Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Úvodní stránka

leží 15 km severně od Prahy, 7,5 km východně od Kralup nad Vltavou a 8 km jihozápadně od Neratovic. Její starší část je rozložena ve svahu sklánějícím se zvolna k severu, novější část se sídlištní zástavbou vyrostla...

Aktuální informace z městského úřadu Archiv článků

Nabídka zeminy od ZŠ Odolena Voda

12.9.2014 09:19

Město Odolena Voda nabízí občanům i organizacím cca 600 tun hlíny. Hlína bude poskytována zdarma (za odvoz). Odběr v libovolném množství bude umožněn po odstranění starého oplocení školy (předpokládáme září - říjen). Bližší informace a podmínky odběru Vám sdělí investiční technik - projektový manažer Stanislav Pirný (tel. 283 116 424), referent odboru správy majetku Ing. Zdeněk Zrcek (tel. 283 116 428), případně vedoucí odboru správy majetku Tomáš Kubin (tel. 283 116 445).

Předání nové budovy ředitelkám školy a školky

10.9.2014 08:26

Dne 1. září jsme za účasti zástupců města, úřadu, stavební firmy, stavebního dozoru a architekta slavnostně předali budovu nové mateřské školy a družiny do rukou ředitelky MŠ paní Evy Boháčkové a ředitelky ZŠ paní Ivany Ullmannové. Již první školní den zde byli nejmladší žáčci mateřské školy, kteří si zde zvykali na svůj nový režim. Dle informace ředitelky mateřské školy je letos pouze 12 dětí, které nebyly přijaty do školky. V uplynulých letech toto číslo dosahovalo 95, proto nás těší, že jsme tento letitý problém pomohli mladým rodinám vyřešit.

Foto naleznete na webu fotografa p. Z. Kocura http://www.odolka2014.estranky.cz/fotoalbum/slavnostni-otevreni-materske-skolky-a-skolni-druziny/

Dita Výborová
starostka města

Město převzalo stavbu školky a družiny

4.8.2014 14:25

Poslední červencový den převzalo město od stavební firmy Marhold, a.s. novou stavbu školky a družiny. Kapacita školky bude 50 dětí, družina bude mít 4 třídy. Poslední drobné nedodělky bude třeba ještě odstranit, ale věříme, že nic nebrání tomu, abychom 8. srpna dle plánu budovu zkolaudovali. Pak budeme mít 3 týdny na to, abychom společně s ředitelkami MŠ a ZŠ vybavili budovu a třídy, zapsali MŠ do rejstříku škol a předškolních zařízení, budovu pojistili a mohli začátkem školního roku přivítali první žáčky. O získání dotace ve výši 10,3 mil. Kč na stavbu této budovy jsme Vás již informovali.

Přeji pěkný zbytek prázdnin

Dita Výborová, starostka města

Foto S. Pirný

Město Odolena Voda získalo další dotaci 11,3 mil. Kč pro základní školu a pro školku

2.8.2014 05:47

Letošní léto je pro město Odolena Voda z pohledu získání dotací na veřejné projekty opravdu úspěšné. Kromě dotace ve výši 13 mil. Kč ze Státního fondu životního prostředí na zateplení a nová okna v ZŠ získalo město dalších 10,3 mil. Kč od Ministerstva financí ČR na stavbu budovy mateřské školy. Protože město bylo původně připraveno investovat celou částku na stavbu školky ze svého rozpočtu, bude dotace vítaným bonusem, který uvolní finance pro další potřebné investiční akce na rozvoj města. Další částku ve výši 1  mil. Kč získalo město rovněž na rozšíření kapacity školy úpravou strojovny na tělocvičnu a rozšíření jídelny.

Kapacity základních škol v okolí Prahy jsou dlouhodobě nedostačující, jen v okrese Praha-východ a Praha-západ dnes chybí 160 tříd, desítky kabinetů a toalet, školní jídelny a tělocvičny. Nový dotační titul Ministerstva financí výrazně pomůže městům a obcím v prstenci okolo Prahy zajistit chybějící kapacity v základních školách.

Dita Výborová, starostka města

Ostatní články a informace Archiv článků

Fotografie ze Dne pro Vodolku

15.9.2014 15:44

Fotografie z 5. ročníku Dne pro Vodolku, které pořídil p. Z. Kocur, můžete shlédnout zde: http://www.odolka2014.estranky.cz/fotoalbum/den-pro-vodolku---13.9.2014/


Vítejte v Odoleně Vodě