Alternativní text k logu

Úvodní stránka

leží 15 km severně od Prahy, 7,5 km východně od Kralup nad Vltavou a 8 km jihozápadně od Neratovic. Její starší část je rozložena ve svahu sklánějícím se zvolna k severu, novější část se sídlištní zástavbou vyrostla...

Aktuální informace z městského úřadu Archiv článků

Osud - pravdivé příběhy

13.4.2018 09:00

Ve středu 11. 4. 2018 proběhla v Městské knihovně Odolena Voda přednáška paní Ivany Burdové a paní Tary pod názvem Osud – pravdivé příběhy (Každý jsme strůjcem svého štěstí, nikoli však osudu). Souběžně probíhaly celé odpoledne až do večerních hodin i výklady karet.

Výtěžek z celé této akce činí  9 100 Kč. Finanční dar bude využit pro potřeby léčby pacientů, či zlepšení vybavení oddělení, popř. k úhradě provozních nákladů nebo na podporu vědecké činnosti na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol.

Naděžda Střelbová, vedoucí městské knihovny

Vodolská kapka 2018 - 7. ročník cykloturistického dne v sobotu 21. dubna

10.4.2018 06:56

Pořádá Komise pro volnočasové aktivity a komise školská a sociální ve spolupráci s městem Odolena Voda.

Plakát ZDE

6km - žlutá trasa *  15km - oranžová trasa *  25km cyklo děti – bílá trasa *  25km pěší - červená trasaCyklo 55 km *  Běžecké trasy

K cyklo trase 55km navíc připojujeme odkaz na mapu: ODKAZ ZDE

Město Kralupy nad Vltavou - Na úterý 3. 4. 2018 je naplánován začátek rekonstrukce Masarykova mostu - nákladní doprava bude odkloněna

29.3.2018 09:04

V důsledku této opravy dojde na příslušné komunikaci ke zjednosměrnění provozu, což potvrzují také slova kralupského místostarosty Marka Czechmanna: „Doprava bude v tomto úseku řízena kyvadlově semafory. Po dohodě s investorem, kterým je Správa a údržba silnic Krajského úřadu a odborem dopravy, který na tuto akci vydává dopravní opatření, dojde k odklonění nákladní dopravy. Objízdná trasa bude vedena přes Velvary, Novou Ves, Staré Ouholice a Veltrusy.“

Uzavírka na mostě potrvá nejpozději do pondělí 30. 4. 2018.

„Pro řidiče to pochopitelně bude znamenat značnou komplikaci, neboť kralupský most je důležitou dopravní tepnou. Prosíme řidiče, kteří městem pouze projíždějí, aby zvolili po dobu uzavírky raději jinou trasu. Vzhledem k tomu, že komunikace na mostě tuto opravu již nutně potřebuje, doufám, že i tentokrát budou občané shovívaví a s omezením dopravy si poradí,“ uzavřel kralupský místostarosta.

Realizátorem akce bude společnost Strabag, která vyhrála výběrové řízení. „Bude provedena oprava pěti nejvíce poškozených dilatací, a v místě dilatací se udělá výměna zálivek v chodnících,“ dodává cestmistr Michal Novák z KSUS.

Na všech příjezdech do města Kralupy nad Vltavou budou umístěny informační tabule s informací o omezení provozu v místě mostního objektu T.G.M. tak, aby zejména řidiči nákladních vozidel mohli využít silnici č. I/16 ve směru Nová Ves - město Velvary a opačně.

Základní škola Vítězslava Hálka hledá učitele nebo učitelku pro 1. stupeň

23.3.2018 13:20

Základní škola Vítězslava Hálka Odolena Voda hledá od 1. 9. 2018 učitele nebo učitelku I. stupně, anglický jazyk výhodou. V případě zájmu zašlete Váš životopis na adresu reditelna@zsodolenavoda.cz

Revize Katastru nemovitostí

19.3.2018 12:16

Na území města Odolena Voda provádí v současné době Katastrální úřad pro Prahu-východ revizi katastru nemovitostí. V rámci této akce proběhne terénní mapování nesouladů (bez vstupu na pozemek) a následné jednání vlastníků s úředníky katastrálního úřadu na Městském úřadě Odolena Voda. Upozorňujeme občany, že městský úřad poskytuje pouze prostory pro tato jednání a veškeré dotazy k revizi katastru nemovitostí je třeba směrovat na katastrální úřad. Tomáš Lohniský, místostarosta

Leták k revizi katastru v docx ZDE

Bioodpad 2018

19.3.2018 12:08

2.4.2018 začíná svoz biologicky rozložitelného odpadu. Svoz probíhá od 2.4.2018 do 26.11.2018 v 14 – ti denním intervalu a to v sudých kalendářních týdnech, vždy v pondělí. Cena za svoz bioodpadu z nádoby 120 L je 608,- Kč a z nádoby 240 L je 836,- Kč. Poplatek je možný uhradit na podatelně MěÚ, kde je po vyplnění smlouvy a zaplacení poplatku vydána  známka.

Workcamp Odolena Voda 2018 - hledáme koordinátory

16.3.2018 07:57

Město Odolena Voda hledá koordinátora pro akci se zahraničními dobrovolníky GET INVOLVED IN OV v termínu 21. 7. 2018 – 4. 8. 2018

https://www.inexsda.cz/cs/workcamp/57282-get-involved-in-odolena-voda

podrobnosti zde:

https://inexsda.cz/cs/novinka/vedeni-workcampu.

Tomáš Lohniský, místostarosta

Ostatní články a informace Archiv článků

Studentské dotazníkové šetření o volebním rozhodování, ve kterém je možné zobrazení některých veřejných statistik

20.2.2018 07:26

„Volí Češi na základě programu politické strany nebo je ovlivňují především osobnosti v jejím čele? Preferují kandidáta s příjemným vzhledem? Nebo považují za důležité politické skandály, řečnickou obratnost a sebeovládání kandidáta?

Zúčastněte se studentského dotazníkové šetření o volebním rozhodování. Na konci je možné zobrazení některých veřejných statistik. Děkujeme za Váš čas.“

Dotazníkové šetření ZDE


Vítejte v Odoleně Vodě