Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Diskuse: Letiště - Stránka 2

Co není dovoleno v diskusních fórech města Odolena Voda:
- Uveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR nebo zákony země, v níž se diskutující momentálně nachází
- Urážet, pomlouvat či vyhrožovat komukoli násilím
- Podněcovat nenávist k jednotlivcům nebo skupinám obyvatel, zejména na základě národnostní, rasové nebo náboženské příslušnosti
- Vyjadřovat se vulgárně nebo obscénně 
- Zveřejňovat další údaje o identitě ostatních diskutujících (např. telefon, zaměstnání)
- Vydávat se za někoho jiného
- Opakovaně vkládat stejné příspěvky (tzv. tapetování)
- Zneužívat diskuse k šíření reklamy a spamu
- Vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem
- Chatovat a uveřejňovat příspěvky či odkazy, které nesouvisejí s tématem fóra

Letiště

vše kolem plánovaného letiště Vodochody

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 23

Možnosti řazení
|< 1 2 > >|

Pozvánka na veřejnou diskusi k záměru rozšíření letiště Vodochody

Předem bych chtěl poděkovat všem obyvatelům z Dubiny II, kteří si úvodní leták stáhli na nástěnku dovnitř budovy, popřípadě přímo vylepili zevnitř na dveře.
Tímto bych Vás i ostatní obyvatele Odoleny Vody chtěl srdečně pozvat na veřejnou diskusi s odborníky k záměru rozšíření Letiště Vodochody a k doplněné dokumentaci o vlivu na životní prostředí -EIA

Kdy: 4.10.2011 od 18 hodin

Kde: sál Klubu Aero, Odolena Voda

Pro koho: všechny občany

Vedení města by rádo prezentovalo záměr letiště a nejvýznamnější odborné a věcné výhrady.
Celé znění studie EIA naleznete na webu města nebo na městském úřadu.

Na diskusi Vás zvou :
Ing. Dita Výborová, starostka města
Pavlína Zábranská, předsedkyně Komise životního prostředí

Pro ty, kdo se nemohou zúčastnit, jsou vzory připraveny na http://wodolka.webnode.cz/ .
Prosím pište a noste na podatelnu.
Prosím o předání informací i svým známým a rodinám. I samotné MŽP přiznává, že připomínky od samotných občanů, a hlavně jejich počet jsou důležité a mají svou váhu.

Děkuji.

S pozdravem
Jiří Veselý
http://wodolka.webnode.cz/eia-2011/

Autor: Jiří Veselý | Přidáno: 27.9.2011 21:58 | Návštěvník: 3630 Reagovat

3. dopracování studie EIA – Tisková konference

Autor: Lenka Procházková. Publikováno: 26.9.2011

Jasné NE dalšímu lákání PENTY pro Letiště Vodochody
Více než 15 starostek a starostů obcí bojujících již několik let proti rozšíření letiště Aero Vodochody požaduje nová měření při reálných letových zkouškách se zatíženými letadly. Zároveň odmítá veřejný slib, ve kterém společnost Penta slibuje finančně kompenzovat noční lety, jež v minulosti opakovaně veřejně vyloučila.
Starostky a starostové obcí tak reagují na zveřejnění již 3. doplněné verze dokumentace EIA. Společnost Penta dostala v únoru letošního roku od Ministerstva životního prostředí za úkol vypořádat se s celkem 39 vážnými připomínkami. Ty se týkaly například přílišného hlukového zatížení obyvatel v okolí letiště, vlivu na jejich zdraví či rizika leteckých havárií kvůli střetu s ptactvem a také v souvislosti s provozem jaderného reaktoru v nedaleké Řeži.
Zástupci měst a obcí jednoznačně odmítají kompenzační částky za opožděné a noční lety. „Je to podivná hra investora. Nepůsobí to jako garance, že letiště nebude noční lety přijímat ani odtud po setmění žádné letadlo neodletí. Penta chce možná pomalu veřejnost připravovat na to, jak by si to přes všechny sliby v budoucnu představovala,“ komentuje veřejný příslib starosta Kralup Petr Holeček. „Když něco skutečně nemám v úmyslu dělat, tak za to zpravidla pokuty sám sobě předem nestanovuji,“ doplnil. Podle právní analýzy, kterou mají starostové k dispozici je navíc veřejný slib zařazený do dokumentace EIA z právního hlediska nezávazný a nevymahatelný. „Nenecháme se tímto způsobem koupit,“ říká jasně zástupce občanského sdružení Dolany Dimitrij Halkov.
Starosta Líbeznic Martin Kupka připomněl referenda v 10 obcích, která jednoznačně letiště odmítla. „Výsledek referend nás zavazuje k tomu, abychom se výstavbě letiště snažili zábránit. Ne k tomu, abychom jednali o ceně za poškozené zdraví a zhoršení životních podmínek,“ zdůrazňuje.

Autor: Jiří Veselý | Přidáno: 27.9.2011 21:12 | Návštěvník: 3630 Reagovat

3. dopracování studie EIA – Tisková konference

Starostky a starostové obcí se shodují na požadavku, aby investor všechna vstupní data prověřil při reálných letových zkouškách se standardně zatíženými letadly. „Dokumentace pracuje většinou s různými teoretickými a často zastaralými modely. Všechny zkoušky zatím probíhaly s prázdnými letadly. Požadujeme měření hluku a dalších parametrů v reálných podmínkách s reálně zatíženými letadly,“ zdůraznil místostarosta Kralup nad Vltavou Libor Lesák. Podle senátorky a starostky Přezletic Veroniky Vrecionové má veřejnost plné právo vědět, jaká by byla skutečná zátěž lidí i okolní přírody v případě rozšíření letiště. „Příslušné úřady musí zajistit kvalitní a opravdu nezávislé zhodnocení materiálů dodaných investorem. Přesná a reálná měření pokládám za nutnou podmínku,“ říká Veronika Vrecionová.
Starostky a starostové zároveň představili program veřejných diskusí k doplněné dokumentaci. Smyslem těchto setkání je představit novinky v dokumentu a zmapovat, jak investor vypořádal připomínky ministerstva i obcí:

Veřejné diskuze:

3. října 2011- Dolany, od 18:00 hodin v hostinci U Macharů
4. října 2011 – Odolená Voda, od 18:00 hodin v klubu Aero
5. října 2011 – Líbeznice, od 19:00 hodin v Divadle Kouzel Pavla Kožíška
10. října 2011 – Kralupy nad Vltavou, od 18:00 hodin v Kulturním a společenském středisku

http://www.stopletistivodochody.cz/index.php/aktuality/

Autor: Jiří Veselý | Přidáno: 27.9.2011 21:17 | Návštěvník: 3630 Reagovat

EIA 2011

Dobrý den přeji všem,

Vyšla nová EIA
http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&amp;id=MZP257

Strategie:
1. věcná a odborná práce - co nejdříve určit hlavní výhrady
- oslovit všechny odborníky

Spolupracuje obec s odborníky nebo čekáme na stanoviska okolních O.S.???

2. Mediální aktivity - vybrat hlavní medializované připomínky
- určit klíčová mediální hesla
- „Nenecháme se koupit!“
- „Nenecháme se zkorumpovat“

Bude nás město informovat o procesu EIA a podmínkách, jaké jsou nám ze strany Penty nabízeny???

3. práce s veřejností - program setkání s veřejností

Proběhne v Odoleně Vodě veřejná debata ze strany zastupitelů (odborníků) na téma EIA???

Harmonogram :

- od 15. do 30. září 2011 – sestavení odborného argumentáře, příprava vzorových individuálních připomínek
- od ???. do ???. října 2011 – setkání s veřejností
- od 8. do 15. 2011 – finalizace připomínek
- 17. října 2011 – předání připomínek MŽP

Umožní obec Odolena Voda občanům donesení připomínek na
podatelnu v Odoleně Vodě nebo budu muset na poštu..????

Předem děkuji Komisi ŽP
popř. vedení města za odpovědi na moje dotazy.

S pozdravem Jiří Veselý

Autor: Jiří Veselý | Přidáno: 16.9.2011 14:29 | Návštěvník: 3583 Reagovat

Re: EIA 2011

Dobrý den všem,
tím, že vyšla již druhá opravená EIA k záměru rozšíření Letiště Vodochody, začala běžet 30ti denní lhůta pro podání připomínek k záměru. Začali jsme okamžitě jednat a učinili jsme následující kroky:

- informovali občany – na webu města, informace bude v Odolenu 10
- společně s p. Zábranskou, předsedkyní komise ŽP, zorganizujeme informativní schůzku pro občany našeho města, předpokládáme první polovinu října
- vyzvali jsme členské obce Svazku Dolního Povltaví ke společné schůzce a dohodě na společném postupu. Za obce Svazku Dolního Povltaví sestavuje připomínky p. Kužvart, které využijeme i za naše město.

Uvědomujeme si nutnost v rámci zákona připomínkovat tento záměr a činíme všechny potřebné kroky. Já osobně nejsem pro rozšíření letiště a tento můj osobní postoj se nemění. Penta městu oficiálně nic nenabízí, zatím jsem na úřadě neobdržela nic kromě dopisu MŽP o zveřejnění dopracované EIA.

17.10., kdy je termín pro předání připomínek na MŽP, pojedeme osobně připomínky za město Odolena Voda podat, občané tedy mohou využít možnosti podání připomínek na podatelnu Městského úřadu do 16.10.2011.

Dita Výborová, starostka města

Autor: Dita Výborová | Přidáno: 20.9.2011 14:26 Reagovat

Mimo úrovňová křižovatka (MÚK) Odolena Voda - Dolínek

Křižovatky na všech dálnicích a rychlostních silnicích se navrhují vždy mimoúrovňové. Výpočet pro posouzení vhodnosti mimoúrovňové křižovatky se provádí podle ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikací. Nejmenší vzdálenosti křižovatek stanovuje tabulka 21 ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic.V našem případě nejmenší vzdálenost křižovatek pro dálnice a rychlostní komunikace je 4km. Vzdálenost mezi křižovatkami s odbočovacími a připojovacími pruhy se měří ve směru staničení od konce připojovacího pruhu první křižovatky k začátku odbočovacího pruhu.
Vzájemná vzdálenost os křižovatek (mostů) Los = 3,834km.Vzájemná vzdálenost křižovatek L = 3,834-0,300-0,300 = 3,234km.

Vzdálenost mezi křižovatkami nesplňuje nejmenší dovolené vzájemné vzdálenosti křižovatek dle normy ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic - 3,234km ≥ 4km.

Článek 11.2 ČSN 73 6101 Změna 1. z Ledna 2009.
Tyto vzájemné vzdálenosti lze v blízkosti větších sídelních útvarů ( obce nad 30 tis. obyvatel) nebo rozsáhlých průmyslových aglomerací ( průmyslové zóny,které generují více než 10 tis. voz/24h) v odůvodněných případech snížit až o 50%.
Předpokládaná generovaná doprava z letiště 6500+500 voz/24h &lt; 10tis. voz/24h. Město Odolena Voda má k 8. březnu 2010 - 5 375 obyvatel. Na základě výše uvedených kriterií nelze použít snížení vzdálenosti v tabulce 21 na 50%. Nejmenší dovolená vzdálenost je 4km.
Informace ohledně počtu obyvatel je převzata z oficiálních stránek města Odolena Voda.
Informace ohledně intenzity dopravy je převzata od NIKODEM A PARTNER spol. s r.o.

Na základě uvedených skutečností by si město Odolena Voda mělo nechat zpracovat technickou studii, kde bude zapracována Změna 1. z Ledna 2009 ČSN 73 6101 a zohlednit danou skutečnost v pokynech v nově navrhovaném územním plánu.

S pozdravem Jiří Veselý

Autor: Jiří Veselý | Přidáno: 6.6.2011 22:14 | Návštěvník: 79 Reagovat

Re: Mimo úrovňová křižovatka (MÚK) Odolena Voda - Dolínek

Holík Libor napsal:
5.11.2012 v 12.35 - zveřejněno na Stop Letiště Vodochody

odbor bezpečnostní politiky
Nad Štolou 3
170 34 PRAHA 7
Č. j. MV-114549-2/OBP-2012
Praha 19. října 2012
Počet stran: 1

Vážená paní
ThDr. Kateřina Klasnová
předsedkyně klubu strany Věci veřejné
k.klasnova@veciverejne.cz
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – připojení letiště Vodochody
k dálnici D8
Dne 16. října 2012 jsme obdrželi Vaši žádost ze dne 14. října 2012 o odpověď
na otázku, zda náš úřad udělil výjimku na sjezd z dálnice pro letiště Vodochody a zda je taková výjimka skutečně potřebná.
K výše uvedenému sdělujeme, že k dálnici lze podle § 10 zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, připojit jen jinou
komunikaci nebo odpočívku. Letiště samostatně připojit nelze. Pokud by letiště mělo být připojeno k dálnici prostřednictvím jiné pozemní komunikace, pak by vzdálenost mimoúrovňové křižovatky dálnice s touto jinou pozemní komunikací od nejbližší další dálniční křižovatky musela splňovat podmínku z čl. 11.2 české technické normy ČSN 73 6101, tj. nejmenší vzájemnou vzdálenost dálničních křižovatek, a to 4 km. Tuto vzájemnou vzdálenost lze v blízkosti větších sídelních útvarů nebo rozsáhlých průmyslových aglomerací snížit až o 50 %.
Podle odst. 4 písm. b) již zmíněného § 10 zákona č. 13/1997 Sb. je každé
připojení k dálnici podmíněno souhlasem Ministerstva vnitra.
V oblasti Vodochod Ministerstvo vnitra nevydalo souhlas s připojením pozemní
komunikace k dálnici D 8, ani nebylo s takovým požadavkem osloveno.

Mgr. Martin Linhart
ředitel
podepsáno elektronicky
Vyřizuje: Ing. Simandlová
tel. č.: 974 832 009
e-mail: dana.simandlova@mvcr.cz
*MVCRX0193YKY*
MVCRX0193YKY
prvotní identifikátor

Autor: Jiří Veselý | Přidáno: 6.11.2012 19:30 | Návštěvník: 4480 Reagovat

ZÚR Středočeského kraje - Aero Vodochody

Středočeský kraj svolal na pondělí 2. května 2011 veřejné projednání Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Tento významný územně plánovací dokument nahradí známé uzemní plány velkých územních celků. Jeho cílem je postihnout na území Středočeského kraje koridory pro veřejné sítě a liniové dopravní stavby, chráněná území a plochy pro další rozvoj.

Obec Líbeznice při veřejném projednávání zastupoval starosta Martin Kupka. Přivezl do Prahy za obec dvě vážné námitky. Ta první vyjadřuje nesouhlas obce s tím, aby byly dále ověřovány možnosti rozvoje letiště Aero Vodochody. "Neexistuje důvod, proč by měl tento projekt získat statut veřejného zájmu či veřejněprospěšné stavby. Není proto ani důvod, aby se jím zásady územního rozvoje zabývaly. Navíc s rozvojem letiěště nepočítá Program územního rozvoje ČR z roku 2008. Tento dokument stojí pochopitelně nad Zásadami územního rozvoje Středočeské kraje. Regionální plány by jej tedy z principu neměly překračovat," vysvětluje Martin Kupka.
http://wodolka.webnode.cz/zur-stredoceskeho-kraje/namitka-obce-libeznice/

Obec Dolany požaduje výmaz ochranného pásma s výškovým omezením staveb neveřejného letiště Vodochody, které je zakresleno v grafické příloze II-4 „Koncepce dopravy“ .
Zakreslení platného ochranného pásma s výškovým omezením staveb neveřejného letiště Vodochody dle aktuálního stavu k roku 2010.
http://wodolka.webnode.cz/zur-stredoceskeho-kraje/namitka-obce-dolany/

Mezi klíčové povinností vedení města Odolena Voda patří hájit zájmy občanů v daném území. Je pravda, že referendu v Odoleně Vodě nedopadlo zrovna moc dobře. Nicméně výsledkem je jen to, že referendum je neplatné. V celkem 12 obcích a městech v blízkosti diskutovaného záměru referenda proběhla s jasným výsledkem NE Letišti Vodochody. Očekával bych tedy, že se Odolena Voda za své občany postaví a udělá všechno, aby nežádoucímu negativnímu vlivu na veřejné zdraví obyvatel, jakým hluk z leteckého provozu bezpochyby je, zabrání. Nevydání námitky, totiž není ničím jiným, než skrytým vyslovením souhlasu s realizací letiště Vodochody.
Ptám se podalo město Odolena Voda námitku k Zásadám územního rozvoje Středočeského kraje? Pokud ano, mohl by být zveřejněn její obsah .

S pozdravem Jiří Veselý.

Autor: Jiří Veselý | Přidáno: 13.5.2011 00:25 Reagovat
|< 1 2 > >|

Pro vstup do diskuze musíte být přihlášeni.

Přihlášení

Vítejte v Odoleně Vodě