Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Diskuse: Komunikace - Stránka 2

Co není dovoleno v diskusních fórech města Odolena Voda:
- Uveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR nebo zákony země, v níž se diskutující momentálně nachází
- Urážet, pomlouvat či vyhrožovat komukoli násilím
- Podněcovat nenávist k jednotlivcům nebo skupinám obyvatel, zejména na základě národnostní, rasové nebo náboženské příslušnosti
- Vyjadřovat se vulgárně nebo obscénně 
- Zveřejňovat další údaje o identitě ostatních diskutujících (např. telefon, zaměstnání)
- Vydávat se za někoho jiného
- Opakovaně vkládat stejné příspěvky (tzv. tapetování)
- Zneužívat diskuse k šíření reklamy a spamu
- Vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem
- Chatovat a uveřejňovat příspěvky či odkazy, které nesouvisejí s tématem fóra

Komunikace

chodníky, silnice

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 83

Možnosti řazení
|< 1 2 3 >|

Silnice v ulici Kudrnova

Dobrý den, měl bych dotaz ohledně komunikace v ulici Kudrnova. Tato komunikace je ve velice žalostném stavu, resp. v dezolátním stavu , vysypaná nějakou drtí, pravděpodobně odpadem z frézování asfaltových vozovek. Když zaprší je to velice ohromné po tomto povrchu jít pěšky. Neuvažujete alespoň myšlenkou s tímto kouskem vozovky něco udělat? Nehledě na to, že vjíždění z ulice Kudrnova na ulici Užická ( opačně je to ještě horší ) je děs sám o sobě, vzhledem ke stavu vozovky.
Děkuji za odpověď.

Autor: Pavel Karabinoš | Přidáno: 13.9.2015 11:42 | Návštěvník: 5129 Reagovat

Re: Silnice v ulici Kudrnova

Dobrý den

Povrchy ulic ve městě jsou obnovovány či nově budovány v závislosti na počtu obyvatel v dané ulici trvale bydlících. Nezpevněná část ulice Kudrnova sloužila původně jako obslužná komunikace zahrádkářské kolonie. Nyní, když se zde objevil RD, je nutné je vybavit novým povrchem.Jako zástupce města vás však nebudu balamutit, že tuto akci uděláme tento či příští rok. Čeká nás výstavba důležitých chodníků, zvyšující bezpečnost, nutné investice do chátrající haly či nástavby v ulici Kapitána Jaroše, kde by prodlení mohlo dokonce ohrozit.

S pozdravem Tomáš Lohniský

Autor: Tomas Lohnisky | Přidáno: 24.9.2015 22:09 | Návštěvník: 5029 Reagovat

Chodník na Dolním náměstí (vedle hřiště)

Dobrý den,
můžu se prosím zeptat, kdo kontroluje, koordinuje a přebírá zhotovené chodníky? Je fajn, že máme nový a celkem pěkný chodník po rekonstrukci teplovodu, bohužel zhotovení hmatové dlažby pro nevidomé (dlažba s "čudlíky") je na mnoha místech zcela špatně. Nechci být klasický rýpal, a proto nehodnotím vizuální stav hmatových úprav (snad i laik pozná, že něco není v pořádku). Bohužel má stav hmatových úprav i druhou stránku pohledu a to je nebezpečnost, což je vlastně důvodem mého psaní. Pro nás zdravé je toto banalita, pro nevidomé či slabozraké je to jediná šance, jak se na chodníku orientovat. V případě, že hmatové úpravy budou provedeny ledabyle či bez znalosti základního principu navádění, můžou být pro nevidomého i nebezpečné! Abych jen nekritizoval, ale můj příspěvek měl i nějaký přínos, nestálo by za úvahu při výstavbě dbát na zásady bezbariérovosti? Nejedná se pouze o nevidomé, ale i o osoby se sníženou schopností pohybu, popř. orientace, maminky s kočárky atd... Je to standard, který se používá všude jinde...
V případě, že uznáte, že toto není třeba, doporučuji hmatovou dlažbu raději vůbec nepoužívat a tím šetřit rozpočet (speciální dlažba je cca 2x tak dražší). A než něco špatně, to raději vůbec... O absenci certifikovaného ošetření styčné spáry mezi novým a starým asfaltem v místě překopu už se raději ani nezmiňuji. Myslím, že až do spáry několikrát zateče voda a zmrzne, no... uvidíme na jaře.
Dále mám dotaz k chodníku v Úžické. Chodník bude realizován z vlastních zdrojů nebo bude čerpána dotace ze SFDI?
Děkuji.

Duda

Autor: Vít Duda | Přidáno: 1.11.2014 21:24 Reagovat

Re: Chodník na Dolním náměstí (vedle hřiště)

Dobrý den, nejen chodníky - ale veškerá zhotovená díla jsou přebírána na základě uzavřeného smluvního vztahu a za podmínek, které smlouva stanoví (technické přílohy atp.). Stavební akce jsou sledovány technickým dozorem investora až do dokončení. Tento chodník byl rekonstruován v rámci činnosti Technických služeb města Odolena Voda a Váš dotaz bude doplněn komentářem vedoucího Technických služeb. Přeji Vám hezký den.
Tomáš Kubin
vedoucí odboru správy majetku

Autor: Tomáš Kubin | Přidáno: 4.11.2014 08:57 Reagovat

Re: Chodník na Dolním náměstí (vedle hřiště)

Dobrý den.
Reaguji na Váš dotaz k chodníku za podatelnou Městského úřadu. Tento chodník byl budován na místě rozpadlého chodníku z rozlámaných dlaždic. V rámci výkopů firmy Ites byla dohoda, že místo zpětného uložení poškozených dlaždic chodníku (firma musí uvést prostor po výstavbě do původního stavu), že městu založí obrubníky a tudíž celý chodník. Technické služby potom provedly pouze pokládku zámkové dlažby. Dlažba se položila na zhutněný povrch lomového kamene frakce 4/8.Ukončení chodníku bylo vyloženo zámkovou dlažbou pro nevidomé ve tvaru písmene T, jak je běžné. Chodník má šířku 1400mm, naváděcí pruh je dlouhý 800mm + cca dle zakřivení oblouku 400mm před ukončením chodníku. Chodník opisuje terén a ukončení je v souladu s vyhláškou 398/2009, kde se cituje výška sníženého obrubníku od povrchu vozovky tj. 2cm. Chodník je rovný, hrnečky pro uzávěr vody nepřevyšují povrch chodníku. Vedoucí TS Špička Tomáš

Autor: Tomáš Špička | Přidáno: 4.11.2014 13:28 Reagovat

Re: Re: Chodník na Dolním náměstí (vedle hřiště)

Dobrý den, pane Špička, dle Vaší odpovědi, je tedy položen chodník na Dolním náměstí i pro zrakově postižené, ale jde i o seniory dle příslušných norem? Tedy je stanovený postup práce v pořádku a postupovali jste podle technické dokumentace?

děkuji

Miroslava Měchurová

Autor: Miroslava Měchurová | Přidáno: 6.11.2014 07:36 Reagovat

Re: Re: Re: Chodník na Dolním náměstí (vedle hřiště)

Dobrý den.
Děkuji za odpověď, bohužel nemohu souhlasit, že chodník je postaven dle zásad vyhlášky 398/2009 Sb. Sice jste si správně načetl, že výška snížené obruby činí +2 cm, ale dále tam píší, že přirozenou vodící linii chodníku tvoří na jedné straně obruba s převýšením +6 cm. Naváděcím pruhem jistě myslíte signální pás, který má mít min délku 1,0 m a je napojen na přirozenou vodící linii. Těch dalších 40 cm podél snížené obruby je pak varovný pás, který musí mít 40 cm v celé jeho délce (kopíruje tvar oblouku, nikoliv na začátku oblouku 40 cm a na konci zaoblení 80 cm). Signální pás (pás šířky 80 cm s délkou min. 1,0 m) má za úkol navést nevidomé bezpečně přes komunikaci dále na chodník, nikoliv do komunikace bez návaznosti!!! V případě, že je chodník ukončen bez návaznosti na druhé straně komunikace, použije se pouze pás varovný podél snížené obruby a to v konstantní šířce 0,4 m. Nevidomí jsou tak upozorněni na to, že vstup do vozovky je pro ně nebezpečný. Standardizovaný tvar T je běžný pouze v Odolene Vodě, všiml jsem si toho. Bohužel je tento případ tvaru běžný pouze u přechodů pro chodce, které jsou kolmo na směr chůze po chodníku. Zde se používá ve všech případech. Doporučuji si pročíst Metodiku k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Je tam vše hezky a srozumitelně popsáno. Předešlo by se tak mnohým omylům, které mě pak mrzí. V případě, že se nepochopí základní princip řešení hmatových úprav pro nevidomé, je lepší tyto prvky vůbec nepoužívat. Dále je smutné, že TDI toto řešení v klidu převezme.
Mohu poprosit ještě informaci ohledně financování chodníku v Úžické?
Díky.

V. Duda

Duda

Autor: Vít Duda | Přidáno: 8.11.2014 19:03 Reagovat

Re: Chodník na Dolním náměstí (vedle hřiště)

Dobrý den

Chodník v ulici Úžické byl špatně městem zadán( u zadání projektu jsem nebyl). Jednak nebyla řešena šířka a jednak možné použití pro dotaci s SFDI. Výsledek byl následující - projekce předložila 2 metry široký chodník, i když stačí 1,5 metru. Tím, že je terén svažitý, neumožnila šřka ulice svahování a bylo nutno navrhnout palisádu. Tyto dva parametry pak vedly k výraznému navýšení ceny za realizaci. Dále byl projekt posouzen jako nevhodný na SFDI díky kvalitě zpracování. Nyní jsme nechali projekt přepracovat prověřeným projektantem a požádáme o dotaci.

Co se týče signálních pásů pro nevidomé - u všech nových přechodů a míst propřecházení jsou vyprácovány projekční podklady dle normy( alespoň co jsemviděl). U historických záležitostí je stav bohužel tristní a budeme ho muset postupně napravovat. Doporučím TS toto konzultovat s dopravní komisí.

S pozdravem Tomáš Lohniský

Autor: Tomas Lohnisky | Přidáno: 24.9.2015 22:18 | Návštěvník: 5029 Reagovat

Úprava komunikace v Čenkově

Vážení představitelé města,

Dovoluji si Vás požádat , aby při Vašem příštím rozhodování o způsobu opravy městských komunikací asfaltovým recyklátem byly brány více v potaz doporučené technologické postupy pro jeho použití. Pokud byste nám snad záviděli provizorně opravený povrch jedné z cest v Čenkově (prezentovaný na JáJáJáJenJá-ovém facebookovém profilu pana místostarosty Philippa ), pak vězte, že není co závidět. Ve čtvrtek 18.9 - před meteorology avizovaným přívalovým deštěm a bouřkami - recyklátem zastudena upravený terén , vydržel jen do soboty 20.9. Při prvním dešti část recyklátu použitého pro opravu, opustila určená místa na komunikaci. První část se nechala se odplavit vodou do vpusti dešťové kanalizace, odkud se vydá na cestu přes splav do koryta Korycanského potoka . Další část skončila jako obvykle na čenkovské návsi a jako obvykle dosud neuklizená. Co mně osobně zaráží, že tato technologie byla použita opakovaně na nevhodném místě , podobně neutěšeně vypadá např. recyklátem upravené okolí Hálkova domku - národní kulturní památky .

Děkuji za pochopení a věřte , že větru , dešti ani recyklátu nelze poručit . Marie Smejkalová, Čenkov

Autor: Marie Smejkalová | Přidáno: 23.9.2014 19:19 Reagovat

Re: Úprava komunikace v Čenkově

paní Smejkalová, mě se na vámi zmíněném FB profilu strašně "líbí" fotka s textem: "Chcete expresní linku od Prahy? Volte ODS". Několikrát jsem (a ne pouze já) psal jak paní starostce (která to jistě dosvědčí) tak panu Philippovi o nedostačující kapacitě autobusů. Bohužel nezměnilo se nic :-( Další fotky jež jsou na FB raději nebudu komentovat, jelikož už vše mohlo být a mohlo stát. ODS tu sama vládla dost dlouho. A kam jsme to dopracovali to vidíme.

Autor: Petr Homolka | Přidáno: 23.9.2014 22:06 | Návštěvník: 4983 Reagovat

Re: Úprava komunikace v Čenkově

Úprava cesty v Čenkově asfaltovým recyklátem byla požadována Osadním výborem Čenkov. Co se týká technologie, že se tento povrch pokládá v horkém létě je pravda, nicméně ze zkušeností s ul. Lesní, U fary, Na Štěpnici , které se nacházejí též ve svahu, jsem byl od počátku byl proti takovéto úpravě ( i tam přívalový déšť udělal své, I KDYŽ SE TYTO ULICE OPRAVOVALI V HORKÉM LÉTĚ), Jelikož ani za letních horkých dnů se tento povrch pořádně nespeče a tudíž nedrží. Může se tato technologie použít v rovině terénu, nikoli ve svahu.
Vedoucí TS Špička Tomáš

Autor: Tomáš Špička | Přidáno: 4.11.2014 13:38 Reagovat

retardéry u hřiště

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda neuvažujete o retardérech u hřiště. Bohužel jsem svědkem rychlé jízdy aut i autobusů a retardéry by mohly zabránit střetu s dětmi, zejména teď v létě.

Autor: Eva Plná | Přidáno: 4.6.2014 09:06 Reagovat

Re: retardéry u hřiště

Dobrý den, paní Plná,

návrh na instalaci retardérů právě u sportovního areálu města řešilo již v roce 2011 Zastupitelstvo města. Návrh nebyl schválen. Máte pravdu, že právě tam by to bylo vhodné místo, protože východ z areálu je rovnou na silnici s velkým provozem. Můžeme zkusit zpracovat znovu a předložit ZM k opětovnému projednání.

Dita Výborová, starostka města

Autor: Dita Výborová | Přidáno: 6.6.2014 14:55 Reagovat

Re: Re: retardéry u hřiště

Dobry den,
pokud by se melo neco podobneho realizovat, vezme v uvahu, takzvany
optický retardér. Jde o specifickou kresbu s prokazanym psychologickym ucinkem.
Podle mne je to daleko rozumnejsi alternativa. Vzhledem ke zvyseni hluku, ekologicke zateze, ale i problemu se zimni udrzbou pri osazeni klasickeho pricneho prahu. Nehlede na to, ze der na silnicich uz je i tak dostatek.

Autor: Jiri Prachar | Přidáno: 10.5.2016 22:55 Reagovat

Kvalita silnic a ostatních komunikací, plány do bodoucna

Dobrý den,
zajímalo by mě, zda-li se město zajímá a HLAVNĚ USILUJE o dotační programy na rekonstrukci místních komunikací jako je tomu v jiných městech a obcích? Bydlím tu sice zatím jen od září, ale zatím jsem neobjevil moc zrekonstruovaných ulic či chodníků, o prvku ke zklidnění dopravy ani nemluvě. Taktéž ani obě náměstí dle mého názoru nepůsobí moc reprezentativně a to je veliká škoda. Obzvláště oblast Dolního náměstí má dle mého názoru velký potenciál.
Proto můj dotaz směřuje k tomu, zda-li se plánují nějaké opravy, rekonstrukce či zušlechťování uličních prostorů a do jaké míry zkoušíte využívat např. ROP či projekt Bezpečná cesta do škol atd.???
Díky.

V. Duda

Autor: Vít Duda | Přidáno: 24.1.2014 22:56 Reagovat

Re: Kvalita silnic a ostatních komunikací, plány do bodoucna

Dobrý den, pane Dudo,
máte pravdu, že ve městě je třeba rekonstruovat (nejen) chodníky a komunikace. Pomalu se tak i děje - opravujeme stávající a postupně budujeme (a dále budeme) nové chodníky, které ve městě velmi chybí. Komunikace každoročně po zimě opravujeme, na budování nových nejsou v rozpočtu prostředky. Nutno podotknout, že nejvíce rozbité komunikace ve městě jsou krajské (hlavní tahy městem) a ty spravuje Středočeský kraj. Z dotačních titulů jsme využili ty, které byly vypsány na komunální techniku, zateplení veřejných budov (ZŠ), dětská hřiště, knihovnu, kulturní akce, modernizaci sportovního areálu atd. Dotační tituly na místní komunikace či chodníky jsme zatím nevyužívali. K náměstím - Dolní i Horní náměstí čekají na svou revitalizaci. Projekt na kompletní obnovu Dolního náměstí se zpracovává.

Investice ve městě jsou vždy závislé na rozpočtu a v minulosti se upřednostnily projekty jako například nová MŠ, revitalizace bytových domů na Horním náměstí, zvýšení kapacity ZŠ, nové chodníky, atd.

Omlouvám se za opožděnou odpověď na tento Váš dotaz, přehlédla jsem jej.
S pozdravem

Dita Výborová, starostka města

Autor: Dita Výborová | Přidáno: 3.3.2014 22:53 | Návštěvník: 4902 Reagovat

Starost o chodníky

Dobrý den!
Nevím sice, jestli se něco vyřeší nějakým příspěvkem v diskusi, ale otevření nového pekařství mi zas říká, že TŘEBA ... ???
Myslím si, že je sice jednodušší vylepit v domech upozornění, že ty a ty ulice (dlouhý seznam) nebudou nikterak v zimě ošetřovány, takže je to na občanech, aby se o svoji bezpečnost postarali, než udělat něco pro to, aby chůze po nich nebyla klouzačkou. Musela jsem Růžovou a Luční začít chodit s nordic holemi, je to o něco lepší, ale bezpečně se stejně moc necítím! Odolka má poměrně hodně kopcovitý terén a já už nejsem nejmladší a bojím se velmi škaredých pádů! Ani bych v tomto "městě" neměla kam dojít na pohotovost, kdybych si něco zranila.

Autor: PhDr. Jana Květoňová | Přidáno: 4.12.2013 09:00 Reagovat

Osvetlenie uluce U Valu

Dobry den, vsimol som si ze mesto sprevadzkovalo osvetlenie ulice Ke Zlatkovu a Lipova (v zastavbe), bolo by mozne spustit aj osvetlenie v hornej casti ulice U Valu? (aspon tych 5 lamp pred domami)? Dakujem za odpoved.

Autor: Milan Bocko | Přidáno: 28.11.2013 19:07 | Návštěvník: 4831 Reagovat

Re: Osvetlenie uluce U Valu

Dobrý den, pane Bocko,

zastupitelstvo města schválilo dne 13.11. 2013 smlouvu o převodu veřejného osvětlení, to ale zatím nebylo na město převedeno. Nyní obě smluvní strany prověřují technickou stránku věci, zjišťujeme, že všechny větve VO jsou funkční a lampy svítí a až poté budeme přebírat a svítit. Která oblast bude osvětlena a která ne (z důvodu nezastavěnosti) se bude rozhodovat v orgánech města teprve pro dokončení převodu.

Přeji pěkný den
Dita Výborová, starostka

Autor: Dita Výborová | Přidáno: 2.12.2013 15:11 Reagovat

Průchod na Zlatkov

Dobrý den, bylo by možné upravit průchod mezi paneláky Pod Tvrzí na Zlatkov? Když zaprší, špatně se tam tím bahnem brodí... Na Zlatkově je již dost domů a přístupovými cestami K Viaduktu či U Valu je to na Dolní náměstí příliš daleko...Děkuji.

Autor: Hana Králíková | Přidáno: 24.10.2013 21:25 Reagovat

Oprava silnice a chodníků Čenkov

Dobrý den, mohu se zeptat kdy je počítáno s opravou "náměstíčka" silnice a chodníku v ulici Pod Hrází? Mám namysli nové chodníky a silnice....né zalepení děr. Doporučuji procházku. Děkuji

Autor: Michaela Soušková | Přidáno: 17.4.2013 14:44 Reagovat

Re: Oprava silnice a chodníků Čenkov

Re: Oprava silnice a chodníků Čenkov

Dobrý den, paní Soušková,

máte pravdu, že komunikace, kterou zmiňujete, je v nepěkném stavu. Protože město v současné době řeší a realizuje finančně náročné investiční projekty, nezbývají, bohužel, finance na jiné záležitosti. A to nejen v Čenkově, ale ani v centru města. Město hospodaří s určitým rozpočtem a nyní zastupitelstvo města určilo k realizaci jiné priority (oprava bytových domů na Horním náměstí, rekonstrukce MŠ Lidická, nová MŠ v ZŠ - 2 třídy, družina v ZŠ - 4 třídy, celkem za 45,5 mil. Kč)

Čenkovu se chceme do budoucna více věnovat, i proto byl zřízen osadní výbor,který funguje jako poradní orgán zastupitelstva. Osadní výbor zastupitelstvu podává své podněty a připomínky ke zkvalitnění života v Čenkově a věřím, že se nám společně po malých krůčkách daří život a prostředí v Čenkově měnit.

S pozdravem
Dita Výborová, starostka města

Autor: Dita Výborová | Přidáno: 29.4.2013 09:36 | Návštěvník: 4732 Reagovat

Re: Re: Oprava silnice a chodníků Čenkov

Hezká odpověď ze strany města Odolena Voda, jen pro neznalé problému :
město již několikráte přislíbilo opravu komunikace vedoucí do Čenkova, naposledy tuším osobně panem místostarostou Phillipem, před rokem, možná déle, kdy se jenalo o opravu firmou která v bezprostřední blízkosti Čenkova těží kámen a tzv. balenou ( jemně opomíjím prach z lomu v obci Čenkov, ne Odolena Voda, otřesy poškozující nemovitosti a hlučnou těžbu v sobotu a neděli ). Zeptám se jako laik : stále Vám firma jako městu dluží za pronájem těžebního místa jako tomu bylo v minulých letech i přez to, že má novou smlouvu na dalších cca 60 let ? !! Dále se nic nevyřešilo proti vjezdu nákladních vožů bloudících do Čenkova místo do lomu - značka slepá ulice na místě, kde se již nikdo neotočí zřejmě není řešení, kde jsou směrové ukazatele na hlavních tazích k lomu ?

Autor: Pavel Ježo | Přidáno: 30.7.2013 11:25 Reagovat

Re: Re: Re: Oprava silnice a chodníků Čenkov

Vážený pane Ježo,
dle sdělení Obvodního báňského úřadu pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj je hornická činnost v lomu Čenkov povolena až do vytěžení zásob výhradního ložiska spilitu. Časové vydobytí zásob citovaného ložiska je závislé na odbytu vytěžené suroviny. V tomto případě lze předpokládat provádění těžebních prací v lomu Čenkov na mnoho let a nelze přesně určit, kdy těžba v lomu Čenkov bude ukončena. O dluhu f. Colas CZ městu nám není nic známo.
Ve věci dopravního značení byly již v dubnu letošního roku instalovány směrové cedule navigující na lom Čenkov. Jedná se o instalaci 3 cedulí „Lom Čenkov“ – ze směru od Panenských Břežan, ze směru od Prahy v ulici Pražská a v ulici Vodolská. Navíc byla umístěna značka slepá ulice na konci ulice Čenkovské (za rybníkem). Informace od místních obyvatel jsou vesměs pozitivní, neboť nákladní vozy již do Čenkova nezajíždí.
S pozdravem
Dita Výborová, starostka města

Autor: Dita Výborová | Přidáno: 6.9.2013 11:23 Reagovat

Re: Oprava silnice a chodníků Čenkov

Přeji krásný den.
Oprava vozovky v Čenkově se plánuje po provedeném úklidu komunikací, který již proběhl. V současné době probíhá podpis smlouvy s firmou, která bude opravy provádět. Oprava chodníků v Čenkově pro letošní rok není plánovaná, prioritou jsou výstavba školky a rozšíření tříd v ZŠ.
Děkuji za dotaz Špička

Autor: Tomáš Špička | Přidáno: 30.4.2013 07:59 Reagovat

CHODNÍKY, KANALIZACE

No, opravdu je to děs a hrůza! Divím se, že v Odoleně Vodě ještě mě a mého psa nezajelo nějaké auto. A ten věčný smrad!!! Psala jsem o tom v létě (o jezírku), ale on je ten zápach i v zimě! Špatná kanalizace! Na louku (kolem jezírka) se nelze dostat, cesta jak na Rusi za dob, kdy tam žil A.P. Čechov a jezdil za svými pacienty-mužiky! Takže příroda veškerá žádná, služby prachmizerné, životní úroveň více než nízká! Jak v nějakých čtyřicátých, padesátých letech! Ale to zde, jak jsem si přečetla, bylo těch všelijakých živnostníků víc! No hlavně že na zastupitelstvu budete řešit VLAJKU TIBETU! To je jistě podstatné. A mimochodem, nevím, co by s tím udělal Karel Schwarzenberg, kterého jsme měli všichni povinně volit. Leda že by si z té tvrze udělal letní sídlo a zvedla by se výrazně turistická zajímavost celé této oblasti! No jedině!!!

Autor: PhDr. Jana Květoňová | Přidáno: 1.3.2013 13:03 Reagovat
|< 1 2 3 >|

Pro vstup do diskuze musíte být přihlášeni.

Přihlášení

Vítejte v Odoleně Vodě