Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Popis vnitřní organizační struktury MěÚ Odolena Voda

Nový organizační řád platný od 1.1.2017

Organizační řád Městského úřadu Odolena Voda - účinný od 1. 1. 2013

Organizační struktura MěÚ Odolena Voda

Funkční náplně odborů MěÚ Odolena Voda

Seznam obcí spadajících do správního obvodu města Odolena Voda jako obce s pověřeným obecním úřadem:

Odolena Voda, Veliká Ves, Předboj, Bašť, Líbeznice, Bořanovice, Sedlec, Zdiby, Klecany, Klíčany, Vodochody, Máslovice, Větrušice, Husinec, Panenské Břežany.

Počty zaměstnanců města Odolena Voda


Vítejte v Odoleně Vodě