Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

ZM č.5/2015 dne 3.8.2015

Číslo usnesení: 5/2015 |  

Datum: 20.07. 2015

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás informovat o termínu jednání zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 5/2015, které se bude konat v pondělí dne 3.8. 2015 od 17:00 v Klubu Aero. Program jednání bude zveřejněn ve vývěskách a na webu města týden před termínem jednání. Ing. Dita Výborová, starostka města Odolena Voda

 • Oznámení o konání zastupitelstva města č.5-2015, které se uskuteční v pondělí 3.8.2015 v 17:00 hodin ke stažení ve formátu pdf
 • Program jednání ke stažení ve formátu pdf
 • Usnesení ZM č. 5-2015 ze dne 3.8.2015 ke stažení ve formátu pdf
 • Zápis z jednání ke stažení ve formátu pdf
 • Zvukové nahrávky:

  Úvod

  1. Zprávy o činnosti Rady města Odolena Voda
  2. Úprava rozpočtu města Odolena Voda č. 6/2015
  3. Bezúplatný převod části pozemku p. č. 180, k. ú. Dolínek
  4. I. část veřejné diskuse
  5. Záměr na směnu pozemků mezi městem a p. Chlupáčem
  6. Kupní smlouva na pozemek pod trafostanicí p. č. 1112/4 v k. ú. Odolena Voda
  7. Název ulice „u garáží u tenisového areálu“
  8. Záměr f. BILLA – stavba supermarketu v našem městě
  9. Aktualizace složení pracovní skupiny „Nadstavba Kpt. Jaroše“
  10. Kupní smlouva na pozemek města – Polákovi
  11. Smlouva o finančním příspěvku - splátkový kalendář
  12. Záměr f. COLAS CZ
  13. II. část veřejné diskuse

 • Vítejte v Odoleně Vodě