Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Příloha č. 1 usnesení RM č. 2/2006

Datum: 10.02. 2006

SEZNAM žadatelů o nájem obecního bytu na I. pololetí 2006:

1) PODSKALSKÁ R.
2) ZAVŘELOVÁ P.
3) KOUDELKOVÁ H.
4) BLAŽKOVÁ P.
5) BROŽOVÁ J.
6) BENDOVÁ A.
7) MARKOVÁ L.
8) DUŠEK K. � žádost o přidělení sociálního bytu(popř. 1+0)
9) HERÁKOVÁ K.
10) ŠÍMOVÁ B.
11) SOŠKOVÁ E.
12) ZRADIČKOVÁ J.
13) FYRBASOVÁ A.
14) SRBOVÁ O.
15) KROPÁČOVÁ K.
16) TUŠKOVÁ B.
17) KREJČIŘÍKOVÁ I.
18) ŘÍHOVÁ J.
19) ZAVADILOVÁ J.
20) DAMOVÁ M.
21) MELIŠÍKOVÁ S.
22) DUŠKOVÁ Z.
23) VIETHEEROVÁ J.
24) VRTIŠKOVÁ A.
25) HOFMANOVÁ S.
26) ADAMEC R.
27) LUKÁČOVÁ Z.
28) VARADI Š.
29) SOJKA M.
30) VOLNÁ B.
31) RUSZÓ R.

Vítejte v Odoleně Vodě