Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

O čem jednaly samosprávné orgány města - Zastupitelstvo města 30. září 2002

Datum: 07.03. 2005Zastupitelstvo města schválilo:

- obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 "O zajištění veřejného pořádku" s účinností od 1. listopadu 2002 a č. 2/2002 "O povinném hubení obtížných hlodavců" s účinností z důvodu obecného zájmu dnem vyhlášení

- zřízení právní subjektivity samostatně pro Základní školu Odolena Voda a Mateřskou školu Odolena Voda

- zřizovací listiny příspěvkových organizací Základní škola Odolena Voda a Mateřská škola Odolena Voda

- prodej pozemku č. 629 v k. ú. Odolena Voda o výměře 37 m2 z majetku města za odhadní cenu ve výši kč 4 691,-- p. Ing. Vostálovi, náklady spojené s převodem hradí kupující.

- prodej pozemků na výstavbu rodinného domu manželům Fišerovým parc. č. 228/26 o výměře 760 m2 a p. Davidu Doubravovi parc. č. 228/24 o výměře 613 m2 v k. ú. Dolínek z majetku města za kupní cenu Kč 300,--/m2 a sdružení finančních prostředků ve výši Kč 400,--/m2 určených na výstavbu inženýrských sítí. Náklady spojené s převodem hradí město.

- název nové ulice "U Jordánu" v lokalitě "Pode vsí"

 

Jana Blahnová

místostarostka

 


Vítejte v Odoleně Vodě