Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Město Odolena Voda vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa STRÁŽNÍK Městské policie Odolena Voda

Stáhnout
Datum vyvěšení: 29.12.2006

Datum sejmutí: 23.1.2007

Sekce: Výběrové řízení

Město Odolena Voda

vypisuje  výběrové  řízení na  obsazení  pracovního místa

STRÁŽNÍK

Městské policie Odolena Voda

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

dle § 4 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů:

· občan České republiky
· věk nejméně 21 let
· bezúhonnost a spolehlivost
· fyzická a duševní způsobilost

 

Další požadavky na uchazeče :

- ukončené úplné středoškolské vzdělání (maturita),

- platné osvědčení pro výkon funkce strážníka obecní policie

- seriózní vystupování, komunikativnost

- zájem o práci ve prospěch města Odolena Voda

- fyzická zdatnost

- řidičský průkaz sk. B

- platný zbrojní průkaz skupiny D, E

- uživatelská znalost práce na PC

 

Zaměstnavatel nabízí

- výhodné platové zařazení (pracovník bude zařazen do 7. platové třídy.)

- služební výstroj a výzbroj

 

Žadatel předloží

- vyplněný osobní dotazník, který obdrží u tajemníka MěÚ Odolena Voda

- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

- strukturovaný  životopis,

- výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců.

- čestné prohlášení, že mu v posledních 5-ti letech nebyla uložena sankce za přestupek nebo

  jiný správní delikt

- doklad o zdravotní způsobilosti.

 

Termín nástupu :  1. února 2007

 

Zájemci  mohou získat bližší informace o náplni práce, platovém zařazení a potřebných dokladech v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin na Městském úřadě Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda, v kanceláři paní starostky nebo pana tajemníka, popřípadě na telefonních číslech 283116423, 283116422.

 

Přihlášky  přijímá podatelna Městského úřadu Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda v zalepené obálce s uvedením  jména a adresy žadatele a adresáta

označené “Výběrové řízení - strážník městské policie”.Uzávěrka pro podání přihlášek do tohoto výběrového řízení je dne  22.ledna 2007 do 10.00 hodin.

 

     Výběrové řízení se bude konat 23.ledna 2007 od 14.00 hodin na Městském úřadu Odolena Voda v kanceláři starostky města.        

 

        

                                                                               Eva  O d e h n a l o v á

                                                                        starostka města Odolena Voda

 

Vyvěšeno dne :  28. 12. 2006

Sejmuto dne   :   23.  1. 2007


Vítejte v Odoleně Vodě