Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Usnesení z jednání Rady města Odolena Voda č. 10/2009 ze dne 3. srpna 2009

Číslo usnesení: 10/2009 |  

Datum: 03.08. 2009

Usnesení z jednání Rady města Odolena Voda č. 10/2009 ze dne 3. srpna 2009 

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Vyvěšeno 7. 8. 2009.

 

Rada města – schvaluje:

1. Výsledek poptávkového řízení na zakázku „Nábytek a vybavení pro třídu MŠ“, uskutečněného z důvodu nutné realizace zakázky ve velmi krátké době (do 31. srpna 2009) v souvislosti s rozšířením stávající mateřské školy výzvou adresovanou elektronickou poštou čtyřem dodavatelům, a uzavření Smlouvy o dílo s firmou Martin Kraus – MAKRA, se sídlem K Loužce 131, 267 16 Vysoký Újezd, za celkovou cenu 168.139,- Kč včetně 19% DPH.

2. Výsledek poptávkového řízení na zakázku „Stavební úpravy objektu č.p. 109 v ul. Květnová v Odoleně Vodě – rozšíření stávající mateřské školy“, uskutečněného z důvodu nutné realizace zakázky ve velmi krátké době (do 26. srpna 2009, respektive 20. září 2009) elektronickou poštou výzvou 5 dodavatelům, a uzavření Smlouvu o dílo s firmou AT plus, se sídlem Krombholcova 564/35, 276 01  Mělník,  za celkovou cenu   780.204,- Kč včetně 19% DPH.

3. Zadání zakázky „Vybavení dětského hřiště pro rozšířenou mateřskou školu“ a uzavření Smlouvy o dílo s firmou Jiří Mooz, se sídlem 435 47 Brandov 57, v maximální výši 200.000,- Kč včetně 19% DPH, zahrnující rovněž oplocení dětského hřiště, v souladu s čl. 4 odst. 4.2.4 Směrnice č. 4/2009 O přípravě, evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Odolena Voda, z důvodu nutné realizace zakázky ve velmi krátké době v souvislosti s rozšířením stávající mateřské školy a s ohledem na skutečnost, že jde o zakázku obdobného druhu, na jakou již bylo řízení v tomto roce provedeno.

 

Rada města – doporučuje:

4. Projednat  na zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda zapracování  částky 350.204,- Kč na „Stavební úpravy objektu č.p. 109 v ul. Květnová v Odoleně Vodě – rozšíření stávající mateřské školy“ do úpravy č. 5 Rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2009.

 

Rada města – bere na vědomí:

5. Postup poptávkových řízení pro výběr dodavatelů na:

  • Stavební úpravy objektu č.p. 109 v ul. Květnová v Odoleně Vodě – rozšíření stávající mateřské školy.
  • Nábytek a vybavení pro třídu MŠ.
  • Vybavení dětského hřiště pro rozšířenou mateřskou školu.

 

 

Usnesení zapsal: Roman Straka, v.r.

 

Eva Odehnalová, v.r.                                      Ing. Milan Ledvinka, CSc., v.r.
starostka města Odolena Voda                            člen Rady města Odolena Voda


Vítejte v Odoleně Vodě