Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

ZM č.2/2017 dne 20.2.2017

Číslo usnesení: 2/2017 |  

Datum: 06.02. 2017

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás informovat o termínu jednání zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 2/2017, které se bude konat v pondělí dne 20.2. 2017 od 17:00 v klubu Aero. Program jednání bude zveřejněn ve vývěskách a na webu města týden před termínem jednání. Hana Plecitá, starostka města Odolena Voda

 • Oznámení o konání zastupitelstva města č.2-2017, které se uskuteční v pondělí 20.2.2017 v 17:00 hodin ke stažení ve formátu pdf
 • Program jednání ke stažení ve formátu pdf
 • Zápis z jednání ke stažení ve formátu pdf
 • Ulice Kudrnova - Tisková zpráva TZOBR1 OBR2 OBR3 OBR1 OBR2 OBR3 OBR4


  Zvukové nahrávky:

  Úvod

  01. Schválení programu jednání ZM č.2/2017
  02. Kontrola usnesení ZM Odolena Voda
  03. Zpráva o činnosti RM + výborů města Odolena Voda
  04. I. část veřejné diskuse
  05. Žádost manželů D. o prodej části  pozemku p.č. 127/8 k.ú. Dolínek, který je, v majetku Města Odolena Voda LV 10001.
  06. Záměr- žádost o odkoupení pozemku p. č. 903/30 k. ú. Odolena Voda, který je v majetku Města Odolena Voda LV 10001
  07. Rozpočet FRR na rok 2017
  08. Rozpočtové opatření (RO) č.1 – změna závazných ukazatelů rozpočtu 2017
  09. Rozpočtové opatření (RO) č.2 – změna závazných ukazatelů rozpočtu 2017
  10. Žádost společnosti Lungta o připojení města Odolena Voda k akci vlajka
  11. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Odolena Voda v roce 2017 mezi Městem Odolena Voda a Volejbalovým klubem Odolena Voda   I. část   II.část
  12. Žádost f. COLAS CZ, a.s. o navýšení těžby kamene
  13. Schválení jednacího řádu
  14. II. část veřejné diskuse
 • 01. Schválení programu jednání ZM č.2/2017
 • 02. Kontrola usnesení ZM Odolena Voda
 • 03. Zpráva o činnosti RM + výborů města Odolena Voda
 • 04. I. část veřejné diskuse
 • 05. Žádost manželů D. o prodej části pozemku p.č. 127/8 k.ú. Dolínek, který je, v majetku Města Odolena Voda LV 10001
 • 06. Záměr - žádost o odkoupení pozemku p. č. 903/30 k. ú. Odolena Voda, který je v majetku Města Odolena Voda LV 10001
 • 07. Rozpočet FRR na rok 2017
 • 08. Rozpočtové opatření (RO) č.1 – změna závazných ukazatelů rozpočtu 2017
 • 09. Rozpočtové opatření (RO) č.2 – změna závazných ukazatelů rozpočtu 2017
 • 10. Žádost společnosti Lungta o připojení města Odolena Voda k akci vlajka
 • 11. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Odolena Voda v roce 2017 mezi Městem Odolena Voda a Volejbalovým klubem Odolena Voda I. část II.část
 • 12. Žádost f. COLAS CZ, a.s. o navýšení těžby kamene
 • 13. Schválení jednacího řádu
 • 14. II. část veřejné diskuse

 • Vítejte v Odoleně Vodě