Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

ZM č.3/2017 dne 10.4.2017

Číslo usnesení: 3/2017 |  

Datum: 27.03. 2017

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás informovat o termínu jednání zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/2017, které se bude konat v pondělí dne 10.4. 2017 od 17:00 v klubu Aero. Program jednání bude zveřejněn ve vývěskách a na webu města týden před termínem jednání. Hana Plecitá, starostka města Odolena Voda

 • Oznámení o konání zastupitelstva města č.3-2017, které se uskuteční v pondělí 10.4.2017 v 17:00 hodin ke stažení ve formátu pdf
 • Program jednání ke stažení ve formátu pdf
 • Zápis I. část Zápis II. část
 • Zvukové nahrávky:

  Úvod

  01. Schválení programu jednání ZM č.2/2017
  02. Kontrola usnesení ZM Odolena Voda
  03. Zpráva o činnosti RM + výborů města Odolena Voda
  04. I. část veřejné diskuse
  05. Žádost manželů D. o prodej části  pozemku p.č. 127/8 k.ú. Dolínek, který je, v majetku Města Odolena Voda LV 10001.
  06. Záměr- žádost o odkoupení pozemku p. č. 903/30 k. ú. Odolena Voda, který je v majetku Města Odolena Voda LV 10001
  07. Rozpočet FRR na rok 2017
  08. Rozpočtové opatření (RO) č.1 – změna závazných ukazatelů rozpočtu 2017
  09. Rozpočtové opatření (RO) č.2 – změna závazných ukazatelů rozpočtu 2017
  10. Žádost společnosti Lungta o připojení města Odolena Voda k akci vlajka
  11. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Odolena Voda v roce 2017 mezi Městem Odolena Voda a Volejbalovým klubem Odolena Voda   I. část   II.část
  12. Žádost f. COLAS CZ, a.s. o navýšení těžby kamene
  13. Schválení jednacího řádu
  14. II. část veřejné diskuse
 • 01. Schválení programu jednání ZM č.3/2017
 • 02. Kontrola usnesení ZM Odolena Voda
 • 03. Zpráva o činnosti RM + výborů města Odolena Voda
 • 04. I. část veřejné diskuse
 • 05. Rozpočtové opatření roku 2017
 • 06. Darovací smlouva Colas -  Město Odolena Voda
 • 07. Záměr provozování ČOV Odolena Voda
 • 08. Doporučení přísedícího u soudu Praha východ
 • 09. Společný školský obvod MŠ (žádost obce Veliká Ves o zřízení společného školského obvodu)
 • Odložení bodu 10. OZV – omezení hazardních her na území města Odolena Voda
 • 10. Pokyny k dopracování Územního plánu Odolena Voda
 • 11. Pokyny k dopracování Změny č. 4 Územního plánu Odolena Voda - 1. část
 • 11. Pokyny k dopracování Změny č. 4 Územního plánu Odolena Voda - 2. část
 • 11. Pokyny k dopracování Změny č. 4 Územního plánu Odolena Voda - 3. část
 • Jednání Zastupitelstva pokračovalo v úterý 25. dubna 2017 od 17:00
 • Úvod + jmenování nového zastupitele pana Mazance + změna programu jednání
 • 12. Schválení záměru - žádost o odkoupení pozemku p.č.st. 312 k.ú. Dolínek, který je v majetku Města Odolena Voda LV 10001 (obchod vedle hasičů v Dolínku)
 • 13. Schválení záměru - žádost o odkoupení pozemku p.č.st. 245/2 k.ú. Odolena Voda, který je v majetku Města Odolena Voda LV 10001 (Společenství pro dům 278-283 Seifertova)
 • 14. Schválení záměru - žádost o odkoupení části pozemků p.č. 903/30 a 903/31 k.ú. Odolena Voda, který je v majetku Města Odolena Voda LV 10001
 • 15. Garance vyčlenění finančních prostředků pro nákup požární techniky (cisternové automobilové stříkačky) pro SDH Dolínek
 • 16. Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb pro občany Odoleny Vody s Farní charitou Neratovice
 • 17. Návrh na vyhlášení záměru na pronájem pozemku pro lukostřelbu
 • 18. Pověření zastupování města na valné hromadě VKM Kladno - Mělník
 • 19. II. část veřejné diskuse

 • Vítejte v Odoleně Vodě