Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Záměr města prodat pozemek parc. č. 228/11 v k.ú. Dolínek

Stáhnout
Datum vyvěšení: 6.10.2000

Datum sejmutí: 1.1.2007

Sekce: Různé

Město Odolena Voda

z v e ř e j ň u j e   z á m ě r   m ě s t a

p r o d a t

pozemek parc. č. 228/11 v k.ú. Dolínek o celkové výměře

7028 m2 za účelem podnikání ,cena za 1 m2 400.- Kč 

 (kliknutím na obrázek se otevře okno se zvětšeninou !!!)

 

Bližší  informace   lze   získat   na   Městském  úřadě   Odolena  Voda ,

Dolní náměstí  čp. 14 , 250 70  Odolena  Voda ,  a  to u  pana starosty

nebo u pana tajemníka nebo na tel. č.  02/ 8397 1306, 8397 14 35, 8397 18 82.

 

N e d o m a Jiří

starosta města Odolena Voda

 

 

Vyvěšeno : 06.10. 2000

Sejmuto : 05.11.2000


Vítejte v Odoleně Vodě