Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

ZM č.3/2018 dne 12.3.2018

Číslo usnesení: 3/2018 |  

Datum: 26.02. 2018

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás informovat o termínu jednání zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/2018, které se bude konat v pondělí dne 12.3. 2018 od 17:00 v klubu Aero. Hana Plecitá, starostka města Odolena Voda

Oznámení v pdf ZDE

Oznámení s programem v pdf ZDE

Zápis z jednání ZDE

    Zvukové nahrávky

Úvod

1. Schválení programu jednání ZM č. 3/2018

2. Kontrola plnění úkolů ZM
3. Zprávy o činnosti RM a výborů města Odolena Voda
4. I. část veřejné diskuze
5. Vypracovaná budoucí smlouva o směnné smlouvě mezi Městem Odolena Voda LV 10001 na část pozemku p.č. 881 k.ú.  Odolena Voda a panem J. Z. a paní M. Z.  LV 177 na pozemek p.č.77/2 k.ú. Odolena Voda
6. Záměr-žádost o odkoupení části pozemku p.č. 903/30 k.ú. Odolena Voda a p.p.č. 903/33 k.ú. Odolena Voda, které jsou  v majetku Města Odolena Voda LV 10001 (ulice U Špejcharu)
7. Záměr-žádost o odkoupení částí pozemku p.č. 881 k.ú. Odolena Voda a p.p.č. 903/9 k.ú. Odolena Voda, které jsou v majetku Města Odolena Voda LV 10001 (ulice U Kostela)
8. Záměr-žádost o odkoupení pozemku p.č. 892/2 k.ú. Odolena Voda, který je v majetku Města Odolena Voda LV 10001  (ulice Kudrnova)
9. Smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi panem K. Ch. a Městem Odolena Voda
10. Záměr-žádost o odkoupení části pozemku p.č. 126/63 k.ú. Odolena Voda, který je v majetku Města Odolena Voda LV 10001 (lokalita za Humny)
11. Vypracovaná kupní smlouva mezi kupcem Městem Odolena Voda a prodejcem SJM panem M. P. a paní A. P.  na část pozemku p.č. 11/4 k.ú. Dolínek, LV 1712
12. Udělení čestného občanství města Odolena Voda
13. Přísedící u soudu
14. BD Hojná Voda – pozemek pod domem čp. 401 Revoluční, Odolena Voda
15. Informace o vyjádření statika společnosti PSDS s.r.o. k dalším opatřením po zjištěné korozi na konstrukci střešní nástavby BD čp. 268-270, Kpt. Jaroše, 250 70 Odolena Voda
16. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města nad 50.000,- Kč
17. Memorandum Stop halám u D8
18. Rozpočtové opatření (RO) č.4 – změna závazných ukazatelů rozpočtu 2018
19. Smlouva o úvěru č. 0317742459 s ČS a.s.
20. II. část veřejné diskuze

2. Kontrola plnění úkolů ZM

3. Zprávy o činnosti RM a výborů města Odolena Voda  1.část 2.část

4. I. část veřejné diskuze  1.část 2.část

5. Vypracovaná budoucí smlouva o směnné smlouvě mezi Městem Odolena Voda LV 10001 na část pozemku p.č. 881 k.ú.  Odolena Voda a panem J. Z. a paní M. Z.  LV 177 na pozemek p.č.77/2 k.ú. Odolena Voda

6. Záměr-žádost o odkoupení části pozemku p.č. 903/30 k.ú. Odolena Voda a p.p.č. 903/33 k.ú. Odolena Voda, které jsou  v majetku Města Odolena Voda LV 10001 (ulice U Špejcharu)

7. Záměr-žádost o odkoupení částí pozemku p.č. 881 k.ú. Odolena Voda a p.p.č. 903/9 k.ú. Odolena Voda, které jsou v majetku Města Odolena Voda LV 10001 (ulice U Kostela)

Doplnění bodu 6.

8. Záměr-žádost o odkoupení pozemku p.č. 892/2 k.ú. Odolena Voda, který je v majetku Města Odolena Voda LV 10001  (ulice Kudrnova)

Přestávka

Pokračování bodu 8.

9. Smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi panem K. Ch. a Městem Odolena Voda

10. Záměr-žádost o odkoupení části pozemku p.č. 126/63 k.ú. Odolena Voda, který je v majetku Města Odolena Voda LV 10001 (lokalita za Humny)

11. Vypracovaná kupní smlouva mezi kupcem Městem Odolena Voda a prodejcem SJM panem M. P. a paní A. P.  na část pozemku p.č. 11/4 k.ú. Dolínek, LV 1712

12. Udělení čestného občanství města Odolena Voda

13. Přísedící u soudu

14. BD Hojná Voda – pozemek pod domem čp. 401 Revoluční, Odolena Voda

15. Informace o vyjádření statika společnosti PSDS s.r.o. k dalším opatřením po zjištěné korozi na konstrukci střešní nástavby BD čp. 268-270, Kpt. Jaroše, 250 70 Odolena Voda

16. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města nad 50.000,- Kč

17. Rozpočtové opatření (RO) č.4 – změna závazných ukazatelů rozpočtu 2018

18. II. část veřejné diskuze


Vítejte v Odoleně Vodě