Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Úvodní stránka

leží 15 km severně od Prahy, 7,5 km východně od Kralup nad Vltavou a 8 km jihozápadně od Neratovic. Její starší část je rozložena ve svahu sklánějícím se zvolna k severu, novější část se sídlištní zástavbou vyrostla...

Aktuální informace z městského úřadu Archiv článků

Vydání voličského průkazu

14.4.2014 17:32

...více informací najdete v příloze ve formátu docx

Zastupitelstvo města Odolena Voda č. 2/2014, které se bude konat v pondělí 28. dubna 2014 od 17.00 hodin v Klubu Aero

14.4.2014 16:45

Starostka města si dovoluje informovat občany o termínu jednání zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 2/2014, které se bude konat v pondělí 28. dubna 2014 od 17.00 hodin v Klubu Aero.

Program jednání bude zveřejněn ve vývěskách a na webu města týden před termínem jednání.

Více informací v příloze ve formátu pdf

Nástavba Kpt. Jaroše – duben 2014

14.4.2014 16:40

... více informací najdete v příloze ve formátu pdf

Nová MŠ a družina v areálu ZŠ

21.11.2013 12:50

Nová MŠ a družina v areálu ZŠ

Proč to není snadné, když chce město postavit novou MŠ? No třeba i proto, že firmy, které se účastní soutěže o veřejnou zakázku, mezi sebou vedou velmi tvrdé konkurenční boje. Taková situace zřejmě nastala i v našem městě a do soutěže o veřejnou zakázku na stavbu MŠ a družinu se přihlásila firma, která neměla ani tak moc zájem o zakázku jako spíše o to, aby ze soutěže vyřadila svého velkého a nepříjemného konkurenta. A tak se stalo to, že firma, která v soutěži nabídla bezkonkurenčně nízkou cenu, pak s městem nekomunikovala, nereagovala na výzvy, prostě dělala mrtvého brouka. Dosáhla svého, její konkurent byl vyřazen, záměr splněn a fakt, že to odnese město zdržením a komplikací při stavbě MŠ byl nepodstatný.

Nyní tedy k faktům – zastupitelstvo města č. 7/2013 dne 13. listopadu schválilo v důsledku výše popsaného celkové náklady na realizaci investičního záměru na stavbu MŠ a družiny (celkem 20 mil. Kč včetně vybavení tříd, oplocení, venkovních úprav a úpravy asfaltového venkovního hřiště) a nyní je záležitostí rady města projednat a schválit smlouvu o dílo s druhou firmou v pořadí a tou je firma Marhold, a.s. Pokud Vám jméno firmy je povědomé, je to z toho důvodu, že firma již ve městě stavebně realizovala revitalizaci bytových domů na Horním náměstí. Jakmile bude smlouva o dílo schválena Radou města a podepsána, nic nebrání stavební firmě započít s výstavbou. Počítáme, že budova by měla přivítat první žáčky se začátkem školního roku v září 2014.

Dita Výborová, starostka

Informace

21.11.2013 12:48

Lokalita Za Humny – převod sítí

Město zahájilo svým rozhodnutím na zastupitelstvu města č. 7/2013 dne 13. listopadu proces převodu veřejného osvětlení a kanalizace v lokalitě Za Humny z dosavadního majitele a investora celé lokality firmy Bělozářka, s.r.o. na město Odolena Voda. Jakmile budou sítě převedeny a stanou se majetkem města, zajistíme provoz veřejného osvětlení. Míra zprovoznění veřejného osvětlení bude závislá na hustotě zastavěnosti v jednotlivých ulicích.

Komunikace

Město prozatím nepřevzalo místní komunikace a chodníky a stále jednáme s ing. Trochtou, jednatelem investorské firmy, o doložení všech podkladů potřebných k převodu. Město učinilo nabídku firmě Bělozářka na zajištění zimní údržby pomocí technických služeb města. Na tuto nabídku firma nereagovala. Převod komunikací by mělo projednat příští jednání zastupitelstva města.

Dita Výborová, starostka města

MŽP vydalo souhlasné stanovisko pro Letiště Vodochody

4.11.2013 07:26

Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 29.10.2013, téměř 5 let od prvního oznámení záměru, souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru Letiště Vodochody zde v příloze pdf

Podrobné informace o celém průběhu procesu EIA pro záměr rozšířit Letiště Vodochody včetně úplného znění závěrečného stanoviska MŽP můžete prostudovat na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP257

Zprávu MŽP můžete shlédnout na adrese http://www.mzp.cz/cz/news_131029_EIA_Vodochody

Přepis zvukového záznamu z veřejného projednání záměru dne 23. a 24.7.2013 naleznete zde

Zprávu České televize o rozhodnutí MŽP můžete vidět na adrese http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/213411000141029-udalosti-v-regionech/obsah/287813-ministerstvo-zivotniho-prostredi-dalo-zelenou-vzniku-letiste-ve-vodochodech/

Ostatní články a informace Archiv článků

OZNÁMENÍ FINANČNÍHO ÚŘADU

17.4.2014 20:58

Vážení občané,

dovolujeme si Vás upozornit, že již od 1. 1. 2013 spravuje daňové záležitosti fyzických osob s bydlištěm a právnických osob se sídlem ve městě Odolena Voda Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště Praha-východ, Thámova 27, 186 21 Praha 8, nikoliv Územní pracoviště v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi.

Doporučujeme proto, aby se fyzické a právnické osoby, jejichž adresa bydliště či sídla je ve městě Odolena Voda, obracely v zájmu urychlení vyřízení daňových záležitostí přímo na pracovníky Územního pracoviště Praha-východ a veškerou korespondenci zasílali na výše uvedenou adresu Územního pracoviště Praha-východ.

Úřední hodiny Územního pracoviště Praha-východ: Telefon:    225 332 111

Podatelna:                                                           Pokladna:

  1. 8:00 – 11:30      12:30 -  15:30 hod.
  2. --
  3. 8:00 – 11:30      12:30 -  15:30 hod.
  4. --

Bc. Zdeňka Hudcová, v.r.

ředitelka územního pracoviště

Komunitní centrum Motýlek

24.3.2014 15:45


Sdružení na pomoc dětem s handicapy
Vlčkova 1067, Praha 14,
Tel.: 281 912 081, 775 964 765

motylek@motylek.org, www.motylek.org

Sdružení poskytuje odborné služby dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám.
Klienty jsou děti od 3 do 18 let s různým stupněm mentálního či kombinovaného postižení, diagnózami Downův syndrom, autismus, dětská mozková obrna, apod.
KC Motýlek nabízí tyto aktivity: canisterapii, muzikoterapii, arteterapii, logopedii, nácvik sebeoslužných dovedností (samostatné oblékání, cestování MHD, nakupování, příprava pokrmů apod.), sportovní klub, klub s prvky dramaterapie, cvičení, plavání a keramiku.
Mezi další aktivity KC Motýlek patří projekt Podpora sociálně znevýhodněných rodin (Sanace), Mateřské centrum a Nízkoprahový klub Pacific. Více na www.motylek.org.

... více informací najdete v příloze

MAS Nad Prahou - podpora cyklistického závodu XCO Beckov

24.3.2014 15:28

Milé kolegyně, milí kolegové,

v přiloženém souboru ve formátu pdf si vám dovoluji zaslat plakát k cyklistickému závodu XCO Beckov, který pořádá partner MAS Nad Prahou TJ Sokol Veltěž. Vzhledem ke skutečnosti, že se závod uskuteční pod záštitou našeho místního partnerství jako Mistrovství MAS Nad Prahou vás prosím o maximální publicitu projektu. Prosím o zveřejnění plakátu na webových stránkách vašich obcí, otištění ve zpravodajích nebo bulletinech, které vydáváte, umístění plakátu na místech obvyklých pro informování veřejnosti. Plakát jste již možná v minulých dnech obdrželi od organizátora závodu, v textu plakátu však byly chyby - byly opomenuty některé obce MAS, proto, prosím, považujte dříve zaslaný plakát za bezpředmětný a použijte plakát přiložený v příloze.

Děkuji vám mnohokrát za pochopení a za spolupráci.

S přáním hezkého dne
Ing. Iva Cucová
ředitelka
MAS Nad Prahou o.p.s.

Terapeutické centrum Modré dveře

21.2.2014 16:11

Terapeutické centrum Modré dveře v Kostelci nad Černými lesy nabízí psychologickou pomoc v krizových situacích.

Služba je anonymní, bez omezení věku a zcela zdarma. Více ZDE

Zimní údržba města

26.11.2013 12:54

Pro občany města jsme připravili informaci o zimní údržbě města Odolena Voda. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu pdf.


Vítejte v Odoleně Vodě