Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Pozvánka na Veřejné zasedání zastupitelstava města Odolena Voda č. 2 / 2009, v pondělí 16. března 2009. . . .

Stáhnout
Datum vyvěšení: 5.3.2009

Datum sejmutí: 16.3.2009

Zadavatel: Město Odolena Voda

Sekce: Veřejné jednání zastupitelstva

POZVÁNKA na  Veřejné  ZASEDÁNÍ   ZASTUPITELSTVA  MĚSTA   ODOLENA  VODA  č.  2 / 2009

které  se  koná  -  v pondělí  16. března 2009  od  16.00  hodin   v ZK AERO Odolena Voda      

Program : 

  1.  Kontrola usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda

  2.  Zprávy o činnosti Rady města Odolena Voda

  3.  Stanovisko města k zjišťovacímu řízení záměru „Letiště Vodochody“ (EIA)

  4.  I. část veřejné diskuse

  5.  Žádost o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu E-Government v obcích – Czech POINT

       - Schválení Podmínek Rozhodnutí o přidělení dotace

       -  Smlouva mezi městem Odolena Voda a Brandýsem nad Labem

  6.  Vyrovnání nákladů za výměnu plastových oken s nájemci bytových domů

  7.  Úprava č. 2  Rozpočtu města pro rok 2009

  8.  Žádost o odpuštění penále

  9.  Členství v JSDH Dolínek

10.  Převody pozemků do vlastnictví města

11.  Převod zlepšeného hospodářského výsledku Mateřské školy Odolena Voda

12.  II. část veřejné diskuse.

                                                                                                                                                                                 

                                                                       Eva   O d e h n a l o v á                                                   

                                                                starostka města Odolena Voda


Vítejte v Odoleně Vodě