Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

ZM č.3/2016 dne 20.6.2016

Číslo usnesení: 3/2016 |  

Datum: 07.06. 2016

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás informovat o termínu jednání zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/2016, které se bude konat v pondělí dne 20.6. 2016 od 17:00 v klubu Aero. Program jednání bude zveřejněn ve vývěskách a na webu města týden před termínem jednání. Hana Plecitá, starostka města Odolena Voda

 • Oznámení o konání zastupitelstva města č.3-2016, které se uskuteční ve středu 20.6.2016 v 17:00 hodin ke stažení ve formátu pdf
 • Program jednání ke stažení ve formátu pdf
 • Zápis z jednání ke stažení ve formátu pdf
 •  

  Zvukové nahrávky

 • Úvod
 • 1.   Schválení programu jednání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/2016
  2.   Kontrola usnesení Zastupitelstva města Odolena Voda
  3.   Zpráva o činnosti Rady města Odolena Voda
  4.   I. část veřejné diskuse
  5.   Zápis osadního výboru Čenkov a finančního výboru
  6.   M. J. - žádost o splátkový kalendář
  7.   Žádost M. S.-  povolení splátek
  8.   Nástavba Kpt. Jaroše – další postup opravy nástavby
  9.   Zřízení organizační složky Městská sportoviště Odolena Voda
  10.   Informace  - prodej traktoru Belarus
  11.   Účetní závěrka Města za rok 2015
  12.   Závěrečný účet Města za rok 2015
  13.   Rozpočet fondu rezerv a rozvoje na rok 2016
  14.   4.úprava rozpočtu na rok 2016
  15.   Dlužníci – (cizinci) odpis pohledávek za odpad

   

  01.   Schválení programu jednání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/2016

  02.   Kontrola usnesení Zastupitelstva města Odolena Voda

  03.   Zpráva o činnosti Rady města Odolena Voda  1. část 2. část 3. část

  04.   I. část veřejné diskuse

  05.   Zápis osadního výboru Čenkov a finančního výboru

  06.   M. J. - žádost o splátkový kalendář

  07.   Žádost M. S.-  povolení splátek

  08.   Nástavba Kpt. Jaroše – další postup opravy nástavby  1. část 2. část 3. část

  09.   Zřízení organizační složky Městská sportoviště Odolena Voda

  10.   Informace  - prodej traktoru Belarus

  11.   Účetní závěrka Města za rok 2015

  12.   Závěrečný účet Města za rok 2015

  13.   Rozpočet fondu rezerv a rozvoje na rok 2016

  14.   4. úprava rozpočtu na rok 2016

  15.   Zrušení bodů 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 + II. část veřejné diskuse


  Vítejte v Odoleně Vodě