Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

ZM č.7/2016 dne 7.12.2016

Číslo usnesení: 7/2016 |  

Datum: 23.11. 2016

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás informovat o termínu jednání zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 7/2016, které se bude konat ve středu dne 7.12. 2016 od 17:00 v klubu Aero. Program jednání bude zveřejněn ve vývěskách a na webu města týden před termínem jednání. Hana Plecitá, starostka města Odolena Voda

 • Oznámení o konání zastupitelstva města č.7-2016, které se uskuteční ve středu 7.12.2016 v 17:00 hodin ke stažení ve formátu pdf
 • Program jednání ke stažení ve formátu pdf

  Zápis z jednání ke stažení ve formátu pdf

  Zvukové nahrávky:

  Úvod

 • 01. Schválení programu jednání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 7-2016
 • 02. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Odolena Voda
 • 03. Zprávy o činnosti Rady města Odolena Voda + výborů města Odolena Voda
 • 04. I. část veřejné diskuse
 • 05. Navýšení příspěvku ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda
 • 06. Návrh na výběrové řízení na koupi pozemků v k.ú. Odolena Voda od Lesy ČR, s.p.
 • 07. Záměr Města Odolena Voda na koupi pozemku p.č. 77-3 k.ú. Odolena Voda, který je ve vlastnictví České republiky, Lesy ČR, s.p. LV 813
 • 08. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
 • 09. Ukončení veřejnoprávní smlouvy s obcí Husinec
 • 10. Koupě 3-8 dílu pozemku p.č. 210-11 k.ú. Odolena Voda od Jaroslava Buňaty do majetku Města Odolena Voda
 • 11. Záměr Města Odolena Voda na prodej části pozemku p.č. 22-2 k.ú. Dolínek LV 10001
 • 12. Nový Jednací řád Zastupitelstva města Odolena Voda   I. část (před změnou programu, původně bod č.10) II. část (po změně programu)
 • 13. II. část veřejné diskuse

 • Vítejte v Odoleně Vodě