Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Příloha č. 1 zápisu RM č. 5/2005 ze dne 24. 3. 2005

Datum: 13.06. 2005

Město Odolena Voda
VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2004

o Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím"(dále jen zákon).


Nebylo vydáno rozhodnutí o zamítnutí žádosti o informace dle § 15 odst. 1 zákona ani rozhodnutí o částečném zamítnutí žádosti. Proti žádnému vydanému rozhodnutí nebylo podáno odvolání (rozklad).

Nebylo zahájeno řízení o sankcích za nedodržování zákona.

Útvar Městského úřadu Odolena Voda: Počet podaných žádostí
o informace:
Počet podaných odvolání
proti rozhodnutí:
Opis podstatných částí
každého rozsudku soudu:
stavební úřad000
finanční odbor000
sociální odbor000
odbor samosprávy100
Celkem100


místostarostka města Odolena Voda: Jana Blahnová
starostka města Odolena Voda: Eva Odehnalová

Vítejte v Odoleně Vodě