Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Platby za zveřejnění reklamy, inzerátu - příloha k bodu 8 usnesení z jednání rady města 12/2004

Datum: 20.10. 2004

PLATBY ZA ZVEŘEJNĚNÍ REKLAMY , INZERÁTU VE ZPRAVODAJI ODOLEN

S ÚČINNOSTÍ OD 1. LISTOPADU 2004 :

dle Usnesení Rady města Odolena Voda - zápis č. 12/2004 - bod 8) - ze dne 12.10.2004


organizace , podnikatelé

formát : 1/1 strana ............ 2.000,- Kč
formát : 1/2 strany .............. 800,- Kč
formát : 1/3 strany .............. 500,- Kč
formát : 1/4 strany .............. 350,- Kč
formát : 1/8 strany .............. 150,- Kč

Cena pro občany zůstává nezměněna , tj. :
formát : 1/1 strana ............... 260,- Kč
formát : 1/2 strany ............... 130,- Kč
formát : 1/3 strany ............... 80,- Kč
formát : 1/4 strany ............... 60,- Kč

Příjem inzerátů, reklamy

- sekretariát MěÚ Odolena Voda - tel. 283 971 306, 283 971 882 (pí Doubková, Doležalová) - při osobním vyřízení bude vydán doklad o platbě

- dodat inzerát písemně napsaný na stroji, PC (ne ručně), možno i na disketě s určením, v jakém formátu je text napsán
+ včetně 1 výtisku inzerátu na papíru

- nejpozději do 15. každého měsíce
(bude vytištěno v čísle časopisu další měsíc, vychází od 1. do 5. každého měsíce)

- rozměr časopisu je : výška - 29 cm, šířka -15,2 cm

- náklad výtisků 1.000 kusů (+ - 100 až 200 kusů při výtisku jízdního řádu na autobusy)


Vítejte v Odoleně Vodě