Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

ZM č.4/2015 dne 22.6.2015

Číslo usnesení: 4/2015 |  

Datum: 08.06. 2015

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás informovat o termínu jednání zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 4/2015, které se bude konat v pondělí dne 22.6. 2015 od 17:00 v Klubu Aero. Program jednání bude zveřejněn ve vývěskách a na webu města týden před termínem jednání. Ing. Dita Výborová, starostka města Odolena Voda

 • Oznámení o konání zastupitelstva města č.4-2015, které se uskuteční v pondělí 22.6.2015 v 17:00 hodin ke stažení ve formátu pdf
 • Program jednání ke stažení ve formátu pdf
 • Usnesení ZM č. 4-2015 ze dne 22.6.2015 ke stažení ve formátu pdf
 • Zápis z jednání ke stažení ve formátu pdf

  Zvukové nahrávky:

  Úvod

  1. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Odolena Voda
  2. Zprávy o činnosti Rady města Odolena Voda
  3. Zprávy o činnosti Výborů při Zastupitelstvu města
  4. První část veřejné diskuse
  5. Úprava rozpočtu města Odolena Voda č. 5/2015
  6. Účetní závěrka města za rok 2014
  7. Závěrečný účet města za rok 2014
  8. Záměr - pořízení publikace o městě Odolena Voda
  9. Smlouvy na granty a podporu činnosti pro rok 2015
  10. Záměr na změnu - aktualizace OZV o místních poplatcích
  11. Informace
  12. Druhá část veřejné diskuse

 • Vítejte v Odoleně Vodě