Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

ZM č.4/2016 dne 18.7.2016

Číslo usnesení: 4/2016 |  

Datum: 04.07. 2016

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás informovat o termínu jednání zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 4/2016, které se bude konat v pondělí dne 18.7. 2016 od 17:00 v klubu Aero. Program jednání bude zveřejněn ve vývěskách a na webu města týden před termínem jednání. Hana Plecitá, starostka města Odolena Voda

 • Oznámení o konání zastupitelstva města č.4-2016, které se uskuteční v pondělí 18.7.2016 v 17:00 hodin ke stažení ve formátu pdf
 • Program jednání ke stažení ve formátu pdf
 • Zápis z jednání ke stažení ve formátu pdf
 •  

  Zvukové nahrávky

 • Úvod
 • 1.   Schválení programu jednání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/2016
  2.   Kontrola usnesení Zastupitelstva města Odolena Voda
  3.   Zpráva o činnosti Rady města Odolena Voda
  4.   I. část veřejné diskuse
  5.   Zápis osadního výboru Čenkov a finančního výboru
  6.   M. J. - žádost o splátkový kalendář
  7.   Žádost M. S.-  povolení splátek
  8.   Nástavba Kpt. Jaroše – další postup opravy nástavby
  9.   Zřízení organizační složky Městská sportoviště Odolena Voda
  10.   Informace  - prodej traktoru Belarus
  11.   Účetní závěrka Města za rok 2015
  12.   Závěrečný účet Města za rok 2015
  13.   Rozpočet fondu rezerv a rozvoje na rok 2016
  14.   4.úprava rozpočtu na rok 2016
  15.   Dlužníci – (cizinci) odpis pohledávek za odpad

   

  01.   Schválení programu jednání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 4/2016

  02.   Kontrola usnesení Zastupitelstva města Odolena Voda

  03.   Zpráva o činnosti Rady města Odolena Voda

  04.   I. část veřejné diskuse

  05.   Jmenování vedoucí Městské policie Odolena Voda

  06.   Dlužníci (cizinci) - odpis pohledávek za odpady

  07.   Směnná smlouva mezi Městem Odolena Voda a p.V. M. a S. M.

  08.   Navýšení kapacity Základní školy Vítězslava Hálka Odolena Voda - informace

  09.   Smlouva o budoucí kupní smlouvě – vodovod v ulici K Lomu

  10.   Kupní smlouva o převodu vlastnictví mezi Městem Odolena Voda a paní J. V.

  11.   Město Odolena Voda - prodej části  pozemku p.č. 127/8 k.ú. Dolínek

  12.   Město Odolena Voda – koupě  části pozemku p.č.210/11 k.ú. Odolena Voda od p. J. B.

  13.   Dotace/granty 2016 – schválení smluv

  14.   Zadání Změny č. 4 Územního plánu města Odolena Voda   část 1 část 2 část 3

  15.   Projednání referenda

  16.   II. část veřejné diskuse


  Vítejte v Odoleně Vodě