Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

ZM č.1/2017 dne 16.1.2017

Číslo usnesení: 1/2017 |  

Datum: 02.01. 2017

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás informovat o termínu jednání zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 1/2017, které se bude konat v pondělí dne 16.1. 2017 od 17:00 v klubu Aero. Program jednání bude zveřejněn ve vývěskách a na webu města týden před termínem jednání. Hana Plecitá, starostka města Odolena Voda

 • Oznámení o konání zastupitelstva města č.1-2017, které se uskuteční v pondělí 16.1.2017 v 17:00 hodin ke stažení ve formátu pdf
 • Program jednání ke stažení ve formátu pdf

  Zápis z jednání ke stažení ve formátu pdf

  Zvukové nahrávky:

  Úvod

 •  

  Schválení programu jednání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 6/2016

  02. Kontrola usnesení Zastupitelstva města Odolena Voda
  03. Zprávy o činnosti Rady města Odolena Voda + výborů města Odolena Voda
  04. I. část veřejné diskuse
  05. CANABA – Smlouva kupní a Smlouva o spolupráci a poskytnutí příspěvku
  06. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 202/1 k.ú. Odolena Voda, který je v majetku města
  07. Záměr změny OZV č. 1/2008 ,, o stanovení míst a času provozování výherních automatů“
  08. Souhlas s podáním žádosti TJ Aero o dotaci na výstavbu UT3G
  09. Informace, různé
  10. II. část veřejné diskuse
 • 01. Schválení programu jednání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 1-2017
 • 02. Kontrola usnesení ZM Odolena Voda
 • 03. Zpráva o činnosti RM + výborů města Odolena Voda
 • 04. I. část veřejné diskuse
 • 05. Kupní smlouva mezi Les s.p. a Městem Odolena Voda o prodeji pozemků (volejbalové hřiště, parkoviště a schodiště) k.ú. Odolena Voda)
 • 06. Zadání regulačního plánu Pod Humny s přiloženým zápisem stavební komise
 • 07. Schválení splátkové kalendáře ( pan M.F., nájemce bytu Odolena Voda)
 • 08. Schválení splátkové kalendáře ( paní K.H., nájemce bytu Odolena Voda)
 • 09. RO19 – rozpočtové opatření č. 19 – změna závazných ukazatelů rozpočtu 2016 bez změny salda příjmů a výdajů
 • 10. RO20 – rozpočtové opatření č. 20 – změna závazných ukazatelů rozpočtu 2016 bez změny salda příjmů a výdajů
 • 11. Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce
 • 12. Kupní smlouva na prodej pozemku pro společnost Penny Market s.r.o.
 • 13. II. část veřejné diskuse

 • Vítejte v Odoleně Vodě