Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Diskuse: Bezpečnost a veřejný pořádek - Stránka 2

Co není dovoleno v diskusních fórech města Odolena Voda:
- Uveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR nebo zákony země, v níž se diskutující momentálně nachází
- Urážet, pomlouvat či vyhrožovat komukoli násilím
- Podněcovat nenávist k jednotlivcům nebo skupinám obyvatel, zejména na základě národnostní, rasové nebo náboženské příslušnosti
- Vyjadřovat se vulgárně nebo obscénně 
- Zveřejňovat další údaje o identitě ostatních diskutujících (např. telefon, zaměstnání)
- Vydávat se za někoho jiného
- Opakovaně vkládat stejné příspěvky (tzv. tapetování)
- Zneužívat diskuse k šíření reklamy a spamu
- Vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem
- Chatovat a uveřejňovat příspěvky či odkazy, které nesouvisejí s tématem fóra

Bezpečnost a veřejný pořádek

podněty, náměty, připomínky, upozornění, činnost MěP

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 53

Možnosti řazení
|< 1 2 3 >|

Městská Policie návrh

Dobrý den,

Byl bych pro návrh celkově zrušit MěP Odolena Voda, jelikož v tomto městě nemá žádné opodstatnění na tak malém městě. 24 hodinová služba zde není zavedena a strážníci zde bohužel jen stále měří rychlost nebo parkování a veřejný pořádek je bohužel vůbec nezajímá (viz. letní diskotéka Santa Maria) a jiné . Byl bych spíše pro návrh podpora a lepší vytvoření podmínek pro OO PČR Odolena Voda. Nabídnout městské byty mladým policistům (PČR), kteří by na oplátku byli vyčleněni se zabývat veřejným pořádkem jen v městě Odolena Voda. Převedení městského kamerového systému na OO PČR Odolena Voda, kde mají stálou 24 hodinovou službu a kde to bude k užitku a ne jen na pořizování záznamu jak je to u MěP Odolena Voda. Investice pro přemístění OO PČR z Čenkova do středu města Odolena Voda a rozšíření služebny nebo vhodných prostor je určitě lepší investice než je investovat do MěP Odolena Voda. Děkuji Veselý

Autor: Jakub Veselý | Přidáno: 1.12.2015 11:33 | Návštěvník: 5141 Reagovat

Re: Městská Policie návrh

Dobrý den

Se svými podněty můžete kontaktovat komisi pro bezpečnost a prevenci kriminality při radě města. Textovou formou směřujte na mne emailem, komise jsou v mojí kompetenci.Děkujeme

S pozdravem

Tomáš Lohniský, místostarost - tomas.lohnisky@odolenavoda.cz

Autor: Tomas Lohnisky | Přidáno: 11.12.2015 18:05 | Návštěvník: 5142 Reagovat

hudba

Dobrý den, ráda bych se ohradila na skupinu muzikantů,kteří mají zkoušky v garážích za seifertovou ulici . hudba jde slyšet dost hlasitě i přes plastová okna.tato skupina začíná hrát cca v 21:00 a končí cca v 23:00 a to skoro každý den včetně víkendu. Jelikož čekáme rodinu beru toto jako problém jelikož chci aby naše dítě k mohlo v klidu spát. děkuji za nápravu

Autor: anna veselá | Přidáno: 18.3.2015 21:35 Reagovat

Re: hudba

Dobrý den, děkuji za podnět. Vaší záležitost ve věci hlasité hudby nechám prověřit. S pozdravem Robert Šolta Vedoucí odboru správy majetku MěÚ Odolena Voda

Autor: Robert Šolta | Přidáno: 25.3.2015 06:14 | Návštěvník: 5062 Reagovat

Re: hudba

Na základě Vašeho oznámení bylo hlídkami MP provedeno několik kontrol v nočních hodinách v uvedené lokalitě s výsledkem negativním. Samozřejmě budeme i nadále v nočních hodinách provádět dohled v této lokalitě a případné rušení nočního klidu bude řešeno dle platné legislativy. Vzhledem k tomu, že městskou policií není zajišťována nepřetržitá služba (tel. 734154451), s důvěrou se v naší nepřítomnosti obraťte na OO PČR Odolena Voda, tel. číslo 974881700. Martin Zachata, vedoucí strážník MP

Autor: Martin Zachata | Přidáno: 25.3.2015 16:15 Reagovat

Kontejnery

Vážení,
dnes jsem objevil v ul. Pod Tvrzí blízko Kooperativy jeden převrácený kontejner a druhý takřka u služebny Městské policie. Apeluji na MP, aby věnovala této lokalitě stálou pozornost, protože to může začít kontejnery a končit rozbitými či vykradenými auty.

Autor: Ing. Jiří Viselka | Přidáno: 22.11.2014 07:11 Reagovat

Nebezpečné bláto na schodech v Malém háji.

Pro upřesnění, jedná se o spodní část schodů v Malém háji. Je tam pravděpodobně ucpaný (spadaným listím) vtok do odtokového kanálu.
Tím se stane, že při silném dešti dochází ke splachování zeminy a dalšího spadaného listí, které se rozlévá na schody a vytváří nebezpečnou klouzačku. V případě, že se tento stav nezmění,
HROZÍ NEBEZPEČÍ vážného úrazu, a to nejen pro starší občany.
Děkuji za zprávu jak bude uvedený problém řešen.
Zůstávám s pozdravem a přáním hezkého dne Pavel Moravec,Komenského 297,Odolena Voda.

Autor: Pavel Moravec | Přidáno: 16.9.2014 09:16 Reagovat

Re: Nebezpečné bláto na schodech v Malém háji.

Dobrý den,

úklid bude zajištěn prostřednictvím Technických služeb města v co nejkratším termínu. O provedení úklidu budeme informovat.

Přeji hezký zbytek dne

Tomáš Kubin
vedoucí odboru správy majetku

Autor: Tomáš Kubin | Přidáno: 22.9.2014 08:58 Reagovat

Modernější vybavení pro SDH Dolínek, Nová vlastní zbrojnice pro Odolku

Dobrý den paní starostko, rád bych nasměroval Vaší pozornost k hasičům v Odolce. Během posledního měsíce hasiči provedli 2 profesionální zásahy v ul. K Cukrovaru (zahoření v bytě 29.7.2014 a požár v objektu Dopramo 20.8.2014). Po těchto 2 mimořádných událostech vyšlo najevo, že město s 6.000 obyvateli nemá vlastní hasičskou jednotku, spoléhá se na podnikové hasiče Letiště Vodochody a SDH Dolínek používá k zásahům starší CAS 25-Škoda 706 RTHP. Nejbližší hasiči jsou až v Kralupech n/Vltavou a Neratovicích.
Všichni vědí, že v případě požáru jde o drahocenný čas a o 5 minut včasnější příjezd hasičů může fatálně rozhodnout o životech občanů.
.
V Jílovém u Prahy, městě o 6.000 obyvatelích mají například vlastní profesionální jednotku a SDH Jílové u Prahy. Paní starostka dokonce vyjednala SDH Jílové u Prahy dotaci od kraje a Ministerstva vnitra na nové vozidlo CAS 16 Praga NTS-PPZ 800.
.
Nezaslouží si náš SDH Dolínek třeba modernější CAS 16 Praga NTS-PPZ 800 než současný CAS 25-Škoda 706 RTHP? Cenné rady, jak dostat od státu dotaci na modernější CAS Vám určitě poradí na: starosta@jilove.cz
.
V Odolce je množství výškových budov, jako jsou 8.patrové paneláky na Horním náměstí. Letiště hasiči ve své výzbroji nemají automobilový žebřík. Při mimořádné situaci v budově se zhoršeným zásahem se bude muset čekat na automobilový žebřík z Kralup n/Vltavou nebo Neratovic. Za jak dlouho dorazí? Za 7 minut? Za 7 minut se může 8. patrový panelový dům zaplnit hustým kouřem a nejdříve samozřejmě horní patra. (Vzpomeňme tragické ztráty 8 životů v hotelu Olympik udušením v roce 1995). Je to vážné bezpečnostní riziko Odolky. Zatím jsem měli v Odolce štěstí, ale co když...
.
Nestálo by už za to postavit pro Odolku profesionální hasičskou zbrojnici s moderním vybavením včetně zmiňovaného automobilového žebříku?
Vím, že jste hodně věcí již dotáhla do konce, berte prosím můj příspěvek ke konstruktivnímu zamyšlení. Třeba se najde v budoucnu dotace od kraje, ministerstva vnitra nebo z fondů EU na dovybavení Odolky novou hasičskou technikou a hasiči budou moci zasahovat rychleji a účinněji. Odolka roste a myslím, že hasiči si zaslouží modernější a početnější technické vybavení. Věřte mi, že jednoho dne se tato investice může vrátit na zachráněných životech a zachráněném majetku.
Ještě jednou děkuji všem hasičům za 2 zásahy v ul. K Cukrovaru.
S pozdravem
Jan Svoboda
ul. K Cukrovaru

Autor: Jan Svoboda | Přidáno: 23.8.2014 10:18 Reagovat

Re: Modernější vybavení pro SDH Dolínek, Nová vlastní zbrojnice pro Odolku

Dobrý den, pane Svobodo,

děkuji za podnět. Předám jej panu místostarostovi, který je profesionální hasič a který má požární ochranu ve své kompetenci a požádám jej, aby Vám na těchto stránkách odpověděl. Připojím svou poznámku - jistě si naši dobrovolní hasiči z Dolínku zaslouží nejen nové vybavení, techniku, ale i výstroj nebo hasičárnu. V rozpočtu města na ně každý rok máme vyčleněné finanční prostředky, letos se například bude opravovat hasičárna v Dolínku. O tom, na jakém principu bude jednotka v našem městě fungovat (dobrovolní x profi hasiči) rozhoduje rada a zastupitelstvo města a primárně výše nákladů na zřízení a provoz.

Přeji pěkný den
Dita Výborová, starostka města

Autor: Dita Výborová | Přidáno: 25.8.2014 17:50 | Návštěvník: 4977 Reagovat

Modernější vybavení pro JSDHO Dolínek, Nová vlastní zbrojnice pro Odolku

Dobrý den pane místostarosto Philippe,
dozvěděl jsem se, že rok 2014 byl pro Odolku velmi úspěšný na dotace. Nezvažujete proto získání dotace na nové moderní vozidlo CAS pro JSDHO?
Do 30. září 2014 je možné požádat o dotaci.

Cituji: "MV-generální ředitelství HZS ČR sděluje, že v souladu s čl. 4 bod 8 Zásad pro poskytování účelových dotací vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany (č.j. MV-31035-1/PO-IZS-2011) byl termín vyhodnocení žádostí o výše uvedenou dotaci na rok 2015 nově stanoven v termínu do 30. září 2014. (http://www.hzscr.cz)

Zajímavé řešení zvolilo třeba vedení obce Dýšina. Za 5,6 milionu Kč pořídilo SDH novou Tatru CAS T815 s nástavbou od firmy WISS CZECH, s.r.o.
Z toho 1 milion Kč dotace od Ministerstva vnitra, 2 miliony Kč Krajský úřad kraje, 200.000 Kč sponzoři a zbytek obec. Celý tento úspěšný projekt s vyjádřením zástupců obce Dýšina je na:
video https://www.youtube.com/watch?v=cLsUeKoZ3R0

Pane místostarosto využijete takové dotace pro naše 6-tisícové město? Jako hasič profesionál určitě můžete ve spolupráci s JSDHO Dolínek vybrat správné parametry pro nové moderní vozidlo CAS a vyhlásit výběrové řízení a zároveň požádat ministerstvo vnitra a Krajský úřad středočeského kraje o milionové dotace.
S pozdravem
Jan Svoboda

Autor: Jan Svoboda | Přidáno: 28.8.2014 20:39 Reagovat

&quot;Parkování&quot; v ulici ČSA

Ráda bych poprosila stránžíky MěP o kontrolu křižovatky ČSA a v Malém háji. Někteří řidiči s oblibou "parkují" přímo v křižovatce ve které se pak nedá projet, nehledě na to, že stojí ještě v protisměru. Dále bych pak ráda upozornila, taktéž v Malém háji ČP 359-361, na oblíbené "parkování" na chodínku u pískoviště.

Autor: Kristýna Cejpková | Přidáno: 3.7.2014 17:01 Reagovat

Kamery

Prosím Vás, psala jsem na policii, dovolat se tam nelze, na maily neodpovídají!!! Někdo mi zničil plůtek před domem, už před tím jsem měla problémy s nějakými krádežemi truhlíku s květinami a zahradní keramiky, přítel mě upozornil, že na rohu naší ulice K Cukrovaru přece máme kameru! Chtěla jsem se zeptat, jestli je tam ta kamera jen tak pro parádu nebo zaplašení případných zlodějů (jak vidno, moc to nefunguje!), a nebo je funkční a dá se podívat, kdo tam ve středu 8. ledna co činil u mého okna! Tento dotaz jsem si přála, aby mi MĚSTSKÁ policie zodpověděla, marnost nad marnost a všechno je v Odolce marnost!!!

Autor: PhDr. Jana Květoňová | Přidáno: 9.1.2014 14:53 Reagovat

Re: Kamery

Vážená paní PhDr. Květoňová, odpověď na Váš podnět jsem Vám zaslal do 24 hodin od vašeho podání na Váš e-mail, ale pro jistotu jej zveřejńuuji i zde:

Vážená paní PhDr. Květoňová,

není pravdou že neodpovídáme na podněty občanů, dovolat se k nám také dá, jen Vás musím upozornit, že služba městské policie není prováděna nepřetržitě, čili občas narazíte na hlasovou schránku. Pokud voláte na pevnou linku, tak rovněž Vám ji ne vždy někdo vezme a to je dobrá známka toho, že strážníci jsou v ulicích města, mezi lidmi nebo provádí jinou činnost v souladu se zákonem o obecní policii.

K Vašemu e-mailu, z toho co zde popisujete, nejsem sám moudrý o jaký plůtek, že se to jedná, možná že by bylo dobré lepe popsat místo, kde k události došlo.

A poslední – kamera, která je umístěna na domě v ulici K Cukrovaru je nastavena na parkoviště a bohužel z technických důvodů se neotáčí, protože i po provedeném odrušení odbornou firmou, elektromotorky ruší obyvatele bytu. V současné době se zvažuje o přesunutí kamery na jiné, vhodnější místo.

Nevím, zda Vás má odpověď uspokojila, ale věřím že na nás zcela nezanevřete a společně budeme doufat, že se společnost a chování lidí zlepší. Za mne mohu prohlásit, že se o to se strážníky MP Odolena Voda pokusíme.

Jsem s pozdravem,

Martin Zachata
velitel MP, z pověření

Autor: Martin Zachata | Přidáno: 10.1.2014 07:26 Reagovat

Krádeže ve městě

Dobrý večer,
chtěla bych upozornit na další případy krádeže automobilu, pneumatik a vykradených sklepních prostor bytů v dolní části města Odolena Voda. Konkrétně byl v uplynulých 24 hod. vykraden sklep v č.p. 468 a zároveň zde byl i z ulice odcizen automobil. Bylo by možné zde umístit kamerový systém, který by monitoroval zdejší parkoviště? Všimla jsem si, že zde občas projíždí automobil městské policie, ale to zřejmě nestačí. Jistě se k mojí žádosti připojí i ostatní spolubydlící.

Autor: Barbora Červinková | Přidáno: 6.1.2014 21:31 Reagovat

Re: Krádeže ve městě

Vážená paní,

vím, že Vás má odpověď neuspokojí, ale nedělejme si iluze, že se přestane krást, to bohužel k současnému negativnímu vývoji společnosti patří. To že došlo k vykradení sklepní kóje se dozvídám až z Vašich řádků. Myslím, že je možné se tomu částečně bránit - a to tak, že ze strany nájemníků se budou dodržovat základní bezpečnostní pravidla, zavírat za sebou dveře, nevpouštět cizí osoby do prostor domu jen tak na bzučák, a na noc vchod nejlépe zamykat. V současné době, jak jsem uvedl v odpovědi výše, se sice uvažuje o nalezení vhodnějšího místa pro umístění kamery z ulice K Cukrovaru, ale nemyslím si, že by byla umístěna v lokalitě, kterou zmiňujete. Samozřejmě v návaznosti na Váš článek bude hlídková činnost městské policie zaměřena i na kontrolu osob, zejména pak v nočních hodinách. S přáním hezkého dne, Martin Zachata, velitel MP, z pověření.

Autor: Martin Zachata | Přidáno: 10.1.2014 09:39 Reagovat

Osvětlení

Dobrý den, rád bych se zeptaql odpovědných osob kdy opět bude svítit celé Dolní náměstí. Zvláště od ul Pod Tvrzí k zastávce je to v těchto dnech dost nebezpečné.

Autor: Ing. Jiří Viselka | Přidáno: 14.11.2013 06:14 Reagovat

Firma Dopramo

Dobrý den
Dnes ráno v 04.15 jsme se ženou jako již mnohokrát byli probuzeni velkým hlukem nastartovaných nákl. vozů. Jejich řidiči nechávají tyto zastaralé a silně kouřící auta více jak 20 min. nastartovaná a chodí do budovy firmy Dopramo.Bydlime v pátem patře a veškerý smog a hlavně hluk je velmi intenzivní.Nejen že se nedá spát,ale samozřejmě ani větrat.Několikrát jsem byl na parkovišti Doprama a upozorňoval jsem řidiče na hluk a dlouho nastartovaná auta, pochopitelně se nikdo nechtěl se mnou bavit a ještě jsem schytal pár sprostých nadávek.Bydlení v takovém prostředí se stává dosti nesnesitelné,přitom stačí málo.Lidská ohleduplnost a tolerance,prostě nastartovat a odjet. Myslím,že už samotná zástavba obytných domů v tak těsné blízkosti nanejvýš zastaralého vozového parku firmy Dopramo je velmi neštastná.Proto žádám o vyjádření a řešení situace MÚ v součinosti s městskou policii, obzvláště když v areálu parkují se služ. vozem.
Děkuji.

Autor: Richard Skorunka | Přidáno: 18.4.2013 17:26 Reagovat

Re: Firma Dopramo

Dobrý den, pane Skorunko,
zjišťovala jsem informace, co lze v této záležitosti dělat a odpověděl mi velitel Městské policie p. Kolbábek, který již několikrát podobné problémy ve firmě Dopramo řešil. Posílám jeho reakci:
"V rámci výkonné moci Městské polici nejsme v tomto případě schopni zjednat nápravu, jelikož se toto děje celé na soukromém oploceném pozemku, kdy tento je veden jako firemní za účelem oprav, parkování a manipulací s nákladními vozy a zemědělskou technikou. Tento objekt v plném rozsahu práce a zatížení zde byl ještě dávno před výstavbou nových panelových domů. Bohužel si tuto skutečnost nový nájemníci uvědomili až po nastěhování. Pokusím se osobně promluvit s majitelem společnosti "DOPRAMO" panem Laubem, ale výsledek nemohu zaručit. Posléze dám vědět."

Je nešťastné, že sídlo takového druhu podnikání je v těsné blízkosti sídliště, ale s tím v současné době mnoho nezmůžeme. Půjdeme tedy cestou dohody s majitelem firmy.

S pozdravem
Dita Výborová, starostka města

Autor: Dita Výborová | Přidáno: 26.4.2013 10:04 | Návštěvník: 4732 Reagovat
|< 1 2 3 >|

Pro vstup do diskuze musíte být přihlášeni.

Přihlášení

Vítejte v Odoleně Vodě