Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Příloha č. 1 - k usnesení RM č. 9/2006

Datum: 02.07. 2006

2. ÚPRAVA ROZPOČTU PRO ROK 2006 - návrh

Rozpočtové opatření č. 103/2006
1211
daň z přidané hodnoty (+446tis. Kč)
původní rozpočet 13288tis. Kč
úprava rozpočtu 13734tis. Kč
důvod: úprava podle předpokladu skutečnosti

Rozpočtové opatření č. 104/2006
2212/5137
drobný hmotný dlouhodobý majetek (+59tis. Kč)
původní rozpočet 40tis. Kč
úprava rozpočtu 99tis. Kč
důvod: přenosné zátarasy (v ulici Dukelská za večerkou a u Hálkova domu na nám. V. Hálka)

Rozpočtové opatření č. 105/2006
2212/5171
opravy a udržování (+221tis. Kč)
původní rozpočet 370tis. Kč
úprava rozpočtu 591tis. Kč
důvod: oprava ul.Školní u autobusové zastávky

Rozpočtové opatření č. 106/2006
2219/5171
opravy a udržování (+204tis. Kč)
původní rozpočet 0tis. Kč
úprava rozpočtu 204tis. Kč
důvod: oprava chodníku před hlavním vchodem do ZŠ

Rozpočtové opatření č. 107/2006
2321/6121
budovy a stavby (+450tis. Kč)
původní rozpočet 0tis. Kč
úprava rozpočtu 450tis. Kč
důvod: projekt na odkanalizování dolní části obce (ul. Postřižínská, Kudrnova, U Fary, Lesní)

Rozpočtové opatření č. 108/2006
3322/6323
investiční transfery církvím � příspěvek na kostel (-100tis. Kč)
původní rozpočet 100tis. Kč
úprava rozpočtu 0tis. Kč
důvod: nezařazení kostela sv.Klimenta do Programu záchrany architektonického dědictví v roce 2006

Rozpočtové opatření č. 109/2006
3412/4222
investiční přijaté dotace od kraje � střecha sportovní haly (-550tis. Kč)
původní rozpočet 550tis. Kč
úprava rozpočtu 0tis. Kč
důvod: nebyla přidělena dotace

Rozpočtové opatření č. 110/2006
3421/2321
přijaté neinvestiční dary (+10tis. Kč)
původní rozpočet 40tis. Kč
úprava rozpočtu 50tis. Kč
důvod: dar na dětský den � p.Trochta

Rozpočtové opatření č. 111/2006
3713/6121
budovy a stavby � plynová přípojka k čp.24 (-60tis. Kč)
původní rozpočet 60tis. Kč
úprava rozpočtu 0tis. Kč
důvod: plynofikace bude realizována až v roce 2007 (Pražská plynárenská)

Rozpočtové opatření č. 112/2006
3745/2321
přijaté neinvestiční dary (+100tis. Kč)
původní rozpočet 100tis. Kč
úprava rozpočtu 200tis. Kč
důvod: nárůst daru od firmy Čeps na úpravu zeleně pod vysokým napětím

Rozpočtové opatření č. 113/2006
5512/5169
nákup služeb (+30tis. Kč)
původní rozpočet 15tis. Kč
úprava rozpočtu 45tis. Kč
důvod: projekt na odvlhčení budovy hasičské zbrojnice

Rozpočtové opatření č. 114/2006
5512/5171
opravy a udržování (+100tis. Kč)
původní rozpočet 20tis. Kč
úprava rozpočtu 120tis. Kč
důvod: odvlhčení budovy hasičské zbrojnice

Rozpočtové opatření č. 115/2006
6171/5171
opravy a udržování (+206tis. Kč)
původní rozpočet 130tis. Kč
úprava rozpočtu 336tis. Kč
důvod: hydroizolace v čp.14 MěÚ (souvisí s rozpočtovým opatřením č.116/2006)

Rozpočtové opatření č. 116/2006
6171/6121
budovy a stavby (-163tis. Kč)
původní rozpočet 163tis. Kč
úprava rozpočtu 0tis. Kč
důvod: hydroizolace v čp.14 MěÚ jsou pouze opravou nikoli technickým zhodnocením

Rozpočtové opatření č. 117/2006
6409/5171
opravy a udržování (+36tis. Kč)
původní rozpočet 100tis. Kč
úprava rozpočtu 136tis. Kč
důvod: oplocení u p.Chlupáče v ul. Školní

Rozpočtové opatření č. 118/2006
6409/5901
přebytek provozních příjmů (-300tis. Kč)
původní rozpočet 300tis. Kč
úprava rozpočtu 0tis. Kč
důvod: vyrovnání provozních příjmů a výdajů

Rozpočtové opatření č. 119/2006
8124
přebytek kapitálových příjmů (-677tis. Kč)
původní rozpočet 8368tis. Kč
úprava rozpočtu 7691tis. Kč
důvod: vyrovnání kapitálových příjmů a výdajů

Vítejte v Odoleně Vodě