Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

ZM č.5/2017 dne 24.7.2017

Číslo usnesení: 5/2017 |  

Datum: 10.07. 2017

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás informovat o termínu jednání zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 5/2017, které se bude konat v pondělí dne 24.7. 2017 od 17:00 v klubu Aero. Program jednání bude zveřejněn ve vývěskách a na webu města týden před termínem jednání. Hana Plecitá, starostka města Odolena Voda (v zastoupení Ing. Arch Ing. Tomáš Lohniský, místostarosta města Odolena Voda)

 • Oznámení o konání zastupitelstva města č.5-2017, které se uskuteční v pondělí 24.7.2017 v 17:00 hodin ke stažení ve formátu pdf
 • Program jednání ke stažení ve formátu pdf
 • Zápis z jednání ke stažení ve formátu pdf
 •  

  Zvukové nahrávky

  Úvod

  1. Schválení programu jednání ZM č. 5/2017

  2. Kontrola usnesení ZM

  3. Zprávy o činnosti RM a výborů města Odolena Voda

  4. I. část veřejné diskuze

  5. Kupní smlouva mezi Občanském sdružení za podporu bydlení a ekologii v Odolena Vodě a Městem Odolena Voda o prodeji pozemků s komunikacemi v lokalitě „Humna“

  6. Kupní smlouva mezi Občanském sdružení Odolena Voda za ekologii a podporu bydlení a Městem Odolena Voda o prodeji pozemků s komunikacemi v lokalitě „Humna“

  7. Kupní smlouva mezi sdružením Odolka a Městem Odolena Voda o prodeji pozemků s komunikacemi v lokalitě „Humna“

  8. Kupní smlouva mezi panem Ing. V. T. a paní PhDr. A. T. a Městem Odolena Voda o prodeji pozemků s komunikacemi v lokalitě „Humna“

  9. Záměr na směnu pozemků mezi Městem Odolena Voda a panem K. B. bez finančního vyrovnání

  10. Zřizovací listina Mateřské školy

  11. Zřizovací listina Základní školy

  12. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Městem Odolena Voda a obcí Panenské Břežany o zajišťování výkonu činnosti podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

  13. Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ

  14. Dodatek č. 1 smlouvy o poskyt. dotace VOLEJBALOVÝ KLUB OV, z.s

  15. Schválení přijetí dotace - chodník Úžická od SFDI

  16. Kupní smlouva - Mgr. Bc. D. Vandrovec & Město Odolena Voda

  17. Doplnění OZV o nočním klidu

  18. II. část veřejné diskuze


   

   

   


  Vítejte v Odoleně Vodě