Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

ZM č.8/2015 dne 17.12.2015

Číslo usnesení: 8/2015 |  

Datum: 04.12. 2015

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás informovat o termínu jednání zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 8/2015, které se bude konat ve čtvrtek dne 17.12. 2015 od 17:00 v restauraci Opera. Program jednání bude zveřejněn ve vývěskách a na webu města týden před termínem jednání. Hana Plecitá, starostka města Odolena Voda

 • Oznámení o konání zastupitelstva města č.8-2015, které se uskuteční ve čtvrtek 17.12.2015 v 17:00 hodin ke stažení ve formátu pdf
 • Program jednání ke stažení ve formátu JPG
 • Zápis z jednání ke stažení ve formátu pdf

  Zvukové nahrávky

  Úvod

  1. Schválení programu ZM 8/2015

  2. Návrh rozpočtu na rok 2016 1.část 2.část 3.část 4.část 5.část

  3. Rozpočtové úpravy roku 2015

  4. I. část veřejné diskuse

  5. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Odolena Voda + zprávy o činnosti RM + zpráva finančního výboru

  6. Obecně závazná vyhláška o poplatcích + změna programu jednání ZM

  7. Přímý prodej stavební parcely číslo 28, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, stavba stojí na pozemku p.č. st. 28 v k. ú. Čenkov - rybářská bašta

  8. Bezúplatný převod pozemku p.č. 120 k. ú. Dolínek obec Odolena Voda - koryto potoka Dolínek

  9. Informace, různé

  10. II. část veřejné diskuse

 • Vítejte v Odoleně Vodě