Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

ZM č.9/2017 dne 11.12.2017

Číslo usnesení: 9/2017 |  

Datum: 27.11. 2017

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás informovat o termínu jednání zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 9/2017, které se bude konat v pondělí dne 11.12. 2017 od 17:00 v klubu Aero. Hana Plecitá, starostka města Odolena Voda

 • Oznámení ke stažení ve formátu pdf
 • Program jednání ke stažení ve formátu pdf
 • Zápis z jednání ke stažení ve formátu pdf
 •  

  Zvukové nahrávky

  Úvod

  1. Schválení programu jednání ZM č. 9/2017

  2. Kontrola usnesení ZM
  3. Zprávy o činnosti RM a výborů města Odolena Voda
  4. I. část veřejné diskuze
  5. Návrh rozpočtu 2018
  6. Rozpočtové opatření 2017 č. 11
  7. Rozpočtové opatření 2017 č. 12
  8. Stanovení odměn pro neuvolněné zastupitele
  9. Odměny výborům za jejich činnost v r. 2017
  10. Změna č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Odolena Voda
  11. Kupní smlouva - Bui Duc Toan
  12. Kupní smlouva - vlastníci jednotek bytových domů čp. 278-283
  13. Záměr na bezúplatnou směnu pozemků
  14. Udělení ocenění „Čestní občané“  města Odolena Voda
  15. Kruhový objezd Aero
  16. Jmenování Školské rady
  17. Stanovisko k Žádosti spol. Jaron group, a.s. a „Herně Bodlák“ o poskytnutí výjimky z Obecně závazné vyhlášky        č. 4/2017 „O regulaci provozování hazardních her“
  18. II. část veřejné diskuze

  2. Kontrola usnesení ZM

  3. Zprávy o činnosti RM a výborů města Odolena Voda  1.část 2.část

  4. I. část veřejné diskuze

  5. Návrh rozpočtu 2018  1.část 2.část 3.část

  6. Rozpočtové opatření 2017 č. 11

  7. Rozpočtové opatření 2017 č. 12

  8. Stanovení odměn pro neuvolněné zastupitele

  9. Odměny výborům za jejich činnost v r. 2017

  10. Změna č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Odolena Voda

  11. Kupní smlouva - Bui Duc Toan

  12. Kupní smlouva - vlastníci jednotek bytových domů čp. 278-283

  13. Záměr na bezúplatnou směnu pozemků

  14. Udělení ocenění „Čestní občané“  města Odolena Voda

  15. Kruhový objezd Aero

  16. Jmenování Školské rady

  17. Stanovisko k Žádosti spol. Jaron group, a.s. a „Herně Bodlák“ o poskytnutí výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 4/2017 „O regulaci provozování hazardních her“

  18. II. část veřejné diskuze


  Vítejte v Odoleně Vodě