Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

ZM č.7/2015 dne 26.10.2015

Číslo usnesení: 7/2015 |  

Datum: 12.10. 2015

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás informovat o termínu jednání zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 7/2015, které se bude konat v pondělí dne 26.10. 2015 od 17:00 v Klubu Aero. Program jednání bude zveřejněn ve vývěskách a na webu města týden před termínem jednání. Ing. arch Ing. Tomáš Lohniský, místostarosta města Odolena Voda

 • Oznámení o konání zastupitelstva města č.7-2015, které se uskuteční v pondělí 26.10.2015 v 17:00 hodin ke stažení ve formátu pdf
 • Program jednání ke stažení ve formátu pdf
 • Usnesení ZM č. 7-2015 ze dne 26.10.2015 ke stažení ve formátu pdf  Zvukové nahrávky:


   

  Úvod

  1. Schválení programu ZM 7/2015

  2. Volba starosty města Odolena Voda

  3. Volba člena rady města Odolena Voda

  4. I. část veřejné diskuse

  5. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Odolena Voda

  6. Zpráva o činnosti Rady města Odolena Voda

  7. Zápis z Jednání kontrolního výboru 5.10.205 a 14.10.2015

  8. Záměr na koupi pozemků 118/4 a 48/1 k.ú. Dolínek – cesta k rybníku

  9. Kupní smlouva na pozemní komunikaci na pozemku č. 673-67/2014, 1025-67/2014, p.p.č. 180/11, k.ú. Dolínek

  10. Záměr na koupi pozemku p.č. 28 v k.ú. Čenkov – rybářská bašta

  11. Záměr na směnu části pozemků 77/2, 77/1 a 881 v k.ú. Odolena Voda

  12. Smlouva o přijetí dotace pro SDH Dolínek

  13. Různé - Žádost Středočeské vodárny, a. s.

  14. Zadání regulačního plánu Za Humny

  15. Zastoupení města Odolena Voda na valné hromadě VKM, a.s.

  16. Rozpočtové opatření číslo 8.

  17. Záměr koupě1/4 podílu pozemku 210/11 v k.ú. Odolena Voda

  18. II. část veřejné diskuse

 • Vítejte v Odoleně Vodě