Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

ZM č.8/2016 dne 12.12.2016

Číslo usnesení: 8/2016 |  

Datum: 28.11. 2016

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás informovat o termínu jednání zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 8/2016, které se bude konat v pondělí dne 12.12. 2016 od 17:00 v klubu Aero. Program jednání bude zveřejněn ve vývěskách a na webu města týden před termínem jednání. Hana Plecitá, starostka města Odolena Voda

 • Oznámení o konání zastupitelstva města č.8-2016, které se uskuteční v pondělí 12.12.2016 v 17:00 hodin ke stažení ve formátu pdf
 • Program jednání ke stažení ve formátu pdf
 • Zápis z jednání ke stažení ve formátu pdf

  Zvukové nahrávky:

  Úvod

 • 01. Schválení programu jednání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 8-2016
 • 02. Informace Kpt. Jaroše
 • 03. Zápisy Finančního a Kontrolního výboru
 • 04. I. část veřejné diskuse
 • 05. Návrh rozpočtu 2017 - I. část (do přestávky)
 • 05. Návrh rozpočtu 2017 - II. část (po přestávce)
 • 06. Rozpočtové opatření 2016
 • 07. Vize města
 • 08. Odměny členům výborů
 • 09. Záměr  Města Odolena Voda na prodej pozemku p. č. 873-14 o výměře 313 m² k.ú. Odolena Voda
 • 10. OZV o nočním klidu
 • 11. II. část veřejné diskuse

 • Vítejte v Odoleně Vodě