povšimnutí dva a půl měsíce a teprve nyní, kdy vrcholí předvolební kampaň, se k němu všichni jmenovaní vyjadřují. Budiž, je před volbami. Co však spatřuji jako neslušný a nezodpovědný postoj, je předčasný odchod zastupitelů ODS a ČSSD (vyjma p. Špičkové) z jednání zastupitelstva v průběhu bodu č. 4 a jejich následné posezení ve vedlejší restauraci. Z 16 bodů programu jsme projednali pouhé 4, přítomní občané nevěřícně přihlíželi odchodu zastupitelů ze sálu a já byla nucena jednání ukončit, protože již nebylo usnášeníschopné. Třebaže výsledek jednání zastupitelstva nebyl valný, svou vypovídací hodnotu jistě má.

Ing. Dita Výborová, starostka města

Nabídka zeminy od ZŠ Odolena Voda

12.9.2014 09:19

Město Odolena Voda nabízí občanům i organizacím cca 600 tun hlíny. Hlína bude poskytována zdarma (za odvoz). Odběr v libovolném množství bude umožněn po odstranění starého oplocení školy (předpokládáme září - říjen). Bližší informace a podmínky odběru Vám sdělí investiční technik - projektový manažer Stanislav Pirný (tel. 283 116 424), referent odboru správy majetku Ing. Zdeněk Zrcek (tel. 283 116 428), případně vedoucí odboru správy majetku Tomáš Kubin (tel. 283 116 445).

Město převzalo stavbu školky a družiny

4.8.2014 14:25

Poslední červencový den převzalo město od stavební firmy Marhold, a.s. novou stavbu školky a družiny. Kapacita školky bude 50 dětí, družina bude mít 4 třídy. Poslední drobné nedodělky bude třeba ještě odstranit, ale věříme, že nic nebrání tomu, abychom 8. srpna dle plánu budovu zkolaudovali. Pak budeme mít 3 týdny na to, abychom společně s ředitelkami MŠ a ZŠ vybavili budovu a třídy, zapsali MŠ do rejstříku škol a předškolních zařízení, budovu pojistili a mohli začátkem školního roku přivítali první žáčky. O získání dotace ve výši 10,3 mil. Kč na stavbu této budovy jsme Vás již informovali.

Přeji pěkný zbytek prázdnin

Dita Výborová, starostka města

Foto S. Pirný

Město Odolena Voda získalo další dotaci 11,3 mil. Kč pro základní školu a pro školku

2.8.2014 05:47

Letošní léto je pro město Odolena Voda z pohledu získání dotací na veřejné projekty opravdu úspěšné. Kromě dotace ve výši 13 mil. Kč ze Státního fondu životního prostředí na zateplení a nová okna v ZŠ získalo město dalších 10,3 mil. Kč od Ministerstva financí ČR na stavbu budovy mateřské školy. Protože město bylo původně připraveno investovat celou částku na stavbu školky ze svého rozpočtu, bude dotace vítaným bonusem, který uvolní finance pro další potřebné investiční akce na rozvoj města. Další částku ve výši 1  mil. Kč získalo město rovněž na rozšíření kapacity školy úpravou strojovny na tělocvičnu a rozšíření jídelny.

Kapacity základních škol v okolí Prahy jsou dlouhodobě nedostačující, jen v okrese Praha-východ a Praha-západ dnes chybí 160 tříd, desítky kabinetů a toalet, školní jídelny a tělocvičny. Nový dotační titul Ministerstva financí výrazně pomůže městům a obcím v prstenci okolo Prahy zajistit chybějící kapacity v základních školách.

Dita Výborová, starostka města

Město získalo dotaci 13 mil. Kč pro základní školu

29.7.2014 11:12

Město získalo dotaci 13 mil. Kč pro základní školu

Na jaře letošního roku město podávalo žádost na Ministerstvo životního prostředí o dotaci na zateplení a výměnu oken v základní škole. Koncem července jsme obdrželi informaci, že jsme byli úspěšnými uchazeči a že město získalo 13 mil. Kč na snížení energetické náročnosti budovy základní školy. Opatření spočívá v zateplení pláště obvodových stěn, výměně otvorových výplní (oken a dveří) a zateplení střechy a stropů. Velice nás těší, že jsme získali finanční prostředky na tak potřebnou investici. Nyní bude třeba zajistit pečlivou přípravu a organizaci a poté realizaci veřejné zakázky, abychom dostáli všem požadavkům pro bezproblémové získání dotace.

Dita Výborová, starostka města


Vítejte v Odoleně Vodě