Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

O čem jednaly samosprávné orgány města - Rada města 10. října 2002

Datum: 07.03. 2005

O čem jednaly samosprávné orgány města

Rada města 10. října 2002Rada města schválila:

- cenu za každý započatý m 2 za nájem hrobového místa včetně služeb na deset let ve výši Kč 484,-- ( služby spojené s nájmem Kč 444,-- , nájem za pozemek Kč 40,--), cenu za nájem jedné schránky kolumbária na deset let Kč 200,--

- výstavbu RD dle předložené projektové dokumentace manželů Petrůjových v lokalitě "p. Malý" v k.ú. Dolínek, parc. č. 209/33, pí. MUDr. Piškulové v lokalitě Pode vsí, parc. č. 774/12

- přidělení bytů v nové výstavbě "373 bytových jednotek v zóně Cukrovar" dle schválených kritérií

- Kontrolní řád města Odolena Voda s účinností od 1. listopadu 2002

 

Rada města doporučila:

- projednat závěrečný účet města Odolena Voda za rok 2001 včetně rozboru hospodaření na nejbližším zasedání ZM

- projednat pozemkové úpravy v k. ú. Čenkov na nejbližším zasedání ZM

 

Rada města jmenovala:

- z důvodu změny právní subjektivity MŠ a ZŠ z organizační složky města na příspěvkovou organizaci s účinností od 1. 1. 2003 Miluši Grubauerovou do funkce ředitelky Mateřské školy Odolena Voda na dobu určitou (do nového jmenování ředitele MŠ po vyhlášení výsledku konkurzu) a Mgr. Alenu Sochůrkovou do funkce ředitelky Základní školy Odolena Voda.

Jana Blahnová

místostarostka


Vítejte v Odoleně Vodě