Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

ZM č.2/2016 dne 20.4.2016

Číslo usnesení: 2/2016 |  

Datum: 06.04. 2016

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás informovat o termínu jednání zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 2/2016, které se bude konat ve středu dne 20.4. 2016 od 17:00 v klubu Aero. Program jednání bude zveřejněn ve vývěskách a na webu města týden před termínem jednání. Hana Plecitá, starostka města Odolena Voda

 • Oznámení o konání zastupitelstva města č.2-2016, které se uskuteční ve středu 20.4.2016 v 17:00 hodin ke stažení ve formátu pdf
 • Program jednání ke stažení ve formátu pdf
 • Zápis z jednání ke stažení ve formátu pdf
 •  

   

  Zvukové nahrávky

 • Úvod
 • 01. Schválení programu jednání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 2/2016
 • 02. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Odolena Voda
 • 03. Zpráva o činnosti Rady města Odolena Voda
 • 04. I. část veřejné diskuse
 • 05. Projednání záměru průmyslové zóny Teplická/Dálnice D8
 • 06. Nástavba Kpt. Jaroše – návrh dalšího postupu 1. část 2. část
 • 07. Rozpočtové úpravy roku 2016
 • 08. Rozpočtový výhled na r. 2017 - 2021
 • 09. Garance vyčlenění finančních prostředků do rozpočtu 2017 na spolufinancování nákupu požární techniky
 • 10. Projednání splátkového kalendáře za nájem - pan M. J.
 • 11. Dohoda o uznání dluhu a projednání splátkového kalendáře s paní M. S.
 • 12. Příspěvek pro napojení na městskou infrastrukturu
 • 13. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na umístění součásti distr. soust. se spol. ČEZ Distribuce, zast. AZ Elektrostav
 • 14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu – ČEZ Distribuce – R-built s.r.o.
 • 15. Petice mimo jiné s prosbou o vyhlášení místního referenda k ponechání přímého dopr. nap. města Odolena Voda na dálnici D8
 • 16. Připomínky k návrhu územního opatření o stavební uzávěře
 • 17. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění...
 • 18. Návrh na odpis pohledávek za odpad
 • 19. Regulační plán Pod Humny
 • 20. Zápisy FV a KV
 • 21. Prodloužení lhůty k ÚP
 • 22. II. část veřejné diskuse
 • 5.   Projednání záměru průmyslové zóny Teplická/Dálnice D8

  6.   Nástavba Kpt. Jaroše – návrh dalšího postupu

  7.   Rozpočtové úpravy roku 2016

  8.   Rozpočtový výhled na r. 2017 - 2021

  9.   Garance vyčlenění finančních prostředků do rozpočtu 2017 na spolufinancování nákupu požární techniky

  10.   Projednání splátkového kalendáře za nájem - pan M. J.

  11.   Dohoda o uznání dluhu a projednání splátkového kalendáře s paní M. S.

  12.   Příspěvek pro napojení na městskou infrastrukturu

  13. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na umístění součásti distribuční soustavy se společností ČEZ Distribuce,

  zastoupenou AZ Elektrostav

  14.   Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu – ČEZ Distribuce – R-built s.r.o.

  15.   Petice mimo jiné s prosbou o vyhlášení místního referenda k ponechání přímého dopravního napojení města Odolena Voda

  na dálnici D8

  16. Připomínky k návrhu územního opatření o stavební uzávěře

  17.   Schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

  a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Odolena Voda

  18. Návrh na odpis pohledávek za odpad

  19.   Regulační plán Pod Humny

  20.   Zápisy FV a KV

  21.   Prodloužení lhůty k ÚP

  22.   II. část veřejné diskuse

  Vítejte v Odoleně Vodě