Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

ZM č.2/2015 dne 23.3.2015

Číslo usnesení: 2/2015 |  

Datum: 06.03. 2015

Zvukový záznam

Kontrola usnesení Zastupitelstva města Odolena Voda
Zprávy o činnosti Rady města Odolena Voda
Fond rozvoje a rezerv – návrh rozpočtu na rok 2015
První část veřejné diskuse
Investiční a provozní záměry Města Odolena Voda pro roky 2015 – 2018
Žádost osadního výboru Čenkov – příspěvek občanům na kanalizační přípojky pro novou kanalizaci
Dohoda o vzájemném vypořádání závazků a pohledávek se společností J.I.H. – Sport. Stavby s.r.o.
Úprava rozpočtu města Odolena Voda č. 1/2015
Žádost p. Ejemové a p. Korunky o prodej části pozemku ppč. 309/3 v k.ú. Dolínek
Žádost p. Pavúka  o prodej části pozemku ppč. 903/31 a ppč. 903/30 v k.ú. Odolena Voda
Zvací dopis o připojení k Iniciativě STOP letišti Vodochody
Veřejnoprávní smlouva s obcí Bořanovice
Informace, ostatní
Uznání dluhu
Druhá část veřejné diskuse
 1. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Odolena Voda
 2. Zprávy o činnosti Rady města Odolena Voda
 3. Fond rozvoje a rezerv – návrh rozpočtu na rok 2015
 4. První část veřejné diskuse
 5. Investiční a provozní záměry Města Odolena Voda pro roky 2015 – 2018
 6. Žádost osadního výboru Čenkov – příspěvek občanům na kanalizační přípojky pro novou kanalizaci
 7. Dohoda o vzájemném vypořádání závazků a pohledávek se společností J.I.H. – Sport. Stavby s.r.o.
 8. Úprava rozpočtu města Odolena Voda č. 1/2015
 9. Žádost p. Ejemové a p. Korunky o prodej části pozemku ppč. 309/3 v k.ú. Dolínek
 10. Žádost p. Pavúka  o prodej části pozemku ppč. 903/31 a ppč. 903/30 v k.ú. Odolena Voda
 11. Zvací dopis o připojení k Iniciativě STOP letišti Vodochody
 12. Veřejnoprávní smlouva s obcí Bořanovice
 13. Informace, ostatní
 14. Uznání dluhu
 15. Druhá část veřejné diskuse

Vítejte v Odoleně Vodě