Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

ZM č.1/2018 dne 22.1.2018

Číslo usnesení: 1/2018 |  

Datum: 08.01. 2018

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás informovat o termínu jednání zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 1/2018, které se bude konat v pondělí dne 22.1. 2018 od 18:00 v klubu Aero. Hana Plecitá, starostka města Odolena Voda

 • Oznámení ke stažení ve formátu pdf
 • Program jednání ke stažení ve formátu pdf
 • Zápis z jednání ZDE

   Zvukové nahrávky

  Úvod

  1. Schválení programu jednání ZM č. 1/2018

  2. Zakoupení objektu Enapo   1.část 2.část

  3. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Odolena Voda v roce 2018 č. /2018, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA  O POSKYTNUTÍ DOTACE (Volejbalový klub Odolena Voda, z.s.)

  4. I. část veřejné diskuze   1.část 2.část

  5. Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění sociálních služeb pro občany Odoleny Vody s Farní charitou Neratovice

  6. Odměny neuvolněných členů ZM

  7. Rozpočtové opatření (RO) č.14 – změna závazných ukazatelů rozpočtu 2017

  8. Rozpočtové opatření (RO) č.1 – změna závazných ukazatelů rozpočtu 2018

  9. II. část veřejné diskuze

   

  Tiskové prohlášení Rady Města Odolena Voda

  Dne 22. 1. 2018 proběhla na veřejném zasedání zastupitelstva města diskuze o možnosti vyhlášení konkurzů na pozice ředitelek ZŠ a MŠ. V rámci tohoto zaznělo několik neověřených, jednostranných informací o fungování školy, které ohrozily její dobrou pověst. Při následném setkání rady města s velkou částí pedagogického sboru byly tyto mylné informace uvedeny na pravou míru.

  Rada města si práce našich učitelů a jejich vedení velice váží a považuje vzniklou situaci za nešťastnou. Po vyhodnocení celé situace se rada města rozhodla konkurzy nevyhlašovat.

  Rada města se touto cestou omlouvá celému pedagogickému sboru za to, že na nepodložené informace patřičně nereagovala a za to, že nekorektní diskuze nebyla ukončena.

  Přikládáme vyjádření paní ředitelky Mgr. Ivany Ullmannové a otevřený dopis pedagogického sboru. Toto prohlášení včetně příloh rada předloží zastupitelstvu města.


  Vyjádření ředitelky ZŠ * Otevřený dopis pedagogického sboru * Radní Zdeněk Kříž - Omluva


  Vítejte v Odoleně Vodě