Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Informace o Pražské integrované dopravě

ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy), Rytířská 10, Praha 1. Více na www.ropid.cz

 

Rozšíření počtu garantovaných nízkopodlažních spojů na tramvajových linkách
Od pondělí 3.března 2008 dochází z důvodu zvýšení počtu nízkopodlažních tramvají Dopravního podniku hl. m. Prahy ke zvýšení počtu garantovaných nízkopodlažních vozidel na tramvajových linkách. Nově jsou nízkopodlažní tramvaje garantovány na linkách 7 a 20. Následující přehled zobrazuje počet garantovaných vozidel na jednotlivých linkách k 3.3.2008:

Linka 1 - 2 vozy celotýdenně
Linka 2 - 1 vůz v pracovní dny
Linka 3 - 2 vozy celotýdenně
Linka 7 - 2 vozy v pracovní dny
Linka 8 - 2 vozy celotýdenně
Linka 10 - 2 vozy celotýdenně
Linka 12 - 2 vozy celotýdenně
Linka 14 - 2 vozy celotýdenně
Linka 15 - 1 vůz celotýdenně
Linka 19 - 2 vozy v pracovní dny
Linka 20 - 2 vozy v pracovní dny
              3 vozy v sobotu a neděli
Linka 24 - 2 vozy celotýdenně
Linka 26 - 2 vozy celotýdenně

Informačně-osvětová kampaň „Žádejte od řidiče jízdenku“
Od pondělí 3.3.2008 se budete na zastávkách příměstských autobusových linek PID postupně setkávat s osvětovými letáky, zdůrazňujícími povinnost cestujících vyžadovat od řidiče za příslušný peněžní obnos jízdenku. Touto kampaní bychom chtěli apelovat na cestující, aby si uvědomili, komu platí, když nechtějí od řidiče jízdenku. Dále chceme upozornit na zvýšení počtu přepravních kontrol na příměstských linkách, tedy i tam, kde se do autobusů nastupuje pouze předními dveřmi. Osvětová kampaň je doprovodným jevem současné snahy organizace ROPID o navýšení frekvence kontrol na linkách PID na území Středočeského kraje. Do této aktivity jsou zapojeni také Středočeský kraj, revizoři Dopravního podniku hl. m. Prahy, kontrolní pracovníci ROPIDu i samotní dopravci. Společným cílem je zvýšení výběru tržeb a následná možnost posílení provozu Pražské integrované dopravy z těchto finančních prostředků.

Návrh změn v povrchové dopravě ke zprovoznění metra C do Letňan

V pátek 9. května 2008 bude zprovozněn nový úsek metra C Ládví – Letňany se třemi stanicemi: Střížkov, Prosek a Letňany. V návaznosti na průběh projednávání navhrovaných změn s jednotlivými městskými částmi, obcemi a dopravci PID, přinášíme přehled nejvýznamnějších změn v povrchové dopravě v oblasti Prahy 9.  

Hlavní změnou je omezení autobusové dopravy ve směrech shodných s vedením prodloužené linky C metra. Část linek se ruší, část linek je zkrácena k novému terminálu u stanice metra Letňany. Základní přepravní vztahy v ostatních směrech (Palmovka, Vysočany, Praha 8) jsou zachovány, stejně jako páteřní tangenciální linky v oblasti (136, 177, 183, 195). Prodloužením linky 110 z Hloubětína k terminálu Letňany a dále do Letňan se nabízí zcela nové přímé spojení Letňan a metra C s oblastí Hloubětína a Kyjí. Příměstské linky PID ve směru od Kostelce nad Labem a Neratovic jsou zkráceny k terminálu Letňany, kapacitní linka 375 z Brandýsa n.L.-St.Boleslavi je ponechána v původní trase na Českomoravskou.  

Změny tras a provozních parametrů autobusových linek PID:
102      linka pojede v úseku Kobylisy – Vychovatelna nově přes Ládví, Davídkovu ulici a Bulovku, pro nahrazení linky 186 budou celotýdenně zavedeny vložené spoje Kobylisy – Sídl. Bohnice, v úseku Staré Bohnice – Zámky bude zaveden celotýdenní mimošpičkový interval 120 minut

109      posílení linky v ranní špičce pracovních dnů jako náhrada za zrušenou linku 168

110      linka bude nově vedena v trase Dolní Počernice - Hloubětín – Letňany – Avia Letňany včetně vložených spojů Letňany – Avia Letňany ve špičkách pracovních dnů

134      linka bude nově v provozu v pracovní dny cca do 22:00 v trase Sídliště Ďáblice – Českolipská – Krocínka - Českomoravská, každý druhý spoj ve špičkách pracovních dnů bude veden po stávající trase do zastávky Kavkazská

136      linka bude prodloužena o úsek Sídliště Ďáblice – Vozovna Kobylisy, kde nahradí linky 175, 181 a 183

140      zachována současná trasa, zkráceny intervaly ve špičkách pracovních dnů

145      linka bude zrušena a její spoje převedeny na linku 195

146      linka bude zrušena

151      na lince bude zaveden celotýdenní interval 30 minut

156      linka bude zrušena

158      linka bude zrušena a nahrazena linkami 110, 166 a 210

166      linka pojede nově v trase Palmovka – Letňany – Avia Letňany – Obchodní centrum Čakovice – Třeboradice – Teplárna Třeboradice (v úseku OC Čakovice – Třeboradice – Teplárna Třeboradice pojede jen část spojů)

168      linka bude zrušena a nahrazena posílením linky 109

175      linka bude zrušena a nahrazena linkami 136 a 183

181      linka bude zkrácena o úsek Hloubětínská – Sídliště Čimice (nahrazena celotýdenním provozem linky 183)

183      linka pojede v úseku Liberecká – Vozovna Kobylisy nově přes Ládví a Kobylisy a dále bude prodloužena do Sídl. Čimice, v úseku Nádraží Hostivař – Sídl. Čimice bude zaveden celotýdenní provoz jako náhrada za linku 181

185      linka bude nově zajíždět k terminálu Letňany, v úseku Palmovka – Letňany pojede ve špičkách pracovních dnů pouze každý druhý spoj, v úseku Letňany – Letecké opravny dojde ke zkrácení intervalů v pracovní dny

186      linka bude nově vedena v trase Černý Most – Satalická obora – Kbely - Letňany – Střížkov – Bulovka – Nádraží Holešovice

187      linka bude zrušena

195      linka bude ve špičkách pracovních dnů posílena spoji ze zrušené linky 145

200      linka bude posílena zkrácením intervalů v pracovní dny

201      linka bude zrušena a nahrazena linkou 186

210      linka bude nově vedena v úseku Letňanská – Teplická přes Českolipskou a Polikliniku Prosek

233      linka bude zkrácena do trasy Letňany – Sídliště Čakovice a nově provozována ve standardních vozech

259      linka bude zkrácena k terminálu Letňany, dojde ke zkrácení souhrnného intervalu s linkou 375 do Vinoře

269      linka bude nově zajíždět do zastávky VÚ Běchovice

274      linka bude zrušena a částečně nahrazena linkami 140, 166 a 195

280      linka bude zkrácena k terminálu Letňany

302      linka bude zkrácena k terminálu Letňany

305      linka bude nově vedena jako školní v trase Nám. Jiřího Berana – Hovorčovice, zrušený úsek nahrazen linkami 351 a 416

348      linka bude zkrácena k terminálu Letňany

349      linka bude zrušena a její spoje budou převedeny na linky 348 a 368

351      linka bude zkrácena k terminálu Letňany a nově vedena přes zastávku Tupolevova

354      linka bude zkrácena k terminálu Letňany

358      linka bude zrušena a její spoje převedeny na linku 351

365      linka bude zkrácena k terminálu Letňany a nově vedena přes zastávku Tupolevova, dále bude posílena o spoje zrušené linky 366

366      linka bude zrušena a její spoje převedeny na linku 365

375      linka bude nově vedena přes terminál Letňany

376      linka bude zkrácena k terminálu Letňany

377      linka bude zkrácena k terminálu Letňany

399      linka bude zrušena

416      linka bude nově vedena přes Kojetice, Čakovičky, Novou Ves a Měšice jako náhrada za linku 305 s variantou trasy do Zlonína

 

 

 

 

 


Vítejte v Odoleně Vodě