Alternativní text k logu

Úvodní stránka

leží 15 km severně od Prahy, 7,5 km východně od Kralup nad Vltavou a 8 km jihozápadně od Neratovic. Její starší část je rozložena ve svahu sklánějícím se zvolna k severu, novější část se sídlištní zástavbou vyrostla...

Aktuální informace z městského úřadu Archiv článků

Řády linek PID platné po dobu vánočních prázdnin – tedy od soboty 23.12.2017 do úterý 2. 1. 2018

11.12.2017 15:06

Jízdní řády linek PID platné po dobu vánočních prázdnin – tedy od soboty 23.12.2017 do úterý 2. 1. 2018. Omezení je srovnatelné s pravidelným letním omezením a navíc jsou do jízdních řádů zapracovány i omezení pro 24.12. a 31.12. V tyto dva dny respektive noci bude v provozu podle zvláštního jízdního řádu linka 958. Na linkách řady 4xx a 6xx nedochází k žádným změnám a případné omezení pro vánoční prázdniny je zapracováno v celoročních jízdních řádech. Karel Bakeš | odbor příměstské dopravy

oddělení projektování příměstské dopravy Regionální organizátor Pražské integrované dopravy

Linka 370 Linka 371 Linka 372 Linka 373 Linka 374 Linka 958

Pneumatiky a sběrný dvůr po 1.1.2018

5.12.2017 13:50

Vážení spoluobčané,

od 1. 1. 2018 již nemohou sběrné dvory v obcích přijímat od občanů staré a ojeté pneumatiky.

Občané mohou tyto pneumatiky zdarma odevzdávat jen v autoservisech a pneuservisech bez ohledu na značku a místo nákupu.

Z tohoto důvodu oznamujeme, že sběrný dvůr v Odoleně Vodě bude pneumatiky od občanů odebírat jen do 18. 12. 2017 a po tomto dnu bude sběr těchto pneumatik ukončen.

Ivana Pirná, referentka Odboru správy majetku Městského úřadu Odolena Voda

5. 12. 2017

Zahájení II. etapy opravy povrchu v ulici Kudrnova

28.11.2017 09:28

Vážení občané, dne 30.11.2017 bude zahájena II. etapa opravy povrchu v ulici Kudrnova. Po dobu prací bude dotčený úsek neprůjezdný. Pro zajištění svozu odpadů si prosím přemístěte nádoby na přístupné místo. Kontakt na zhotovitele: Inženýrské stavby s.r.o. Odolena Voda, Rostislav Bílek, tel. 603 829 278. Děkuji za pochopení. Ing. Zdeněk Zrcek MěÚ Odolena Voda

Jízdní řády linek PID platné od 10. prosince 2017

27.11.2017 07:49

Časové polohy spojů se k tomuto termínu nemění na žádné lince. Na linkách 370 a 663 došlo k úpravě tarifního pásma pro zastávku Kozomín, Rozcestí. Nově je zastávka zařazena do tarifního pásma 3 shodně se zastávkou Kozomín. Na linkách 371, 374 a 958 dochází ve směru z Prahy do Klecan ke zrušení zastávky Zdiby a zřízení náhradní zastávky Zdiby, U Parku. Na lince 373 dochází ke změně tarifního pásma pro zastávku Úžice, Netřeba. Nově je zastávka zařazena do tarifního pásma 2. Na linkách 470, 473, 479 a 658 nedochází ke změnám a je pouze aktualizována časová platnost jízdního řádu. Na lince 657 dochází k přejmenování zastávky Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Sídliště BSS na nový název Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Neratovická. Linka 372 nemá žádnou změnu jízdního řádu a zůstává v platnosti současný jízdní řád. Na linkách řady 3xx budou od 23.12.2017 do 2.1.2018 v platnosti prázdninové jízdní řády. V rámci těchto prázdninových omezení nedojde ke změnám na linkách řady 4xx ani 6xx.  Karel Bakeš, odbor příměstské dopravy, oddělení projektování příměstské dopravy, ROPID

Linka 370Linka 371Linka 373Linka 374Linka 470Linka 473Linka 479Linka 657Linka 658Linka 663Linka 958

Kontejnerové stání u čp. 362 Čs. armády

22.11.2017 05:11

Vážení spoluobčané, nerada, ale nezbývá mi nic jiného, než zveřejnit fotografie kontejnerového stání na komunální odpad, který je umístěn u čp. 362 Čs. armády  - bok Harmoniky. Fotografie jsou pořízené v sobotu ráno dne 18. 11. 2017. Předesílám, že komunální odpad byl svážen jako obyčejně v pondělí a pátek. V pátek 17. 11. 2017 byl svátek, nicméně svozová firma pracuje a odváží.

Jak je možné, že  toto stání je v takovém stavu? Když si prohlédnete vyfocený odpad tak zjistíte, že ¾ ho patří jinam – plast, papír, kartony, jídlo, mísa WC. Píši stále dokola, že je nutné odpad třídit. Když už nemáte potřebu sami od sebe, máte povinnost ze zákona. Vzhledem k tomu, že v tomto stání jsou problémy opakovaně, Městská policie zde umístí fotopast. Není jiná možnost, než pokutovat ty, kteří tento nepořádek dělají.

Děkuji všem, kteří třídí odpad a udržují pořádek u kontejnerů – ať už na komunální nebo separovaný odpad.

Ivana Pirná, referentka odboru správy majetku Městského úřadu Odolena Voda, 20. 11. 2017

Kalendář Vodolka a Vodoláci v proměnách času v prodeji

6.11.2017 05:13

Kalendář můžete zakoupit v Městské knihovně Odolena Voda nebo v Minigalerii Pavla Novotného. Cena kalendáře velikosti A3 je 199,- Kč.

Upozornění - Zateplení budovy č.p.14

19.10.2017 07:14

Upozornění

Vážení spoluobčané,

Rada města Odolena Voda č.20/2017 a Zastupitelstvo města Odolena Voda č. 7/2017 schválili investiční akci: „Zateplení Městského úřadu Odolena Voda č.p. 14“, která bude probíhat minimálně do konce tohoto roku.

Přestože by neměl být touto akcí narušen chod úřadu, bude nutné dbát zvýšené opatrnosti při vstupu do budovy. Okolo ní bude postaveno lešení, budou se měnit okna, dveře a v souvislosti s těmito pracemi bude vznikat prach a hluk. Rádi bychom vás požádali o shovívavost.

Děkujeme.

Rekonstrukce parkoviště v Malém háji za lékárnou

14.9.2017 12:47

Dne 18.9.2017 budou zahájeny práce na rekonstrukci parkoviště v Malém háji za lékárnou – po bývalém Tesco baráku..

Žádáme občany, aby si svá vozidla k tomuto datu přeparkovali na jiná parkoviště.

Uzavření parkoviště předpokládáme do 31.10.2017, dokončení celého díla do 18.11.2017.

Rekonstrukce se bude týkat jak samotného parkoviště, tak i vedle ležícího chodníku a kontejnerového stání.

Děkujeme za pochopení.

 

Koordinační situace


Vítejte v Odoleně Vodě