Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

ZM č.6/2015 dne 21.9.2015

Číslo usnesení: 6/2015 |  

Datum: 07.09. 2015

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás informovat o termínu jednání zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 6/2015, které se bude konat v pondělí dne 21.9. 2015 od 17:00 v Klubu Aero. Program jednání bude zveřejněn ve vývěskách a na webu města týden před termínem jednání. Ing. Dita Výborová, starostka města Odolena Voda

 • Oznámení o konání zastupitelstva města č.6-2015, které se uskuteční v pondělí 21.9.2015 v 17:00 hodin ke stažení ve formátu pdf
 • Program jednání ke stažení ve formátu pdf
 • Usnesení ZM č. 6-2015 ze dne 21.9.2015 ke stažení ve formátu pdf
 • Změnu č.2 Jednacího řádu ZM ke stažení ve formátu pdf

 • Zápis z jednání ke stažení ve formátu pdf • Zvukové nahrávky:  Úvod

  1. Odvolání starostky města Odolena Voda
  2. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Odolena Voda
  3. Zpráva o činnosti Rady města Odolena Voda
  4. Žádost f. COLAS CZ, a.s. o navýšení těžby kamene
  5. I. část veřejné diskuse
  6. Kupní smlouva o prodeji pozemku p.č. 903/34 v k.ú. Odolena Voda o výměře cca 227 m2 do majetku manželů A. a M. P.
  7. Úprava rozpočtu města Odolena Voda č. 7/2015
  8. Změna č. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva města Odolena Voda
  9. Pořízení změny č. 4 územního plánu města Odolena Voda a jmenování pověřeného zastupitele pro pořízení změny č. 4.
  10. Koncepce správy sportovních zařízení v majetku města
  11. Záměr - směna pozemků ppč. 112/7 a 295/2 a 295/3 vše v k.ú. Dolínek
  12. Žádost o souhlas Města Odolena Voda s odkoupením pozemku ppč. 27/1 v k.ú. Odolena Voda o výměře 637 m²
  13. Bezúplatný převod pozemku p.č. 87/11 v k.ú. Odolena Voda od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
  14. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabídl Městu Odolena Voda prodej pozemků p.č. 118/4  a 48/1 v k.ú. Dolínek
  15. Návrh kupní smlouvy mezi Městem Odolena Voda a spol. ČEZ Distribuce a.s. na pozemek parc. č. 309/27 v k. ú. Dolínek
  16. Informace, různé
  17. II. část veřejné diskuse

 • Vítejte v Odoleně Vodě