Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Diskuse: Letiště

Co není dovoleno v diskusních fórech města Odolena Voda:
- Uveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR nebo zákony země, v níž se diskutující momentálně nachází
- Urážet, pomlouvat či vyhrožovat komukoli násilím
- Podněcovat nenávist k jednotlivcům nebo skupinám obyvatel, zejména na základě národnostní, rasové nebo náboženské příslušnosti
- Vyjadřovat se vulgárně nebo obscénně 
- Zveřejňovat další údaje o identitě ostatních diskutujících (např. telefon, zaměstnání)
- Vydávat se za někoho jiného
- Opakovaně vkládat stejné příspěvky (tzv. tapetování)
- Zneužívat diskuse k šíření reklamy a spamu
- Vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem
- Chatovat a uveřejňovat příspěvky či odkazy, které nesouvisejí s tématem fóra

Letiště

vše kolem plánovaného letiště Vodochody

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 23

Možnosti řazení
|< < 1 2 >|

Dálniční sjezd II.

Dozvěděl jsem se, že záměr vystavby MÚK Odolena Voda (VPS D006) byl již jednou soudem zrušen. A to Krajským soudem v Praze ve svém rozsudku ze dne 1.7.2014, č.j. 50 A 1/2014 – 94. Důvodem zrušení bylo nedostatečné vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví. Jak je možné, že nám tento záměr opět “oživnul” ?

Domnívám se, že Penta prostě opět “zapracovala”, dodala nějaké nové, jí příznivé, vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví a dosáhla toho, že stavba MÚK Odolena Voda (VPS D006) byla opět zařazena do „2. A ZÚR SK“.

Kompletní dokumentace „2. A ZÚR SK“ (výrok , odůvodnění, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území) je dostupná ke stažení na http://up.webmap.cz/stredocesky/zasady-uzemniho-rozvoje-z02/


Začetl jsem se do Vyhodnocení vlivů “2.AZÚR SK“ na udržitelný rozvoj území, 412 stran, Atelier T-plan, s.r.o. Na str. 148 se tam říká :

„Realizací záměru rozšíření Letiště Vodochody by se výrazně zhoršila obytná kvalita prostředí (hluk, prašnost, nadměrná doprava) a rozšířením ochranného pásma by došlo ke znehodnocení nemovitostí (stavební uzávěra) a omezení rozvoje města (např. sportovní areál).
Realizace MÚK na D8 by vedlo k poškození životního prostředí, negativním dopadům na zdraví obyvatel (vzdálenost MÚK a obytné zástavby je příliš nízká pro realizaci účinných protihlukových opatření), došlo by k dopravním komplikacím (zvýšení průjezdné dopravy městem) a ke snížení cen nemovitostí; v místě záměru křižovatky se nachází archeologické památky. Realizací skladových a logistických staveb a výstavbou rodinných domů ve volné krajině dojde k narušení krajinného rázu a pozitivního obrazu sídla.“

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 6.12.2016 10:34 | Návštěvník: 5196 Reagovat

Dálniční sjezd.

V současnosti se projednává 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „2. A ZÚR SK“). „2. A ZÚR SK“ obsahuje návrh na doplnění koridoru dálnice D8 o MÚK Odolena Voda (VPS D006). MÚK je zkratka pro mimoúrovňovou křižovatku neboli dálniční sjezd. Ten v Odolené Vodě je označen jako veřejně prospěšná stavba D006.
Ve svém příspěvku z konce březnat.r. jsem upozornil ( v souvislosti s návštěvou čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Praze na pozvání Miloše Zemana ), že společnost Penta usiluje o prodej společností AERO a Letiště Vodochody čínské společnosti CEFC (Jaroslav Tvrdík ). Číňané by tak v centru Evropy získali logistické centrum s letištěm pro obsluhu celé Evropy. Dálniční sjezd v Odolené Vodě je pro Pentu a její záměr získání čínského kupce zcela rozhodující. Řeší napojení letiště Vodochody a přilehlých průmyslových areálů na dálnici.

Pro obyvatele Odolené Vody by měl dálniční sjezd zcela zanedbatelný pozitivní přínos ( zkrácení nájezdu na dálnici o cca 2 – 3 km ). Zato těch negativních důsledků lze vyjmenovat spoustu. Především by došlo ke značnému znehodnocení nemovitostí. MÚK D006 je navržena do území již v současné době nadlimitně zatíženého (tj. do území, kde je překročena únosná míra zatížení území). To se týká zejména obyvatel Dolínku a horní Vodolky. Docházelo by k překračování hlukových a imisních limitů či počtu dopravních nehod. To by vedlo k negativním dopadům na zdravotní stav obyvatel. Atd.

Přitom řešení je snadné. Napojení letiště Vodochody a průmyslových areálů, a to aniž by došlo ke střetu s obytnou zástavbou, by mohlo být realizováno posunutím navržené mimoúrovňové křižovatky po trase dálnice D8 o cca 1 km. Je proto s podivem, že v “2A ZÚR” nebyly prověřovány, navrženy, hodnoceny ani posuzovány žádné varianty MÚK D006. Pentu prostě potřeby a problémy lidí nezajímají. Zajímá ji jenom vlastní profit. Chce mít dálniční sjezd hned těsně u letiště. Co k takovému bezohlednému a dravému jednání říci.

Naštěstí je v Odolené Vodě dost lidí, kteří proti navrženému dálničnímu sjezdu aktivně vystupují. Pokud se na Vás někdo obrátí s žádostí o podpis na Námitce zástupce veřejnosti k “2A ZÚR” můžete se k nim připojit.

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 3.12.2016 10:30 | Návštěvník: 5196 Reagovat

Re: Dálniční sjezd.

PODPISOVÁ AKCE K 2.AZÚR Středočeského kraje

KDY : NEDĚLE 4.12.2016 OD 10-18 HODIN
KDE : HORNÍ NÁMĚSTI – VÁNOČNÍ TRHY – STOLEK S „BIŽUTERIÍ“

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti proti návrhu 2.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje

Připomínka s odůvodněním zde :
http://files.proodolenuvodu.cz/200000145-e1d43e2cdf/v%C4%9Bcn%C4%9B-shodn%C3%A1-p%C5%99ipom%C3%ADnka%20opravena.pdf

Další informace zde :
http://www.proodolenuvodu.cz/

S pozdravem krásného dne
Jiří Veselý

Autor: Jiří Veselý | Přidáno: 3.12.2016 11:58 | Návštěvník: 5197 Reagovat

Re: Re: Dálniční sjezd.

Nevím, zda je vhodné umístění podpisové akce zrovna na vánoční trhy. Osobně mi to tam příliš nepasuje.

Autor: Pavel Novotný | Přidáno: 3.12.2016 19:17 Reagovat

Re: Re: Re: Dálniční sjezd.

O tom nevíte, že důležité věci jdou krajem o VÁNOCÍCH nebo v době letních práznin. Proč je tomu tak..???

S pozdravem Jiří Veselý

Autor: Jiří Veselý | Přidáno: 3.12.2016 21:35 Reagovat

Penta se snaží zainteresovat na letišti Vodochody čínského a českého prezidenta 1

Zvýšená mediální aktivita společnosti Penta kolem letiště Vodochody v posledních dnech souvisí s nadcházející návštěvou čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Praze na pozvání Miloše Zemana.
Dnešní česká media přináší informaci o vstupu čínské společnosti CEFC do vlastnických struktur Penty. CEFC se chystá vložit do celé transakce několik miliard EUR, za které by v konečném důsledku mohla získat až 50 procent akcií Penty. To by vedlo k pokrácení dosavadního 80 procentního podílu zakladatelů Marka Dospivy a Jaroslava Haščáka. Hlavním motivem pro tuto obří investici CEFC je získání společností AERO a Letiště Vodochody.
Obě strany podepsaly dokumenty o mlčenlivosti a tak nějaké oficiální informace v tuto chvíli nelze získat. “Penta se zásadně vyjadřuje jen k uzavřeným obchodům, žádné spekulace nekomentujeme,“ řekl Radiožurnálu mluvčí Penty Ivo Mravinac. Tím potvrdil, že je to pravda.
Skupina CEFC vstoupila na český trh teprve loni, ovšem hned ve velkém stylu. Vedle investice do finančního kolosu J&amp;T Finance Group koupila 60 procent ve fotbalovém klubu Slavia, podepsala též dohodu o koupi až 50 procent v leteckém přepravci Travel Service, jenž spoluvlastní ČSA.
Koupila také většinový podíl ve skupině Pivovary Lobkowicz, podíl ve vydavatelství Empresa Media a Médea Group a k tomu si přihodila dvě historické budovy v centru Prahy. Jednou z nich je budova bývalé Živnobanky v ulici Na Příkopě, kde si chce CEFC vybudovat své „evropské sídlo“. Šéfové skupiny si v Praze koupili i čtyři vily pro soukromé účely.
Další významné investice se chystají. Firma se podle nedávné informace prezidenta Miloše Zemana zajímá o historické lázně Kyselka u Karlových Varů, připraven je například také její vstup do strojíren Žďas.

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 16.3.2016 12:44 | Návštěvník: 5159 Reagovat

Penta se snaží zainteresovat na letišti Vodochody čínského a českého prezidenta 2

Čínská CEFC se sama prezentuje jako šestá největší soukromá firma v Číně, kde působí hlavně v průmyslu ropy a zemního plynu a v bankovnictví. Největším akcionářem má být podle neoficiálních informací čtyřicátník Jie Ťien-ming, druhým pak předseda představenstva její tuzemské pobočky, Chan Chauto. Šéfa firmy Jie Ťien-minga také prezident Miloš Zeman jmenoval loni svým poradcem.
Podle sinoložky Olgy Lomové je patrné, že existuje vazba společnosti CEFC na armádní kruhy skrze rodinu maršála Jie Ťien-jinga (1897–1986), Mao Ce-tungova blízkého spolubojovníka z doby občanské války.“
„Prezidentův poradce by tedy měl patřit do okruhu rudých princátek, podobně jako dnešní prezident Si Ťin-pching,“ soudí Lomová.
Velkou roli v průniku CEFC na český trh hraje bývalý ministr obrany Jaroslav Tvrdík. Ten je místopředsedou představenstva české pobočky CEFC.
Další informace je možno získat v dnešních médiích, např.:
https://echo24.cz/a/w735B/cinska-cefc-udajne-chysta-investice-do-penty ;
http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika/_zprava/cinska-cefc-zrejme-jedna-o-moznosti-vstupu-do-investicni-skupiny-penta–1594079 ;
http://www.financninoviny.cz/zpravy/cinska-cefc-v-cr-investovala-20-miliard-kc-dalsi-projekty-chysta/1327121 ;

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 16.3.2016 12:44 | Návštěvník: 5159 Reagovat

Dobrá zpráva o letišti Vodochody

Konečně dobrá zpráva o letišti Vodochody (LKVO). Dočetl jsem se, že ve čtvrtek, 23. Ledna 2014, se uskutečnilo první jednání pracovní komise k záměru rozšíření LKVO. Co je to za komisi ? Rada Středočeského kraje ji schválila jako svůj poradní orgán. Členy komise jsou vedle středočeského hejtmana Josefa Řiháka a jeho náměstka pro oblast životního prostředí a zemědělství Marka Semeráda starostové dotčených obcí a zástupci občanských sdružení v regionu. Např. novopečený místopředseda ODS a starosta obce Líbeznice Martin Kupka, starostka obce Panenské Břežany Ljuba Loukotová, předseda občanského sdružení Klidná Bášť Petr Utěkal a další. Jenom nevím, zda je v komisi také někdo z našeho města..
Důvod k založení komise poskytlo MŽP ČR, které 29. října 2013 vydalo souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Letiště Vodochody“ na životní prostředí (tzv. stanovisko EIA). Drtivá většina obyvatel regionu je přesvědčena, že studie EIA je chybná. Nepočítá se synergickými vlivy stavby, nezohledňuje, že negativní vlivy, jako například hluk, prašnost, velká dopravní zátěž a další, se sčítají. Nebyly vypořádány všechny připomínky obyvatel obcí dotčených provozem letiště, MŽP Ministr rovněž nevzalo vůbec v potaz výsledky obecních referend, v nichž se místní občané jednoznačně postavili proti rozšíření letiště. Studie EIA stanovuje celkem 124 podmínek, které je nutné splnit. To je, samozřejmě, nesmysl. Splnění podmínek ve studii EIA není podle zákona jakkoliv vymahatelné. Bývalý evropský komisař Vladimír Špidla upozorňuje také na skutečnost, že studie EIA k LKVO není v souladu s legislativou Evropské unie.
Zdá se, že pro záměr Penty se mění situace. Penta věnovala v minulých létech obrovské úsilí a zdroje pro lobování za svůj šílený záměr mezi politiky. Evidentně v tom byla dosti úspěšná. Nechci spekulovat, zda za „úspěchy“ Penty byly zkušenosti a schopnosti generála Lorenze nebo praktiky popsané ve slovenské kauze „Gorila“. S masivními výměnami politiků v poslední době přichází mnohé úsilí Penty nazmar. A to je dobrá zpráva pro lidi v regionu.

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 25.1.2014 14:58 | Návštěvník: 4864 Reagovat

Re: Další dobrá zpráva k plánu mezinár. letiště Vodochody

MŽP zrušilo ekol. posudek K Letišti Vodochody

Měchurová

Autor: Miroslava Měchurová | Přidáno: 13.6.2014 14:16 Reagovat

Další dobrá zpráva k plánu mezinár. letiště Vodochody

Rozkladová komise doporučila potvrdit zamítavé rozhodnutí MŽP v souvislosti s EIA u LKVO

http://praha.idnes.cz/mezinarodni-letiste-ve-vodochodech-se-zatim-stavet-nebude-pn3-/praha-zpravy.aspx?c=A140919_102836_praha-zpravy_bur

Jiří Veselý

Autor: Jiří Veselý | Přidáno: 20.9.2014 23:32 | Návštěvník: 4986 Reagovat

PODĚKOVÁNÍ VŠEM AKTIVNÍM SPOLUOBČANŮM

Vážení spoluobčané,

je to měsíc, kdy jsme společně začali aktivně bojovat proti veřejné vyhlášce návrhu opatření obecné povahy „Ochranná pásma letiště Vodochody“. Po počátečních aktivitách jednotlivců vznikl koordinovaný nesouhlas, jehož produkty se staly všeobecné informace o problematice, popis konkrétních kroků pro všechny dotčené vlastníky nemovitostí včetně předvyplněných formulářů . Vše bylo k dispozici na internetových stránkách pro tento účel vytvořených:
wodolka.webnode.cz/opl-letiste-vodochody/

Tím jsme dali jasný vzkaz, že ochranná pásma a rozšiřování letiště v Odoleně Vodě nechceme. A že nám osud města není v žádném případě lhostejný.
Dnem, kdy nám Zastupitelé města Odolena Voda dali jasně najevo, že se za nás, občany, nepostaví tím, že na zastupitelstvu dne 21.5.2012 odhlasovali, že žádné námitky za město nepodají, se dalším nástrojem vyjádření nesouhlasu staly námitky vlastníků dotčených nemovitostí. Podání námitky byla jediná šance daná Úřadem pro civilní letectví všem vlastníkům nemovitostí, aby vyjádřili svůj nesouhlas s omezeními plynoucími z vyhlášení ochranných pásem. Všichni, kdo námitku uplatnili, dali jasně najevo, že si svůj majetek chrání.
Dalším krokem, který nám pomůže posílit naše aktivity proti rozšiřování provozu letiště, bude založení občanského sdružení. Jeho cílem by měla být především ochrana práv občanů na příznivé životní prostředí a dohled nad výkonem státní správy a místního zastupitelstva v zajištění tohoto práva občanů.
Věříme, že společnými silami se nám podaří docílit našich práv. Je však nadále nutné nebýt lhostejný a podílet se osobně na všech aktivitách, které k dosažení našich cílů budou potřeba. Proto je nutné, abyste ke všem zprávám přistupovali stále aktivně. Veškeré informace budou k dispozici na internetových stránkách:
wodolka.webnode.cz nebo www.stopletistivodochody.cz
Ještě jednou děkuji všem, kdo jste námitku podal.
Děkuji.
Ing. Jiří Veselý


Veřejné zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č.:4/2012 má bod jednání : 15) Připojení města k podání trestného oznámení na zpracovatele “Dokumentace“ k posouzení EIA Letiště Vodochody.

CHCETE VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR? CHCETE VĚDĚT, JAK BUDOU HLASOVAT JEDNOTLIVÍ ZASTUPITELÉ?

PŘIJĎTE PROSÍM NA PŘÍŠTÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA

V PONDĚLÍ, 25. 6. 2012 OD 17 h. V KLUBU AERO.

Autor: Jiří Veselý | Přidáno: 18.6.2012 20:24 | Návštěvník: 4256 Reagovat

Ochranná pásma letišě Vodochody

Vážení občané,

rádi bychom Vás také informovali, že v období od 30.4.2012 do 15.5.2012 byla na úřední desce Úřadu pro civilní letectví vyvěšena veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizují ochranná pásma letiště Vodochody – více na: http://www.odolenavoda.cz/cs/o-odolene-vode/novinky/detail/977-verejna-vyhlaska-navrh/

Nyní běží 30 dní (mimimálně do 14.6.2012), kdy mohou dotčené obce a vlastníci nemovitostí podat své námitky. Zastupitelé města Odolena Voda na zastupitelstvu dne 21.5.2012 odhlasovali, že žádné námitky za město nepodají.

Pokud byste rádi svou námitku jako vlastníka nemovitosti v O.V. podali, připravené vzory naleznete na: http://wodolka.webnode.cz/opl-letiste-vodochody/. Dle vyhlášky se jedná celkem o 6 pásem a Odoleny Vody se týká pásmo výškového omezení. Je třeba ji doplnit o identifikaci nemovitosti (parcelní číslo pozemku či číslo popisné stavby a příslušné katastrální území). Dále se doporučuje přidat svoji osobní námitku, resp. odůvodnění, proč se námitka podává. Odůvodnění by mělo konkrétně popsat, čím Vás bude ochranné pásmo omezovat na vlastnickém právu k nemovitosti. Vaše námitka musí být na Úřad pro civilní letectví v Praze doručena nejpozději do čtvrtka, 14.6.2012.

Vedení letiště Vodochody taky přiznává, že dalším jejich krokem bude snaha o zřízení hlukových pásem letiště, což již bude znamenat výrazný zásah do vlastnických práv obyvatel.

Ing. Jiří Veselý
Ing. Lucie Švecová
Pavlína Zábranská

Autor: Jiří Veselý | Přidáno: 3.6.2012 16:00 | Návštěvník: 4224 Reagovat

Kódové číslo hlavní dráhy RWY 10/28

Dobrý den,
mohl bych se zeptat na kódové číslo hlavní dráhy letiště Vodochody RWY 10/28 dle hlavy I předpisu L14 se splněním požadavků dle hlavy III předpisu L14. To samé bych chtěl vědět i pro vedlejší dráhu RWY 11/29.
Pro současný stav.

Za odpověď předem děkuji
S pozdravem Jiří Veselý

Odpověď je možné mi zaslat na adresu
j.vesely@habena.cz
nebo přes webové rozhraní
http://wodolka.webnode.cz/napiste-nam/

Autor: Jiří Veselý | Přidáno: 12.5.2012 18:50 | Návštěvník: 4176 Reagovat

Letiště Vodochody by nejvíce ohrozilo děti

Mnohé výzkumy prokázaly, že děti, žijící například v blízkosti letišť či hodně rušných silnic, trpí více poruchou soustředění, ve škole jsou roztěkané, pomalejší či hůře chápou psaný text. Samotná příloha č.28 dokumentace například zmiňuje, že letecký hluk může více odvádět dětskou pozornost a narušovat jejich komunikaci s učitelem. Studie nezamlčuje ani prokazatelné negativní účinky hluku z letecké dopravy na poznávací (rozumové) funkce u dětí.

Výzkum Institutu hygieny a sociální medicíny v Innsbrucku před časem jednoznačně prokázal, že hluk způsobovaný nadměrnou automobilovou dopravou, kterou Letiště Vodochody bude generovat, má negativní vliv na psychický stav dítěte, přičemž tou nejvíce ohroženou skupinou jsou děti předčasně narozené či s nižší porodní hmotností. Navíc byla u dětí prokázána přímá úměra souvislosti intenzity hluku a závažnosti psychických problémů.

Požaduji, aby se zpracovatel dokumentace EIA zaměřil právě na dopady u dětíi. Nejmladší generace by byla hlukem ohrožena nejvíce. Větší hlukové zátěži by bylo v celém území vystaveno více než tisíc dětí v mateřských školách a téměř 2,5 tisíce dětí v základních školách. V místech se zvýšenou hlukovou zátěží se nachází nejméně 19 mateřských škol a nejméně 11 škol základních.

S pochybnou právní závazností Penta slibuje platit jakési pokuty za porušení provozních omezení. Nenabízí tedy jednání o provozních pravidlech, ale rovnou o jejich porušování. Za samozřejmé pokládá 350 000 pohybů za rok, kde pohyb znamená start nebo přistání letadla bo hmotnosti 9 tun a více. Znamená to 96 pohybů nacpaných do 16 hodin času mezi 6 a 22 hodinou jediného dne, tedy jeden pohyb za 10 minut. Ve dvou hodinách mezi 22 hodinou a půlnocí se počítá „maximálně“ s přijetím 750 zpožděných letů, což znamená zahřmění 2 přistávajících letadel denně po 22 hodině.

Děti chodí spát kolem 21 hodiny a vstávají kolem 7. hodiny, což znamená 12 letadel bez pokuty a další 4 zpožděná letadla po 22 hodine s pokutou 5000 Kč za zpožděný přílet po 22 hodině. Za přílet letadla mezi půlnocí a 6 hod. zaplatí 50 000 Kč. Hluk v noci ohrožuje spánek. Nemluví se o hluku za dne. Jak se mají lidé soustředit na práci a děti učit? Učitel přeruší každých deset minut výklad a bude se čekat, až letadlo přeletí? Jak asi udrží kázeň dětí roztěkaných i bez přeletů letadel?

S pozdravem Jiří Veselý

Grafické přílohy na :
http://wodolka.webnode.cz/letiste-vodochody-by-nejvice-ohrozilo-deti/

Autor: Jiří Veselý | Přidáno: 9.10.2011 13:40 | Návštěvník: 3680 Reagovat

Veřejná diskuze

Myslím,že je potřeba poděkovat organizátorkám za vynaložené úsilí .Akce byla velmi potřebná a povedla se.

Autor: Vladimír Selichar | Přidáno: 5.10.2011 15:42 Reagovat
|< < 1 2 >|

Pro vstup do diskuze musíte být přihlášeni.

Přihlášení

Vítejte v Odoleně Vodě