Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

ZM č.4/2017 dne 19.6.2017

Číslo usnesení: 4/2017 |  

Datum: 05.06. 2017

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás informovat o termínu jednání zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 4/2017, které se bude konat v pondělí dne 19.6. 2017 od 17:00 v klubu Aero. Program jednání bude zveřejněn ve vývěskách a na webu města týden před termínem jednání. Hana Plecitá, starostka města Odolena Voda

 • Oznámení o konání zastupitelstva města č.4-2017, které se uskuteční v pondělí 19.6.2017 v 17:00 hodin ke stažení ve formátu pdf
 • Program jednání ke stažení ve formátu pdf
 • Zápis z jednání ke stažení ve formátu pdf
 • Zvukové nahrávky:

  Úvod

  1. Schválení programu jednání ZM č.4-2017
  2. Kontrola usnesení ZM Odolena Voda
  3. Zpráva o činnosti RM + výborů města Odolena Voda
  4. I. část veřejné diskuze
  5. Závěrečný účet města Odolena Voda za r. 2016
  6. Schválení Účetní závěrky za r. 2016
  7. Schválení smluv na podporu činnosti 2017 – TJ Aero Odolena Voda, z.s., Volejbalový klub Odolena  Voda, z.s.,  MKM Odolena Voda, z.s.
  8. Vyčlenění finančních prostředků na veřejné osvětlení
  9. Rozpočtové opatření č. 4
  10. Rozpočtové opatření č. 5
  11. ČOV Odolena Voda Jmenování nového člena FV
  12. Záměr J. V. na výstavbu vila domů
  13. Školský obvod Panenské Břežany
  14. Veřejnoprávní smlouva policie Panenské Břežany
  15. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace TJ Aero
  16. Záměr lukostřelba
  17. Nákup pozemku pro novou ZŠ
  18. Doplnění OZV – O veřejném pořádku
  19. Aktualizované zadání ÚP Odolena Voda Změna programu jednání ZM - doplnění o čtyři body
  20. ČEZ koupě pozemku 202-24 ZM 4
  21. Prodej části pozemku
  22. Koupě pozemku 781-4
  23. Prodej pozemku
  24. II. část veřejné diskuze

   

   

   


  Vítejte v Odoleně Vodě