Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Oznámení o uložení písemnosti - Lubomír Uram

Stáhnout
Datum vyvěšení: 18.2.2009

Datum sejmutí: 6.3.2009

Zadavatel: Městský úřad Odolena Voda

Sekce: Veřejné vyhlášky

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODOLENA VODA

Sociálně správní odbor, Dolní náměstí 14, Odolena Voda

 

 

 

č.j. :   SO-837/2009 koud           

Odolena Voda dne: 18.2.2009

vyřizuje:  Koutná Dana

tel.: 283 116 430                                        

 

 

 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

oznámení o místě uložení písemnosti

 

Sociálně správní odbor Městského úřadu Odolena Voda v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

o z n a m u j e   u l o ž e n í   p í s e m n o s t i  - výzvy k doložení údajů týkající se správního řízení k přiznané dávce pomoci v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí   

 

vedenou pod č.j.         :       80/2009/OVO

určené pro příjemce    :       p. Lubomír Uram

                                       Bašť 20

 

        Písemnost je uložena na sociálně správním odboru Městského úřadu Odolena Voda, Dolní náměstí 14, Odolena Voda.

 

Doba vyvěšení je 15 dnů. Poslední den lhůty vyvěšení se považuje za den doručení( ust. § 25, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

 

 

 

 

                              Romana D u r a n o v á

                              vedoucí sociálně správního odboru

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno : 18.2.2009                                                 Sejmuto:

 

 


Vítejte v Odoleně Vodě