Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

ZM č.1/2016 dne 27.1.2016

Číslo usnesení: 1/2016 |  

Datum: 13.01. 2016

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás informovat o termínu jednání zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 1/2016, které se bude konat ve středu dne 27.1. 2016 od 17:00 v klubu Aero. Program jednání bude zveřejněn ve vývěskách a na webu města týden před termínem jednání. Ing. arch. Ing. Tomáš Lohniský, místostarosta města Odolena Voda

 • Oznámení o konání zastupitelstva města č.1-2016, které se uskuteční ve středu 27.1.2016 v 17:00 hodin ke stažení ve formátu pdf
 • Program jednání ke stažení ve formátu pdf
 • Zápis z jednání ke stažení ve formátu pdf

  Zvukové nahrávky

  Úvod

  1. Schválení programu jednání Zastupitelstva města Odolena Voda  č. 1/2016
  2. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Odolena Voda
  3. Zpráva o činnosti Rady města Odolena Voda
  4. I. část veřejné diskuse
  5. Zadání regulačního plánu Pod Humny
  6. Rozpočtové úpravy roku 2015
  7. Petice občanů proti blokaci napojení města O.V. na D8
  8. Návrh smlouvy - Město Odolena Voda & Volejbalový klub Odolena Voda z. s.
  9. Smlouva o podpoře sportu TJ Aero
  10. Veřejná vyhláška o opatření obecné povahy - Regulační plán Pode Vsí 1. část 2. část
  11. Žádost o prominutí/částečné prominutí úroků z prodlení z dlužné částky – p. V. A.
  12. Prodej traktoru Belarus
  13. Směnná smlouva - Město Odolena Voda & p. K. Ch.
  14. Směnná smlouva - Město  Odolena Voda & p.  J. B. a p. M. K.
  15. Záměr o souhlas Města Odolena Voda o prodej pozemku p.č. 786/1 k.ú. Odolena Voda –   p. J. B. & p. M. K.
  16. Odměny členům finančního, kontrolního a osadního výboru Čenkov
  17. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva - Nařízení vlády č. 352/2015
  18. Soudní spor s p. P.
  19. Rozpočtová opatření 1. a 2. pro rok 2016
  20. Informace, různé
  21. II. část veřejné diskuse

 • Vítejte v Odoleně Vodě