Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

ZM č.3/2015 dne 18.5.2015

Číslo usnesení: 3/2015 |  

Datum: 04.05. 2015

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás informovat o termínu jednání zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/2015, které se bude konat v pondělí dne 18.5. 2015 od 17:00 v Klubu Aero. Program jednání bude zveřejněn ve vývěskách a na webu města týden před termínem jednání. Ing. Dita Výborová, starostka města Odolena Voda

 • Oznámení o konání zastupitelstva města č.3-2015, které se uskuteční v pondělí 18.5.2015 v 17:00 hodin ke stažení ve formátu pdf
 • Oznámení o konání zastupitelstva s programem ke stažení ve formátu pdf
 • Usnesení ZM č. 3-2015 ze dne 18.5.2015 ke stažení ve formátu pdf
 • Zápis z jednání ke stažení ve formátu pdf
 •  

  Zvukové nahrávky:

                        Úvod

  1. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Odolena Voda
  2. Zprávy o činnosti Rady města Odolena Voda -  1. část     2. část
  3. Zprávy o činnosti Výborů při Zastupitelstvu města
  4. První část veřejné diskuse
  5. Žádost osadního výboru Čenkov -  příspěvek občanům na kanalizační přípojky pro novou kanalizaci
  6. Úprava rozpočtu města Odolena Voda č. 3/2015
  7. Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města v dalších funkcích
  8. Odkup komunikací a chodníků v lokalitě Za Humny
  9. Žádost volejbalu Aero Odolena Voda o. s., smlouva o podpoře sportu
  10. Zvací dopis o připojení k Iniciativě STOP letišti Vodochody
  11. Veřejnoprávní smlouva s obcí Bořanovice
  12. Veřejnoprávní smlouva s obcí Dřínov
  13. Kupní smlouva na pozemky p.č. 881 a p.č. 903/9 v k. ú. Odolena Voda – Ivan Kavena
  14. Zastoupení města Odolena Voda na valné hromadě Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
  15. Informace, ostatní
  16. Druhá část veřejné diskuse

  Vítejte v Odoleně Vodě