Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

ZM č.5/2016 dne 26.9.2016

Číslo usnesení: 5/2016 |  

Datum: 12.09. 2016

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás informovat o termínu jednání zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 5/2016, které se bude konat v pondělí dne 26.9. 2016 od 17:00 v klubu Aero. Program jednání bude zveřejněn ve vývěskách a na webu města týden před termínem jednání. Hana Plecitá, starostka města Odolena Voda

 • Oznámení o konání zastupitelstva města č.5-2016, které se uskuteční v pondělí 26.9.2016 v 17:00 hodin ke stažení ve formátu pdf
 • Program jednání ke stažení ve formátu pdf
 • Zápis z jednání ke stažení ve formátu pdf
 • Zvukové nahrávky

 • Úvod
 • 2.   Kontrola usnesení Zastupitelstva města Odolena Voda
  3.   Zpráva o činnosti Rady města Odolena Voda
  4.   I. část veřejné diskuse
  5.   Zápis osadního výboru Čenkov a finančního výboru
  6.   M. J. - žádost o splátkový kalendář
  7.   Žádost M. S.-  povolení splátek
  8.   Nástavba Kpt. Jaroše – další postup opravy nástavby
  9.   Zřízení organizační složky Městská sportoviště Odolena Voda
  10.   Informace  - prodej traktoru Belarus
  11.   Účetní závěrka Města za rok 2015
  12.   Závěrečný účet Města za rok 2015
  13.   Rozpočet fondu rezerv a rozvoje na rok 2016
  14.   4.úprava rozpočtu na rok 2016
  15.   Dlužníci – (cizinci) odpis pohledávek za odpad

   

  01. Schválení programu jednání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 4/2016

  02. Informace o jednání ve věci nadstavby Kpt. Jaroše

  03. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Odolena Voda

  04. I. část veřejné diskuse

  05. Zpráva o činnosti Rady města Odolena Voda + Zápis osadního výboru Čenkov

  06. Kupní smlouva mezi ČEZ a.s. a Městem Odolena Voda o prodeji části pozemku p.č.  24129 k.ú. Odolena Voda

  07. Kupní smlouva mezi ČEZ a.s. a Městem Odolena Voda o prodeji části pozemku p.č. 920 k.ú. Odolena Voda

  08. Koupě pozemku p.č. 8482 k.ú. Odolena Voda od Ing. M. S.

  09. p. D. -  prodej části pozemku p.č.127-8 k.ú. Dolínek

  10. Pozemek Humna Rovný

  11. Pozemek - směna brouzdaliště Město Odolena Voda & p. B. & p. K.

  12. Prodej traktoru Belarus

  13. Žádost o splátkový kalendář – úhrada vyúčtování služeb 2015 - p. Č.

  14. Veřejnoprávní smlouva – Město Odolena Voda & obec Panenské Břežany - zajištění  spolupráce Městské policie Odolena Voda

  15. Veřejnoprávní smlouva – Město Odolena Voda & obec Panenské Břežany – zajištění trvalé pohotovosti sil a prostředků prostřednictvím SDH Dolínek

  16. Informace o změnách rozpočtu schválených v radě města

  17. 7. úprava rozpočtu na r. 2016 v rozsahu rozpočtového opatření č.14, č.15 a č.16

  18. Likvidace mazutových nádrží v Malém Háji v Odoleně Vodě

  19. Umístění supermarketu Billa

  20. II. část veřejné diskuse


  Vítejte v Odoleně Vodě