Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Diskuse: Archiv diskusního fóra ze starých www stránek - Stránka 4

Co není dovoleno v diskusních fórech města Odolena Voda:
- Uveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR nebo zákony země, v níž se diskutující momentálně nachází
- Urážet, pomlouvat či vyhrožovat komukoli násilím
- Podněcovat nenávist k jednotlivcům nebo skupinám obyvatel, zejména na základě národnostní, rasové nebo náboženské příslušnosti
- Vyjadřovat se vulgárně nebo obscénně 
- Zveřejňovat další údaje o identitě ostatních diskutujících (např. telefon, zaměstnání)
- Vydávat se za někoho jiného
- Opakovaně vkládat stejné příspěvky (tzv. tapetování)
- Zneužívat diskuse k šíření reklamy a spamu
- Vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem
- Chatovat a uveřejňovat příspěvky či odkazy, které nesouvisejí s tématem fóra

Archiv diskusního fóra ze starých www stránek

Archiv

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 4890

Možnosti řazení
|< 1 2 3 4 5 6 7 39 78 116 154 >|

náplň práce místostarostky

Rodinné poradenské a integrační centrum KLÍČ
Vodičkova 791/39
112 09 Praha 1
4. patro
IČ: 87126214
Mobil: 724758318, tel./fax,zázn.: 222542265
E-mail: info@klic-centrum.cz
Web: www.klic-centrum.cz
PhDr. Miroslava Měchurová
Narodila se v Plzni. Od roku 1974 žije v Odoleně Vodě, okres Praha-východ. Vystudovala gymnázium a střední pedagogickou školu. Pracovala jako učitelka a ředitelka závodní mateřské školy, a poté závodní celodenní mateřské školy. Zabývala se adaptačními problémy dětí předškolního věku na prostředí mateřské školy a tato činnost ji přivedla ke speciální pedagogice a poradenství pro rodiny. Vystudovala magisterské studium pro mateřské školy na PFUK. Od roce 1995 vedla jejíž součástí je speciálně pedagogické centrum (poradenské zařízení pro rodiny s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami) v Praze.
Dále vystudovala speciální pedagogiku na PFUK a absolvovala doktorandské studium na katedře primární a speciální pedagogiky na téma Retrospektiva a perspektiva integrace postižených dětí předškolního věku.
V oblasti dalšího vzdělávání v alternativním školství získala certifikát Montessori pedagogiky pro práci s dětmi Montessori metodou v ČR, absolvovala akreditovaný čtyřletý psychoterapeutický výcvik rodinné terapie a další kurzy z této oblasti. Vzhledem k řídící funkci se zúčastnila kurzů managementu a funkčního studia na PFUK. Přednáší na Západočeské Univerzitě v Plzni ve studijních programech předškolní a speciální pedagogiky. Pracuje v profesní organizaci předškolního vzdělávání.
Ve své praxi se také věnuje studentům PFUK, středních pedagogických škol, lékařské fakulty UK a dalších.
V rodinném centru se bude věnovat rané péči, rodinnému a individuálnímu poradenství, metodickému poradenství, supervizní činnosti, vedení odborných seminářů a vedení celého centra.


Autor: Dita | Přidáno: 10.2.2011 12:41 Reagovat

Re: náplň práce místostarostky

Nevím, co tím paní Dito myslíte. To je snad profesní činnost paní Měchurové. Náplň práce místostarosty je dána zákonem o obcích a předpisů sovisejících a zejména činností místostarosty v orgánech města.

Autor: Mates | Přidáno: 10.2.2011 13:40 Reagovat

Re: Re: náplň práce místostarostky

...si nekdo stoji na kablu ,no proste je to supernenny.

Autor: rejpal | Přidáno: 11.2.2011 05:49 Reagovat

Re: náplň práce místostarostky

A co jako???? Ať se paní místostarostka ve svém volné čase věnuje klidně postiženým dětem, když na to má tolik škol a bůhví čeho ještě, to není nic proti ničemu. Pan starosta taky neukončil své podnikání hned druhý den jak řekl při zvolení,ukončené ho neměl podle něj ani na dlaším zastupitelstvu. Patrně ho nemá ukončené dodnes. To je zajímavé, u minulého vedení se nikdo nestaral, co dělají jeho členové tzv."při práci (funkci)", že? Tak proč teď tato starost?

Autor: ???? | Přidáno: 10.2.2011 13:46 Reagovat

Re: Re: náplň práce místostarostky

Minulé vedení mělo svou práci pro město v pořádku a včas hotovou, to současné se neustále vymlouvá, že toho má moc a nestíhá. Bodejť by jo, když raději podniká na vlastním písečku a bere k tomu městský plat!

Autor: Petra | Přidáno: 10.2.2011 14:53 Reagovat

Re: náplň práce místostarostky

Toto je paní Dito náplň činnosti - nikoliv práce paní místostarostky, která vyplývá z Organizačního řádu města + ze zákona č. 128/2000 Sb.-zákona o obcích. V případě, že máte nejasnosti neváhejte obrátit se přímo na paní M.Měchurovou, místostarostku města Odolena Voda (kontakt najdete na těchto stránkách). Určitě vám ráda zodpoví všechny otázky i ty, které se týkají její činnosti v poradně pro problémové děti, kterou od začátku (i jako ředitelka MŠ) provozuje ve svém volnu. Klobouk dolů před tak schopnými lidmi jako je ona. A teď ta činnost:

b) Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci. Odpovídá za zajištění těchto oblastí v rámci samostatné působnosti obce:

· civilní ochrana

· požární ochrana

· odpadové hospodářství – statistická hlášení, osvěta

· školství, kultura, tělovýchova (granty)

· veřejná autobusová doprava

· vyhlašování plánu finančních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

· dohlíží na činnost výborů a komisí

· občanské obřady

· publicita

· styk s občany, se členy ZM, RM a s předsedy a členy výborů a komisí

· prevence kriminality

Autor: Jitka | Přidáno: 10.2.2011 13:56 Reagovat

Re: Re: náplň práce místostarostky

No právě že žasnu, jek to všechno stíhá.. Vedení centra je jistě práce na plný úvazek a post místostarostky také. Proto je asi nutné navíc platit z rozpočtu města asistentku starosty a další administrativní pracovnici, aby za vedení alespoň někdo pracoval!

Autor: Dita | Přidáno: 10.2.2011 14:49 Reagovat

zasedání zastupitelstva

Poslechnětě si zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva ze dne 07.02. Bída, děs a běs. Zastupitelé dostanou podklady v sobotu, když je jednání až teprve v pondělí. Starosta se není schopen připravit. Někteří i vysokoškolsky vdělaní zastupitelé a radní nerozumí pojmu forenzní audit a starosta neví, co si má pod tím představit a požaduje na provedení tohoto auditu 150 tis. Pochybuji silně, že by nějaký fundovaný právník a finanční expert za tuto částku "forenzní audit" všech městem uzavřených smluv zpracoval. Navíc, od slova forenzní (soudní), by měly závěry auditu sloužit jako důkaz v soudním řízení. Přitom by stačilo, aby každý odpovědný úředník na příslušném odboru kontroloval plnění smluv. Někdo by měl smlouvu schválit, uzavřít, ověřit a sledovat, zda je podle ní postupováno. Přece z ní vyplývá nějaké plnění, závazky, oprávnění a povinnosti. Na to, ale není potřeba forenzní audit. To už trošku hraniční s obviňováním "někoho" z porušování předpisů nebo páchání trestné činnosti.
Starosta například neví, jaké problémy přináší rodičům nedostatečná kapacita školky, a ani neví, že je naplněná, neví jaká jsou kritéria pro přijetí dětí do školky. Snad si zastupitelé nemyslí, že to rodinám činí potěšení jezdit 2x každý den do Hostína a zpět. Přece správně začlenění člověka do společnosti je to nejzákladnější pro rozvoj společnosti samé. Kdy jindy by se to mělo stát než od ranného věku. Děti se formou her učí vzájemně spolupracovat, pomáhat si a komunikovat. Přece si nemůže zastupitelstvo myslet, že je to o odložení dětí někam, kde se o ně postará někdo jiný.
Starosta není schopen předložit finančnímu výboru k projednání podklady navrhovaných rozpočtových opatření a tak si zhruba odhaduje, kolik asi miliónů bude potřebovat na tu či onu akci.
A tito lidé rozhodují o desítkách miliónů v rozpočtu města.

Autor: Mates | Přidáno: 10.2.2011 09:05 Reagovat

Re: zasedání zastupitelstva

Já bych se spíš zamyslel nad tím, proč se někdo brání takové formě auditu....Myslím, že to je jasné. Město má uzavřenou spoustu nevýhodných smluv. Audit by měl odhalit smlouvy, které jsou pro město nevýhodné a určit odpovědnost...kdo za to může a jak takové nevýhodné smouvy vypovědět. Alespoň tak chápu já vysvětlení, které zaznělo během jednání. Mě jako občanovi například vadí smlouvy (a ty zde musí být) na věci, které mají určitě v náplni práce zaměstnanci úřadu. Tam se mrhá prostředky města... najímáme právníky (máme právničku na plný úvazek), najímáme administrativu (mají dělat pracovnice úřadu), platíme lidi, kteří jsou spojeni s lidmi z města.... Od auditu bych v tomto směru čekal odhalení takovýchto nešvarů dnešních radnic, ale hlavně URČENÍ ODPOVĚDNOSTI !!! To totiž toto město vůbec nezná.....

Autor: Karel | Přidáno: 10.2.2011 09:36 Reagovat

Re: zasedání zastupitelstva

Mates, vy jste fakt třída, než začnete něco psát přečtěte si pořádně http://www.odolenavoda.cz/cs/mestsky-urad/organizacni-struktura/, budete se divit, co je povinností úředníků. Co zprávu o předání úřadu napsanou od nového vedení, s tou se nám nesvěříte? Objekvitnost, to asi není vaše hobby.

Autor: xxx | Přidáno: 10.2.2011 10:06 Reagovat

Re: Re: zasedání zastupitelstva

To vím, že jsem třída, to mi nemusíte podsouvat. Ano, je to o odpovědnosti. Každou smlouvu musí někdo schválit, minimálně odsouhlasit. Už jsem to psal, úřad by měl vědět jaké je plnění smluv. Jestli někdo uzavíral nevýhodné smlouvy bez orgánů města, tak ať z toho nese odpovědnost. Na tato zjištění není snad nutné dělat forenzní audit, nebo už je někdo pro nějaké související porušení povinoostí, zneužití a pod. prověřován? Základní skutečnosti týkající se smluv, se dají snad zjistit interně. Smlouvy jsou napsané, uzavřené, schválené, podepsané.
Pouze a jenom komentuji to, co jsem slyšel z průběhu celého jednání. Některé úkoly jsou opakovaně, resp. jejich splnění, přesouvány na další zastupitelstvo. Nebo se rovnou, po čase, řekne, že je úkol zrušen!
Že se z rozpočtu (opatření) vypustí závazky města z předchozího roku, které minulé orgány města projednávaly, schválili, to je také trochu zvláštní. Mám pokračovat?

Autor: Mates | Přidáno: 10.2.2011 13:25 Reagovat

Re: Re: Re: zasedání zastupitelstva

Ano,pokračujte! Nemyslíte, že se jedná o záměr?

Autor: * | Přidáno: 10.2.2011 13:52 Reagovat

Re: Re: Re: Re: zasedání zastupitelstva

Záměr k čemu? Nebo jaký záměr myslíte? Prostě a jednoduše jako občan trvale žijící v Odoleně Vodě jsem si pustil zvukový záznam z jednání zastupitelstva. Jednoznačně mi z toho vyplývá minimálně nepřipravenost starosty, radních. Předložení pouze odhadů nebo vůbec žádných podkladů, reálných, finančních rozvah, cenových nabídek k projednávaným rozpočtovým opatřením. Zastupitelstvo chce znát názor a mít stanovisko finančního výboru a starosta tomuto výboru není po urgencích schopen předložit podklady. Vždyť si to stačí jen poslechnout.

Autor: Mates | Přidáno: 10.2.2011 15:53 Reagovat

Re: Re: Re: Re: Re: zasedání zastupitelstva

Mates, já vás žeru! Není náhodou předseda finančního výboru opoziční zastupitel ze zhrzené ODS? Koho chleba jíš, toho píseň zpívej! A co ta zpráva o "skvělém" a ještě "skvělejší", vlastně "nejskvělejším" předání úřadu?

Autor: * | Přidáno: 10.2.2011 16:17 Reagovat

Re: Re: Re: Re: Re: Re: zasedání zastupitelstva

Dobrou chuť!

Autor: Mates | Přidáno: 10.2.2011 18:05 Reagovat

asistent starosty

Netušíte někdo, kdo vyhrál výběrové řízení na asistenta starosty? Požadavky na vzdělání a schopnosti byly celkem přísné (škoda, že se nevztahovaly na volbu starosty :-)
Nepochybně "paní v pozadí" nasadila spolehlivou osobu, která bude za starostu zpracovávat veškerou agendu, kterou on nezvládá, ačkoli to bude Odolku stát minimálně 400tis. ročně.

Autor: Petr | Přidáno: 9.2.2011 13:06 Reagovat

Re: asistent starosty

Přesně tak. Potom, co jsem si poslechl zvukový záznam z pondělního zasedání ZM, nejenom, že jsem se nestačil divit, pojímala mě hrůza, kdo že to rozhoduje o desítkách miliónů korun v rozpočtu města, nemluvě o běžných věcech.

Autor: Mates | Přidáno: 10.2.2011 08:41 Reagovat

Re: asistent starosty

Je opravdu s podivem, že sekretariát bude mít stejný počet pracovníků jako odbor samosprávy, má sekretariát také takový objem práce, aby v něm pracovali 4 lidi?

Autor: Jitka | Přidáno: 10.2.2011 10:19 Reagovat

Re: Re: asistent starosty

třeba někdo poletí :-)

Autor: * | Přidáno: 10.2.2011 10:25 Reagovat

Re: Re: asistent starosty

právě jste si odpověděla :-) teď teprv tam možná bude někdo pracovat a dočkáme se výstupů z rady, zastupitelstva a ostatní administrativy...

Autor: Jarmila | Přidáno: 10.2.2011 15:00 Reagovat

Re: Re: Re: asistent starosty

proč ty všeznalá a všeho schopná Jarmilo nejdeš dělat třeba tu starostku?

Autor: občan | Přidáno: 10.2.2011 18:16 Reagovat

Re: Re: Re: Re: asistent starosty

Protože nejsem figurka bez mozku :-)

Autor: Jarmila | Přidáno: 10.2.2011 20:04 Reagovat

forenzní audit

Při poslechu pondělního zastupitelstva jsem s úžasem sledovala, jak starosta s místostarostkou nepřímo obvinili paní Odehnalovou a pana Straku ze zpronevěry a krádeže městských prostředků, při projednávání bodu forenzní audit za 150 000,- Kč. Při vzdělání pana starosty chápu, že neví, co slovo forenzní znamená, ale u paní Měchurové, která ve "volných chvílích" přednáší na Univerzitě v Plzni, je to překvapivé!

Autor: Jarmila | Přidáno: 9.2.2011 12:53 Reagovat

Re: forenzní audit

Tak to jste špatně poslouchala Jarmilo (?!?!), všichni věděli (mimo Ing.Dvořáka) co slovo forenzní znamená, jen ODS to nechtěla pochopit. Bojí se prověřování jimi uzavřených smluv, tím to bude !!!

Autor: Jirka | Přidáno: 9.2.2011 15:30 Reagovat

Re: ČOV

Doufám,že jste si také důkladně poslechla pasáž, kdy bylo odhaleno, jak místní ODS v čele s paní Odehnalovou lže ohledně dotace na čističku odpadních vod. Žádnou dotaci totiž město NEDOSTALO, jak se chlubí ODS, pouze byla akceptována žádost a to je dost velký rozdíl !! Takže se nemůže nikdo novému vedení města divit, že si chce nechat zkontrolovat vše, co tady ODS za 20 let vlády napáchala a jaké smlouvy uzavřela, naprosto správně to na zasedání řekla paní Vendlová. Sice tu nebydlí, ale názor správný, nezaujatý, věcný a vše vysvětlující. Bohužel víc zastupitelů to NECHTĚLO pochopit.

Autor: xxx | Přidáno: 9.2.2011 15:49 Reagovat

Re: Re: ČOV

Poslouchala jsem důkladně, jak vedení po 3 měsících ani netuší, že má registr smluv, tak co chtějí vlastně kontrolovat? Ohledně ČOV paní Odehnalová vše dostatečně vysvětlila. Nikdy dřív se nestalo, aby byly podklady k zastupitelstvu tak špatně připraveny, že se polovina bodů vůbec nestihla.

Autor: Jarmila | Přidáno: 9.2.2011 16:33 Reagovat

Re: Re: Re: ČOV

Zdroj:http://www.odolenavoda.cz/cs/mestsky-urad/organizacni-struktura/
Tajemník městského úřadu:

· zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města

· plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou

· odpovídá za přípravu podkladů k jednání rady města a zastupitelstva města

· zabezpečuje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města

Autor: xxx | Přidáno: 9.2.2011 17:15 Reagovat

Re: Re: Re: ČOV

A co jako paní Odehnalová vysvětlila? vůbec nic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!je to podvod. a to se před volbami ods , chlubila, že získala dotaci. Nezískala, krom nějakého úěru, NIC!!!

Autor: jindriska | Přidáno: 9.2.2011 17:56 Reagovat

Re: Re: Re: ČOV

probud se Jarmilo,
na stránkách OV je jasně napsáno v tabulce dotací za 20let vlády ODS z roku 2010 45 mil. na čistírnu odpadních vod, jako schválená a přidělená dotace.
Takže neomlouvej a neschovájej lži bývalé starostky.

Autor: občan | Přidáno: 10.2.2011 18:11 Reagovat

Re: forenzní audit

V Plzni!? No to to vypadá....

Autor: * | Přidáno: 9.2.2011 17:48 Reagovat

Grantový program 2011

Prosím o uveřejnění grantových programů a podmínek ve srozumitelném formátu -. doc a *.xls

S pozdravem

Autor: Koščo Mojmír | Přidáno: 8.2.2011 08:11 Reagovat

Re: Grantový program 2011

Vážený pane Koščo,
pokud mate instalován ms office 2007 nebo novější pak není problém, pokud mate verzi office starší, je potřeba doinstalovat doplněk, tzv. compatibility pack, více info k dispozici např. zde: http://office.microsoft.com/cs-cz/word-help/otevreni-dokumentu-aplikace-word-2007-v-drivejsi-verzi-aplikace-word-HA010044473.aspx

Autor: Alois Troška | Přidáno: 8.2.2011 12:50 Reagovat

Re: Re: Grantový program 2011

Nepracuji s microsoft office mám open office. Standartem je otevřená forma dokumentu ve formátu *.doc a xlc nejnovější nezavedené formáty by město nemělo zveřejňovat .Snahou je přece veřejné zveřejnění.V případě že se do dokumentu nemá zasahovat prosím o verzi PDF ,nebo o verzi zobrazenou přímo na stránkách.

Autor: Koščo Mojmír | Přidáno: 8.2.2011 16:54 Reagovat

Re: Re: Re: Grantový program 2011

Vážený pane Koščo, předně bych chtěla upozornit, že správný tvar je standarDem viz. Ústav pro jazyk český AV ČR http://www.ujc.cas.cz/poradna/odpo.html#standard. Dále chci podotknout, že takzvaný Office Open XML formát, zahrnující koncovky .docx a .docm byl schválen jako mezinárodní standard ECMA-376 v roce 2006 a jako mezinárodní standard ISO/IEC 29500 v roce 2008, takže se nejedná o nejnovější formát. 2 roky je v informační technologii, ve světle současné rychlosti vývoje, velmi dlouhá doba. Je tedy pouze na uživateli, zda se rozhodne jít s dobou a pravidelně aktualizovat software nebo ne. Pokud ovšem nepoužívá aktuální software, je to problém jeho, nikoliv tvůrce souboru potažmo provozovatele webových stránek hostujících daný soubor. V reakci na Vaši stížnost jsem si stáhla a nainstalovala poslední verzi programu OpenOffice.org a to verzi 3.3.0. Mohu Vás ubezpečit, že tato verze Vámi zmiňovaného programu OpenOffice dokáže soubory s koncovkou .docm a .xlsm otevřít bez jakýchkoliv problémů - zobrazuje se korektně jak rozvržení stránky, tak čeština.

Autor: Hana Trošková | Přidáno: 8.2.2011 18:30 Reagovat

bordel po 20 ketech ODS v OV

Zdravím všechny členy a místní ODS a jejich podporavatele.
Zajímalo by mě, jak je možné , že na webu města hlásáte , že jste zajistili a hlavně pí. Odehnalová 45 mil. dotaci na čistírnu odpadních vod, když po vznesení dotazu na příslušné ministerstvo a osobní návštěvě se provalilo, že žádná dotace schválená a přidělená není a máme pouze požádáno.Chci po zastupitelích ODS vysvětlení!!!!
Proč před cukrárnou není dodělaný ten chodník a člověk končí rovnou v jakési díře, když je to dávno dokončený a zaplacený?!!!!!
Proč Předchozí vedení nesehnalo dotaci na školku, objednalo stavební povolení, sehnalo pozemek, ale nesehnat ani korunu na výstavbu je tak trochu k ničemu, nemyslíte?
Těším se na odpověd místní ODS s výjimkou p. Nedomi, toho číst nebudu.

Autor: občan | Přidáno: 6.2.2011 12:39 Reagovat

Re: bordel po 20 ketech ODS v OV

Běže tuto otázku položit dnes na zastupitelstvo bývalé paní starostce Odehnalové, která se získáním dotace chlubila. Zastupitelstvo začíná od 17 hod. a asi bude zajímavé, má být rozšířeno o jeden bod navíc...hádejte o co, nebo o koho se jedná??

Autor: Marta | Přidáno: 7.2.2011 06:49 Reagovat

Zprávy hlášené rozhlasem

Dobrý den,

dne 12.12.2010, tedy před 6 týdny a dvěma dny jsem zde v diskusi požádal městský úřad, resp. provozovatele webu města, aby zveřejňovali zprávy hlášené rozhlasem také na web, k čemuž je zde dokonce vytvořen odkaz a dříve byly zprávy prakticky hned uvedeny i zde.
Cituji zprávu z 12.12.2010: "Jméno Tomáš Bartík Email Předmět Zprávy hlášené rozhlasem Přidáno12. 12. 2010 13:16
Dobrý den, v odkazu tohoto webu "Zprávy hlášené rozhlasem" nejsou žádné zprávy uvedené. Na rohu Vodolské a Smetanovy ulice není rozhlas skoro slyšet a mnoho lidí rozhlas změšká, když jsou mimo Odolenu Vodu. Prosím o přepis rozhlasových zpráv do tohoto odkazu tak, jak to dříve bývalo zvykem. Děkuji."

Na tuto zprávu se mi ozvala paní Měchurová, která slíbila řešení.

Také jsem hlásil špatnou úroveň hlasitosti rozhlasu v mém bydlišti při výzvě města k problémům s rozhlasem.

Výsledek?

Do dnes zprávy hlášené v rozhlase na webu nejsou.
Dodnes není rozumět, co v rozhlasu hlásí, stačí aby projízdělo osobní auto, jinak jen velmi slabě.

Autor: Tomáš Bartík | Přidáno: 25.1.2011 15:37 Reagovat

Re: Zprávy hlášené rozhlasem

Vážený pane, rozhlas právě hlásí, jsem dříve doma, tedy na druhém konci Smetanovy a je velmi hlasitý, když projíždí auto - je to problém ( znovu projednám s firmou), všechny připomínky, které občané vznesly - a byla v nich i celá Smetanova ulice odstraňovala servisní firma minulý týden ve čtvrtek, pokud je u Vás mimo projíždějící auta nadále problém, volejte 737289850. Zprávy na webu Odolky jsem skutečně ještě nedořešila, díky za připomenutí,nevymlouvám se, dořeším,

Zdravím

Miroslava Měchurová

Autor: Miroslava Měchurová | Přidáno: 25.1.2011 17:07 Reagovat

Re: Re: Zprávy hlášené rozhlasem

Nevymlouváte se, ale okecáváte! Zase tolik informací k dispozici nemáte aby tady nemohly být aktuálně a průběžně. Prostě večer si sednu podle toho jak mi to vyhovuje, přečtu a nepotřebuji řešit kdy budete hlásit. Stejně večer nehlásíte. Chápete?

Autor: xxxx | Přidáno: 25.1.2011 17:20 Reagovat

Re: Re: Re: Zprávy hlášené rozhlasem

Vážení křížkovači a vážené křížkovačky, přezdívky atd., je mi líto, že máte takový problém vystupovat na diskusi jako svéprávné osoby, které většinou nepíší o relevantních problémech, ale napadají, urážejí, prostě hojí si své vlastní problémy. Proto na tyto ,,příspěvky" nereaguji . Vyzývám Vás ostatní, učiňte tak také a naše diskusní fórum bude jistě časem prosto těchto výkřiků - budou totiž chybět diváci! Díky všem, kteří zde píší o skutečných problémech!

Pěkný den

PhDr.Miroslava Měchurová
místostarostka
Město Odolena Voda

Autor: Miroslava Měchurová | Přidáno: 26.1.2011 07:27 Reagovat

Re: Re: Re: Re: Zprávy hlášené rozhlasem

Vážená a milá paní, tyto čtyři křížky nepatří mně. Prostě někdo použil na těchto špatně zajištěných stránkách mé "jméno". Pokud bych byl podepsán vlastním jménem, mohl by to být problém, až by tu pod ním psal i nějaký rádoby chytrý vševěd, nebo by vás třeba mým jménem někdo urážel, to bych si fakt nepřál! Navíc je přece úplně jedno, jestli jsou tu křížky, kolečka, nebo celá abeceda. Klidně tu můžu psát pod jménem Pepek Vyskoč, nebo Muzikář- a co si pomůžete?
Tak jen klid a trpělivost a pokud opravdu chcete věci řešit, tak se všímejte více obsahu, než nepodstatného "jména".
PS všimněte si prosím, že já, i přes své křížky, se snažím psát poměrně věcně, byť ne vždy s každým souhlasně.

Autor: xxxx | Přidáno: 26.1.2011 07:50 Reagovat

Re: Re: Zprávy hlášené rozhlasem

Dobrý den pí. Měchurová. U nás na rohu Vodolská-Smetanova se nic nezměnilo. Pokud je u Vás na druhé straně Smetanovy ulice cca o 250m dál hlasitý rozhlas, tak Vám jej přeji. Ovšem v žádném případě z toho neusuzujte, že je taková hlasitost také na druhé straně ulice, navíc máme okna směrem do Vodolské ulice, do Smetanovy okna nemáme. Prakticky ani nezpozorujeme, že rozhlas hlásí.
Problém s hlasitostí rozhlasu jsem oficiálně podal na město při výzvě města na jeho webových stránkách, cituji:
"Dobrý den, využívám tuto příležitost, kdy město vyzývá k nahlášení poruch rozhlasu. Na křižovatce ulic Vodolská s ulicí Smetanova není slyšet rozhlas prakticky vůbec. Je tak tichý, že stačí projíždějící auta, aby nebylo vůbec rozumět, co se hlásí, přestože jsem vykloněn z okna. Prosím tedy o doplnění, případně opravu rozbitého rozhlasu. Níže uvedené telefonní číslo můžete kdykoli využít za účelem poskytnutí informací, zda se to po opravě zlepšilo, či nikoli." Po tomto mě nikdo nekontaktoval, nikdo zde nebyl ani osobně a problém stále trvá. Neodkazujte mě na nějaký mobil a prosím, vyřiďte to nebo to předejte kompetentní osobě jako reklamaci práce.

Děkuji Vám.

Autor: Tomáš Bartík | Přidáno: 27.1.2011 13:07 Reagovat

Re: Re: Re: Zprávy hlášené rozhlasem

Potvrdil jste příspěvek xxxx ze dne 27.1.2011, 17,20 hod.

Autor: xxxx | Přidáno: 27.1.2011 13:23 Reagovat

Re: Re: Zprávy hlášené rozhlasem

Děkuji Vám paní místostarostko za to, že zprávy hlášené rozhlasem jsem dnes již nalezl na webu O.V.

Určitě to ocení všichni ti, co neslyší nebo nejsou v době hlášení přítomni.

Autor: Tomáš Bartík | Přidáno: 31.1.2011 21:54 Reagovat

Re: Zprávy hlášené rozhlasem

Souhlasím s p.Bartíkem. Na sídlišti, např.Revoluční ul. se mezi domy zvuk tříští i když nejede žádné auto.
Čtené zprávy jsou určitě psané na počítači. Nevidím žádný problém je překopírovat do jiného direktoráře, takže mně uniká co vlastně MěÚ řeší s jejich zařazením do rozhlasových relací.

Autor: Pepík | Přidáno: 8.2.2011 08:57 Reagovat

Re: Re: Zprávy hlášené rozhlasem

Vážený "Pepíku" asi jste si nevšiml uvedeného poděkování link: http://www.odolenavoda.cz/cs/o-odolene-vode/diskuse/&forum=21&mode=linear&detail=4803,
s tím že od 31.1.2011 se hlášení zveřejňuje na linku: http://www.odolenavoda.cz/cs/mestsky-urad/rozhlasove-relace/

Autor: Alois Troška | Přidáno: 8.2.2011 12:46 Reagovat

Re: Re: Re: Zprávy hlášené rozhlasem

Vážený pane Troško.
Této informace jsem si opravdu nevšiml, děkuji za upozornění.
Pepík

Autor: Pepík | Přidáno: 14.2.2011 13:29 Reagovat

Prodej bytu

Kdo a kdy schválil prodej bytu paní Březinové? Případ se řešil na zastupitelstvu ještě před prodejem celého domu na dolním náměstí a prodej této paní schválen nebyl,neboť vlastní v dolní části města rodinný dům. Jak je možné, že teď jí byl byt prodán????

Autor: xx | Přidáno: 24.1.2011 13:53 Reagovat

Re: Prodej bytu

Myslím, že tuhle otázku spíš položte odboru samosprávy na MěÚ než na diskusním fóru jako anonym...

Autor: Jirka | Přidáno: 24.1.2011 17:44 Reagovat

Re: Re: Prodej bytu

To není dotaz na samosprávu,ale na vedení města.To pan radní se té paní zastával,že se jí má byt prodat, i když má barák,ale zastupitelstvo to neschválilo, tak jak je možné,že se jí byt nakonec stejně prodal? Kdy se to rado či zastupitelstvo změnilo?!?!?!

Autor: xx | Přidáno: 24.1.2011 19:37 Reagovat

Re: Re: Re: Prodej bytu

Aáááá, tady se probudila některá klevetnice drbnovatá s domu na dolním náměstí. Je jich tam plnou a na nikom nenechají nit suchou... Ani podepsat se ta holota neumí. Ale my víme!!!

Autor: swedsko | Přidáno: 24.1.2011 20:17 Reagovat

Re: Re: Re: Re: Prodej bytu

Je skutečně k pousmání, když někdo, kdo se skrývá za nějaký idiotský pseudonym, třeba swedsko, poukazuje na to, že se účastník diskuse neumí podepsat. My prej víme. Tak když něco víte, tak to napište a hlavně se pod to podepište, abychom věděli, kdo ví a kdo ne.

Autor: láďa | Přidáno: 25.1.2011 17:19 Reagovat

Re: Re: Re: Re: Re: Prodej bytu

laďovi s malým l,
prosim tě jak ty můžeš někoho kritizovat ubožáku.

Autor: Nováková | Přidáno: 3.2.2011 14:33 Reagovat

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Prodej bytu

Nějak Vaší poznámce nerozumím: proč bych jej nemohl požádat aby pokud něco ví nějakých nekalostech aby to řekl, a neschovával se za tajuplné "však my víme" . Toť vše, vážená paní Nováková ?

Autor: láďa s malým l | Přidáno: 4.2.2011 11:04 Reagovat

Re: Re: Re: Re: Re: Prodej bytu

:DD Pravil někdo, kdo se podepisuje láďa.

Autor: Petra Malá | Přidáno: 10.2.2011 17:08 Reagovat

Re: Re: Re: Re: Re: Prodej bytu

:DD Pravil někdo, kdo se podepisuje láďa.

Autor: Petra Malá | Přidáno: 10.2.2011 17:08 Reagovat

Re: Prodej bytu

Nejvíce se v této věci angažoval radní Dvořák
byt paní Březinové byl prodán v souladu s všemi zákony. Kdyby jí prodán nebyl vím,že Dvořák by učinil právní kroky aby jí prodán byl.Mám telefon na Dvořáka zavolejte mu, jestli se nestydíte. Určitě se dozvíte nejvíc od něj. Dvořákův telefon 777622277

Autor: M.D. | Přidáno: 26.1.2011 18:43 Reagovat

Dotaz na místní politiky- starostu,p.Nedomu

Můj laický pohled na studii EIA letiště II:
Opravdu stačí ,když předkladatelům nevychází výpočty
hluku,že si nechají upravit pravidla v průběhu hry ? Viz. předkládaný návrh Min. zdravotnictví o navýšení hlukových limitů?
Prosím o Váš názor.

Autor: Daněk | Přidáno: 23.1.2011 13:44 Reagovat

Re: Dotaz na místní politiky- starostu,p.Nedomu

Vážený pane Daňku,
to ke změně limitů rozhodně nestačí. Změna limitů je podle mého názoru pouze nezdařená reakce MZ na neplnění priority mobility v rámci EU a nedostatečné rychlosti výstavby dopravní infrastruktury v naší zemi. Směrnice Evropské komise č.49/2002 stimuluje členské státy ke snižování hluku z dopravy ve večerních a nočních hodinách, kdy lidé potřebují více klidu k regeneraci svého organismu. Zavádí proto povinnost nově stanovit způsob měření hluku pomocí tzv. indikátorů hluku, které k naměřeným hodnotám přičítají od 18.do 22.hodiny +5dB a od 22. do 6. hodiny ranní +10dB. Dále stanoví nutnost vytvoření hlukových map a stanovení hlukových limitů ponechává na národních vládách. Těmi mohou vlády vytvářet kompromis mezi náročností výstavby nové dopravní infrastruktury a ochranou obyvatel před hlukem z dopravy. Současný návrh MZ sice plní podmínku hlukových map, vrací opět hlukové limity k větší možnosti stavět nové a levnější dálnice a obchvaty měst a obcí, avšak stále nezapracovává zmíněné hlukové indikátory. Nově povolené stavby tak mohou snáze splnit hlukové limity i večer a v noci, což je rozhodně špatně. To se pochopitelně negativně promítne také do výpočtu leteckého hluku, byť jeho limity se tímto návrhem nemění. Zároveň se nezapracováním indikátorů hluku nepříznivě pro obyvatele mění způsob výpočtu hlukové zátěže ve vnitřních prostorách s ohledem na tzv. charakteristický letový den. Česká republika se tak v případě schválení nových limitů vystavuje hrozbě sankce EU za neplnění evropské směrnice a navíc hrozí nebezpečí vystavení svých obyvatel kolem nových staveb větší hlukové zátěže. Naopak v případě neschválení předložené novely nařízení vlády bude vedle hrozby sankce EU i nadále blokována výstavba řady důležitých dopravních staveb, od kterých si obyvatelé paradoxně slibují odlehčení od neúnosné dopravní zátěže. Podle mého názoru je jediným řešením urychlené dopracování hlukových indikátorů a naplnění evropské směrnice, která má na rozdíl od některých jiných evropských směrnic svoji logiku.

Autor: Jiří Nedoma | Přidáno: 23.1.2011 22:32 Reagovat

Re: Re: Dotaz na místní politiky- starostu,p.Nedomu

Děkuji za odbornou odpověď. Nicméně si myslím, že nedostatečnou rychlost ve vystavbě obchvatů a dálnic nemají na svědomí ani tak "přísné" limity, jako spíš nesmyslná touha šetřit za každou cenu, než nějací nespokojenci z řad občanů (tedy někdy). Vypustit z projektu silnic a dálnic protihluková opatření a holedbat se "úsporou" může asi jen duševní invalida a těmi, jak se zdá, někteří rozhodující činitelé jsou. U leteckého provozu je to jiné- tady nezbývá, než nad stávajícími letišti skousnout zuby a nové v obydleném prostoru nepovolovat. Nebo se v něčem pletu?

Autor: xxxx | Přidáno: 24.1.2011 07:50 Reagovat

Možno snad jen u nás nebo Bělorusku

zde je internetový odkaz na právě odvysílaný pořad NEDEJ SE – o nerovném boji občanů proti Ministerstvu zdravotnictví ČR, které pohrdá zdravím národa v zájmu podpory zisků lobby stavitelů dálnic a letišť.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/211562248420001-nedej-se/

Na demonstraci proti aktuálně projednávanému zvýšení hlukových limitů v silničním a leteckém provozu ve středu 26.1. od 16 hod na Palackého náměsti v Praze nás přijde podpořit svou účastí i proslovem paní Táňa Fischerová.

Budeme se těšit i na Vaši účast.
Miroslav Grund
za Iniciativu proti zvyšování hlukových limitů

Autor: Holečková | Přidáno: 23.1.2011 13:35 Reagovat
|< 1 2 3 4 5 6 7 39 78 116 154 >|

Pro vstup do diskuze musíte být přihlášeni.

Přihlášení

Vítejte v Odoleně Vodě