Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Diskuse: Samospráva

Co není dovoleno v diskusních fórech města Odolena Voda:
- Uveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR nebo zákony země, v níž se diskutující momentálně nachází
- Urážet, pomlouvat či vyhrožovat komukoli násilím
- Podněcovat nenávist k jednotlivcům nebo skupinám obyvatel, zejména na základě národnostní, rasové nebo náboženské příslušnosti
- Vyjadřovat se vulgárně nebo obscénně 
- Zveřejňovat další údaje o identitě ostatních diskutujících (např. telefon, zaměstnání)
- Vydávat se za někoho jiného
- Opakovaně vkládat stejné příspěvky (tzv. tapetování)
- Zneužívat diskuse k šíření reklamy a spamu
- Vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem
- Chatovat a uveřejňovat příspěvky či odkazy, které nesouvisejí s tématem fóra

Samospráva

připomínky, náměty, podněty k činnosti MěÚ

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 281

Možnosti řazení
|< < 1 2 3 4 5 6 8 >|

Rekonstrukce Horního náměstí v Odoleně Vodě

Dobrý den,
technický dozor investora při rekonstrukci prostoru Horního náměstí v městě Odolena Voda provedla firma Glöckner Praha spol. s r.o. Myslím, že se akce povedla, dodavatel stavby byl kvalitní. Město zaplatilo ze své rozpočtové kapitoly firmě Glöckner Praha spol. s r.o. za dozor. Může nám proto někdo z vedení města uvést kolik vlastně Odolka Glöckneru zaplatila? Je to částka 30.000 Kč, anebo se bavíme o částce o řad vyšší? Děkuji za odpověď.
S pozdravem Svoboda

Autor: Svoboda | Přidáno: 13.9.2017 16:59 Reagovat

Re: Rekonstrukce Horního náměstí v Odoleně Vodě

Dobrý den

Veškeré smlouvy jsou k dohledání v registru smluv města na jeho webových stránkách. TDI pro Horní náměstí stál 45 617 kč včetně DPH.

S pozdravem

Tomáš Lohniský

Autor: Tomas Lohnisky | Přidáno: 18.9.2017 14:33 | Návštěvník: 5217 Reagovat

K článku pana Nedomy v lednovém Odolenu.

Zaujal mně nadpis článku p.Nedomy : „Zápas místní ODS za budoucnost našeho města pokračuje.“ Článek jsem si proto pozorně přečetl.
Hned v první větě přisuzuje p.Nedoma volební neúspěch místní ODS v posledních komunálních volbách „poškození dobré značky ODS na celostátní i místní úrovni po roce 2013“. P.Nedoma nemá o obyvatelích OV dobré mínění. Já si, na rozdíl od něho, myslím, že obyvatelé OV se rozhodovali na základě vlastních zkušeností a vlastního uvážení. Jak to, že občané Líbeznice si opakovaně zvolili starostu Kupku, který je místopředsedou celostátní ODS? No, asi proto, že se rozhodovali na základě vlastních zkušeností s panem Kupkou, tak jako se občané OV rozhodovali na základě vlastních zkušeností s panem Nedomou.
Následuje kritika „demokratického deficitu“ (doslovná citace p.Nedomy) ze strany současného vedení města. Přiznám se, že některým formulacím nerozumím. Co je „zmenšující se prostor pro přístup občanů k informacím“? Nebo proč současný jednací řád zastupitelstva „nedává záruku uplatnění svobodné vůle zastupitelů při volbě vedení města“?
Podle p.Nedomy vede místní ODS boj s místostarostou Lohniským o koncepci rozvoje našeho města (doslova o „zabránění zapracování některých nesmyslných vizí pana starosty do nového územního plánu“). O jaké „nesmyslné vize“ se jedná ? V první řadě je to prý „snaha zablokovat napojení našeho města na dálnici D8“. Jak to, že p.Nedoma neví, že OV je již napojena na dálnici D8 pohodným dálničním sjezdem vzdáleným cca 3 km od centra města? Navrhovaný další dálniční sjezd mezi Dolínkem a Aerem by přinesl výhodu jen Pentě, pro obyvatele OV by nebyl přínosem a znamenal by jen výrazné zhoršení životního prostředí.
Dále vyčítá p.Nedoma p.Lohniskému některé návrhy externích urbanistek, které vedení města neakceptovalo. P.Nedoma to dobře ví a přesto tyto zamítnuté návrhy používá proti p.Lohniskému. To už mi připadá jako velmi nefér. Pana Nedomu rozčiluje také to, že současná vize neobsahuje návrh z doby jeho starostování na vybudování silnice protínající Velký háj. Myslím, že je to dobře. Tento návrh totiž překonává i realizovanou nástavbu bytového domu na kpt.Jaroše nebo navrhovanou výstavbu sídliště v Dolínku a Čenkově.

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 5.1.2017 12:12 | Návštěvník: 5198 Reagovat

Re: K článku pana Nedomy v lednovém Odolenu.

Vážený pane Kročku,
Těší mě sice, že jste si přečetl můj článek o zápasu ODS se současnou radou města ale chtěl bych Vás poprosit, abyste se zdržel interpretace mých vět v něm uvedených. Čtenáři jistě umí číst také a navíc věřím, že na rozdíl od Vás si je nemusí vykládat vždy Vaším způsobem. Ať už jde ze strany ODS o sebekriticky míněnou úvodní větu o našem volebním neúspěchu v roce 2013, nebo o Váš svérázný výklad dopravního propojení horní a dolní Vodolky. Naše skutečné záměry jsou zakomponovány v platném územním plánu obce a schváleném programu jejího rozvoje. Není tedy třeba hledat v článku žádné nevyřčené ani nenapsané myšlenky. Možná jste se inspiroval článkem pana místostarosty, který se v něm v reakci na můj článek stejně jako Vy spletl a za ono dopravní propojení mylně považuje komunikaci Velkým hájem. Tu jsem v článku nejen necitoval, ale neměl ( ani za svého působení na radnici) na mysli. Také nemohu souhlasit s Vaší interpretací, že vyčítám panu Lohniskému některé návrhy externích urbanistek. Předkladatelem tzv. „vize“ byl jak zastupitelům, tak občanům pan Lohniský a ten se nikdy od nesmyslných návrhů této „vize“ veřejně nedistancoval. Nevyčítám to tedy externím urbanistkám, které pracovaly na základě určitého zadání pana Lohniského ale přímo jemu, který je za „vizi“ zodpovědný. Naštěstí jsme jako ODS nebyli jediní, kdo mnoho těchto zásadních připomínek zaslal přímo oněm externím urbanistkám. I přesto jich ještě řada nebyla do „vize“ zapracována a protože při schvalování tohoto důležitého materiálu nebyla otevřena v zastupitelstvu diskuse, byla schválena „vize“ s hrubými vadami a nedostatky.


Děkuji Vám přesto o Váš zájem
Za MS ODS Odolena Voda – Jiří Nedoma

Autor: Jiří Nedoma | Přidáno: 6.1.2017 23:00 | Návštěvník: 5199 Reagovat

Re: Re: K článku pana Nedomy v lednovém Odolenu.

Vážený pane Kročku

A nyní k formulacím, kterým jak píšete nerozumíte :
1. Demokratický deficit vedení města v zastupitelstvu – nic neříkající usnesení rady města, snižující možnost veřejnosti se podílet na kontrole řešení důležitých otázek města, stejně jako omezování občanů (někdy i zastupitelů) se k projednávaným bodům vyjádřit. Viz hlasování bez otevření rozpravy a neochota projednání námitek přítomných občanů.
2. Zmenšující se prostor pro přístup občanů k informacím – informace jsou občanům stále častěji v zastupitelstvu odmítány s tím, že si o ně mohou napsat, což však nevede k objektivnímu řešení právě projednávaného bodu. Přes dnešní technické a personální vybavení úřadu nemá možnost se občan s podklady před zastupitelstvem seznámit. (Pochopitelná jsou chráněná data zákonem)
3. Omezování svobodné vůle zastupitelů při volbě vedení města – jediný demokratický způsob jakékoliv personální volby je tajná volba. V poslední době se ale v zastupitelstvu pro lepší kontrolu volí aklamací. (Toto má být řešeno novelou jednacího řádu)

Samostatnou kapitolou by pak mohlo být Vaše hodnocení našeho sporu s radou města o zablokování výstavby mimoúrovňové křižovatky v ochraném pásmu dálnice u Dolínku. Ctím při tom Vaše právo na odlišný názor na účelnost této stavby, byť jej v žádném případě nesdílím. Pevně věřím, že čas ukáže, že naše vize s MÚK je pro budoucnost nejen našeho města v tomto ohledu nezbytná a že obavy, které jsou dnešní radou podle mého názoru zveličovány a účelově šířeny nejsou zdaleka opodstatněné. O tom ale zatím vedení města v zastupitelstvu odmítá diskutovat.
Děkuji Vám za Vaše dotazy

Za MS ODS Odolena Voda – Jiří Nedoma

Autor: Jiří Nedoma | Přidáno: 6.1.2017 23:06 | Návštěvník: 5199 Reagovat

Re: Re: Re: K článku pana Nedomy v lednovém Odolenu.

Dobrý den

Dovolte mi se připojit k diskuzi, která se mne přímo dotýká. Co se týče vize města, její autory vybrala rada města na základě předložené urbanistické skici a veškeré náměty i připomínky postupovala rada formou dokumentu o jejich zapracování přímo do ZM. Pokud tedy nesu osobní zodpovědnost za to, že autory napadl průchod přes hřbitov, který rada zrušila a informovala o tom zastupitele, pak pravděpodobně ponesu zodpovědnost za úplně vše. Na druhou stranu se přiznám, že zodpovědnost za čísi nerealizovaný nápad, který nevyvolal žádné náklady, mne příliš netrápí.

Co se týče propojení dolní a horní Odoleny Vody, ODS předkládala v roce 2010 koncept ÚP se silnicí přes Velký háj. Z tohoto důvodu jsme se s autory vize domnívali, že navrhujete toto propojení. Pokud máte jiný nápad, jak tento problém řešit, je škoda, že jste nám ho pane Nedomo u své připomínky nesdělil. Pouze upozorňuji, že pozemky pro alternativní propojení přes Dolínek, které vám v plánu z roku 1993 jeho autor vyznačil, byly již dávno ( také pod vedením ODS) protiprávně zastavěny.

Pokud považujete námi schválenou vizi za plno hrubých chyb a takto to veřejně prezentujete, sdělte prosím čtenářům tyto chyby. Od počátku tvorby vize se snažíme formou dotazníků, prezentací a diskuzí o její maximální veřejné projednání a budeme rádi, pokud bude tento proces takto transparentně pokračovat až do schválení nového územního plánu.

Dále bych vás poprosil, abyste konkretizoval vaše nařčení z nedemokratických postupů. Usnesení rady a města jsou stejně transparentní jako ty vaše, veřejná diskuze na webu i zastupitelstvu je v plném proudu a to, že vyžadujeme dodržování jednacího řádu, nám nemůžete vytýkat. Radnice je občanům města otevřená, kdokoliv může vnášet dotazy a požadavky. Zavedli jsme pravidelná setkání rady s občany, kam každý může přijít, ptát se a požadovat změny. Jen pro zajímavost, většina z těchto požadavků byla splněna.

Pane Nedomo, buďte prosím konkrétní, a sdělte nám, komu jsme neodpověděli a co zatajili. Jinak jsou vaše útoky pouze mlácením slámy.

Děkuji

Tomáš Lohniský

Autor: Tomas Lohnisky | Přidáno: 9.1.2017 08:59 | Návštěvník: 5200 Reagovat

Re: Re: Re: Re: K článku pana Nedomy v lednovém Odolenu.

Pane místostarosto,
Nepovažuji za vhodné sice řešit náš názorový spor diskusí na tomto webu. Nevěřím, že by Vás zde cokoliv přesvědčilo se chovat lépe ke mně i k věřejnosti a nebo zlepšilo váš vztah k budoucnosti našeho města. Pokusím se ale eventuelním čtenářům sdělit, kde najdou odpovědi na Vaše otázky. A to i přes to, že na řadu z nich jsou schopni si odpovědět sami z Vašich článků, Vašeho vystupování na zastupitelstvu , z usnesení rad a nebo z Vašich publikovaných nápadů. (Projekt MŠ, likvidace půdní nástavby, Vaše vize volné osy Bodlák-kostel s likvidací všeho, co jí stojí v cestě, nebo alespoň obnova „kačáku“ na Dolním náměstí.)
Pokud jde o vizi města, tak jsem své připomínky (přes 20 bodů) zaslal dne 4.11.16 jejím zpracovatelům (City Upgrade). Některé zapracovali a jiné nikoliv, protože je buď obhájili, nebo požadovali objasnit a nebo na ně od Vás nedostali zadání. Zadání, které nevím, zda a kdy schvalovala rada města, ale je všeobecně známo, že tato problematika je předmětem Vaší práce. Připomínky, které nebyly v zastupitelstvu projednány, protože nebyla vůle otevřít rozpravu k tomuto bodu, předala firma na vedení města. Vytvořila tak prostor pro revokaci usnesení zastupitelstva a možnost požádat firmu o dopracování vize ve znění případných schválených změn. Rozhodně zde nebudu vyjmenovávat a odůvodňovat všechny vady a nedostatky vize, které Vám byly předány. Vámi položenou otázku na lepší dopravní propojení dolní a horní části města jsem zodpověděl již s podáním mé připomínky, ale mohu ji zopakovat. Zjednosměrnit provoz os. automobilů pouze směrem nahoru a vize by měla nalézt novou přijatelnou trasu dolů. Při tvorbě našeho ÚP v roce 93 jsme zvažovali cestu Malým hájem v trase již existující cesty od TS nad nejníže situovaným panelákem. Přijatelné jsou ale dle mého názoru i jiná řešení, jako např. dořešení majetkoprávních poměrů k opěrné zdi v kritické zatáčce u fary pro rozšíření vozovky. Z dopravní oblasti bych jako příklad uvedl ještě severní obchvat města. Zpracovatel sice mou připomínku odmítá pro údajné narušení přírody v trasách polních cest, kde by měl vést, avšak nezohledňuje zátěž dolní části města a Dolínku, kde žijí lidé pod každodenním dopadem těžké nákladní dopravy z lomu Čenkov. Na osobní automobily z MÚK u dálnice D8 naopak vize i rada města slyší.

Jiří Nedoma

Autor: Jiří Nedoma | Přidáno: 10.1.2017 20:23 | Návštěvník: 5199 Reagovat

Re: Re: Re: Re: Re: K článku pana Nedomy v lednovém Odolenu.

Pokračování příspěvku :
Bohužel zde není prostor podrobně pokračovat v objasnění všech více než 20ti mých připomínek. Pan místostarosta k nim má přístup, zastupitelstvo také a je na nich, zda budou svoje chybné rozhodnutí revokovat a připustí konečně diskusi na veřejném jednání zastupitelstva, jak ukládá jednací řád, který je dodržován často jen tehdy, když se to hodí.
Pokud má pan místostarosta zájem, abych podrobně rozebral další otázky, týkající se například zatajování informací a nebo vytrácení demokratických principů v zastupitelstvu, mohu tak učinit postupně na stránkách Odolenu a nebo s dalšími občany veřejně v zastupitelstvu po 2 minutách, pokud nám k tomu budou vždy laskavě uděleny.
Jiří Nedoma

Autor: Jiří Nedoma | Přidáno: 10.1.2017 20:29 | Návštěvník: 5199 Reagovat

Re: Re: Re: Re: Re: Re: K článku pana Nedomy v lednovém Odolenu.

Vážený pane bývalý senátore

Je pěkné, že nechcete řešit názorový střet na webu města, ale nevadí vám zde uvést různá obvinění z neprůhlednosti a zamlžování či návrhy, abych se lépe choval k veřejnosti. Když se vás dotáži na konkrétní body, neodpovíte, pouze pokračujete v napadání. To jaký si o mne udělají občané obrázek z mých článků a z našich realizací nechte prosím na nich. To, že vám "kačák" na Dolním náměstí nepřišel dost "nóbl" a nechal jste ho zavést, nemusí totiž mít většinovou podporu. To že jste nechal postavit telefonní ústřednu bez oken do místa, kde byl výhled na kostel, ať si občané vyhodnotí po svém. A stejným způsobem si mohou vyhodnotiti i naše počiny, jako třeba vámi kritizovanou novou školku.

Co se týče vašeho nápadu propojit horní a dolní část města přes sídliště v Malém Háji neprošel do vize ne kvůli mně, ale názorům větší části zastupitelstva a to z více důvodů. Výrazné zvýšení provozu u školy, zvýšení provozu v dnes neprůjezdné lokalitě plné panel. domů s rodinami. O severním obchvatu diskutujeme,ale spíše se pokusíme donutit lom vybudovat chodník ve Vodolské, upravit křižovatku v Dolínku a zamezit v Úžické provozu náklaďáků nad 6 tun, než budovat další dopravní stavbu v místě velmi oblíbeného procházkového místa. Nechme však věc na rozhodnutí zastupitelů. Ti po pravdě vaše připomínky k vizi viděli i jejich vypořádání a respektujte prosím jejich rozhodnutí. Stejným způsobem se k nim postavili i komise města, ve kterých sedí například dopravní inženýři.

S pozdravem

Ing. arch Tomáš Lohniský
místostarosta

Autor: Tomas Lohnisky | Přidáno: 18.1.2017 08:37 | Návštěvník: 5200 Reagovat

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K článku pana Nedomy v lednovém Odolenu.

Pane Lohniský,
dobře víte z podkladů, které vám firma City Upgrade přeposlala, kolik a jaké připomínky jsem k vizi vznesl. Detaily nejsou zdaleka tak podstatné jako fakt, že vize za 430 000Kč v podstatě nic zásadního neřeší. A myslím že jste si toho dobře vědom z jednání zastupitelstva.
V jedné věci však máte pravdu. Vaše ani moje výroky není nutno lidem překládat. Každý umí číst a udělat si vlastní úsudek. A to je to, s čím jsem reagoval na původní článek pana Kročka.
A ještě krátce k jednomu z těch detailů Vámi obhajované vize. Zákaz průjezdu nákladních automobilů z lomu v jednom krátkém úseku dolní Vodolky jen překládá problém jinam. V našem případě do Dolínku. A chodník (jistě je tam již dnes potřeba) je na tuto ránu jen malou náplastí. Ale já věřím, že časem na to příjdete také a svůj postoj k obchvatu dolní Vodolky změníte, stejně jako k budoucnosti našeho města. Ale bude už možná pozdě.
S přáním hezkého dne Jiří Nedoma

Autor: Jiří Nedoma | Přidáno: 18.1.2017 23:52 | Návštěvník: 5199 Reagovat

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K článku pana Nedomy v lednovém Odolenu.

Příspěvek byl smazán, protože nebyl v souladu s pravidly diskusního fóra. Administrator

Autor: Tereza Kouklová | Přidáno: 19.1.2017 23:38 | Návštěvník: 5205 Reagovat

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K článku pana Nedomy v lednovém Odolenu.

Vážená paní (slečno) Kouklová,
přestože Vás neznám a podle Vaší reakce neznáte ani Vy mě, chtěl bych Vás požádat, aby pokud proti mé osobě něco konkrétního máte, abyste mi to sdělila přímo na mou mailovou adresu jiri.nedoma.ov@seznam.cz. Samozřejmě pokud opravdu na Vodolce pod uvedeným jménem žijete. Pokud půjde skutečně o mé pochybení, rád se Vám za něj omluvím. Nezlobím se proto na Vás, protože jste zřejmě obětí dezinformační kampaně, která je některými lidmi v tomto městě permanentně proti mně vedena. A to i takovouto formou, bez ohledu na pravidla, uvedená v záhlaví diskusního bloku. Horší je, že na takovéto urážky administrátor webu nereaguje. Ale ani to mě nemůže odradit od obhajoby naší vize, kterou zde v podobě programu rozvoje našeho města a územního plánu naše zastupitelstva v letech 1990-2010 zanechala.
S přáním vzájemného porozumění Jiří Nedoma

Autor: Jiří Nedoma | Přidáno: 20.1.2017 21:46 | Návštěvník: 5199 Reagovat

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K článku pana Nedomy v lednovém Odolenu.

Příspěvek byl smazán, protože nebyl v souladu s pravidly diskusního fóra. Administrator

Autor: Tereza Kouklová | Přidáno: 23.1.2017 09:10 | Návštěvník: 5205 Reagovat

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K článku pana Nedomy v lednovém Odolenu.

A právě pro ty principy demokracie nemohu mlčet, když je současný místostarosta nedodržuje. To však těžko pochopí anonym, který sám umí jen pomlouvat a urážet ve prospěch někoho druhého.

Autor: Jiří Nedoma | Přidáno: 23.1.2017 11:36 | Návštěvník: 5199 Reagovat

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K článku pana Nedomy v lednovém Odolenu.

Dobrý den,už jsem nevěřil,že dojde ke smazání tohoto hrůzného příspěvku.Pokus o poezii v Odoleně Vodě?Jak je možné,že se takovýto příspěvek dostane na stránky_Čekal jsem,že někdo z vedení města se od názoru přispívatele bude distancovat,ale kromě pana Novotného se nikdo neozval..Urážet člověka anonymně,to je hrozně jednoduché.Te pán,nebo snad dáma,přiznává,že je srab,že se s panem Nedomou znají léta,ale do očí mu to neumí říct.Přiznám se,že mě tento souboj,který se odehrává na těchto stránkách mezi p.Lohnickým a p.Nedomou mrzí.Myslím si,že je to mrhání času.Bylo by v zájmu tohoto města nejlepší,kdyby si tito dva spolu sedli u kafe a vše si vysvětlili,neboť každý má svou pravdu, bylo by to k prospěchu nás,obyvatel tohoto městečka.Nejsme nějaký parlament,aby se tady zaváděl nějaký stranický boj,Znám Jirku 30let.Nastupovali jsme spolu po změně systému jako naprostí začátečníci,bez zázemí,bez zkušeností.Vše se budovalo od začátku..Nebudu opakovat co se za jeho starostování v obci postavilo,,za jaké peníze atd.Dokázali jsme se spolu pro některé naše rozdílné názory pohádat,ale respektovali jsme se navzájem.Ve vší slušnosti.Samozřejmě,že za tu dobu se vše nepovedlo,některé věcí se dle mého názoru mohly udělat jinak,ale jsem přesvědčen,že vše dělal s poctivostí jemu vlastní.Nebyl na rozhodování sám.Nepamatuji,že by někdo si stěžoval na jjeho přístup k lidem,bez rozdílu věku,vzdělání nebo pohlaví.Když nyní čtu celou tu špínu,která se na něho hází,je mi ho upřímně řečeno líto.To si určitě nezaslouží.Uvědomte si všichni,že uplyne čas a lidé budou hodnotit vás.Fandím novému vedení,protože jsem proti rozšiřování Vodolky a zabírání zemědělské půdy.To je náš zásadní rozpor.Stejně tak si myslím,že byla chyba předání vodovodů a kanalizace VKM,ale to vše ukáže čas.Vám mladým,kteří jste převzali správu města, chci zopakovat citát,který jsem napsal před volbami:Když už jsme se naučili létat jako ptáci a potápět jako ryby.naučme se žít jako lidi!

Autor: Jindřich Chaloupka | Přidáno: 24.1.2017 13:48 Reagovat

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K článku pana Nedomy v lednovém Odolenu.

Dobře popsáno a naprostý souhlas!

Autor: Pavel Novotný | Přidáno: 25.1.2017 06:23 Reagovat

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K článku pana Nedomy v lednovém Odolenu.

Osobně se mi tento styl nezamlouvá. Chybí mi lidská slušnost a úcta. S tím jsem vstupoval do voleb a proto se musím ozvat.

Autor: Pavel Novotný | Přidáno: 23.1.2017 12:17 Reagovat

Starostka podporuje ODS

Paní starostko,dostala jsem do rukou leták,kde veřejně vyjadřujete podporu kandidátce ODS do senátu teď ve volbách. Myslíte si,že je to správné? Podporovat konkurenci vašeho senátora za STAN p. Holečka? Kam se poděla lidská slušnost? Myslela jsem,že jste byla zvolená za podpory STAN,aspoň to bylo na vašich předvolebních bilbordech. Myslím,že to je buď projev naprostého amatérismu,nebo lidské neslušnosti a ani jedno bych od starostky města nečekala. Děkuji za odpověď.

Autor: Olga Kropackova | Přidáno: 18.10.2016 10:04 | Návštěvník: 5190 Reagovat

Re: Starostka podporuje ODS

Myslím,že se není čemu divit. Paní starostka již hlasováním proti bývalé starostce - z vlastních řad předvedla, jaký má charakter. Zajímalo by mne, co jí paní senátorka za ODS slíbila. Protože podporu od paní starostky musela získat až ze slibů před volbami,neb za svého působení v senátu pro Odolenu Vodu nic neudělala....Pozice současné starostky není vůbec silná, defakto je velmi, velmi slabá, protože čí zájmy jsou ve městě prosazovány, to vidí i laik na první pohled. Patrně ale když sedíte na pozici starosty tahle velkého města, za tak lukrativní plat, tak jaksi zapomenete, za koho jste kandidovali a s jakými ideály jste do toho šel. Divím se zastupitelům za sdružení Společně, kteří vyhráli volby a teď hrají druhé housle, že stále zůstávají tam, kde jsou. Asi holt vlastní prospěch vítězí nad vším......

Autor: Zeman | Přidáno: 20.10.2016 10:25 | Návštěvník: 5167 Reagovat

Re: Re: Starostka podporuje ODS

Pane Zemane, považuji Vaše obviňování paní starostky za nepodložené a spekulativní. Naznačujete, že jí paní Vrecionová za podporu něco slíbila, že ve městě jsou prosazovány čísi zájmy ( “to vidí i laik na první pohled“ ) atd. Já to, na rozdíl od Vás, vidím jinak. Myslím, že současné vedení města, složené ze zastupitelů tří sdružení, si vede dobře a pracuje v zájmu občanů našeho města. Zabývá se nejen postupným zlepšováním podmínek pro život v našem městě, ale i vizí jeho budoucnosti. Před několika dny jsem se zúčastnil veřejného projednávání této vize a měl jsem z toho dobrý pocit. Výměnu starostky před rokem považuji za vnitřní věc sdružení Společně. Byla, dle mého názoru, provedena citlivě a bez negativních dopadů na řízení města. Ještě k senátním volbám. Hlasoval jsem v prvním i druhém kole za pana Holečka. Ale ne proto, že byl kandidátem STAN, nýbrž proto, že se domnívám, že bude nejvíce hájit zájmy našeho regionu, zejména co se týče letiště.

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 25.10.2016 11:08 | Návštěvník: 5195 Reagovat

Nově vzniklá situace ve vedení města

Dne 21. Září byla na návrh zastupitelů za sdružení Společně, Vodoláci a Sdružení pro Odolenu Vodu, Dolínek a Čenkov odvolána starostka města paní Dita Výborová. Stalo se tak po delších neshodách mezi paní starostkou a ostatními zastupiteli za koalici. Podle našich informací ji po dohodě v koalici sdružení Společně vyzvalo k rezignaci, kterou paní starostka odmítla. Zastupitelé za Vodoláky se dohodli, že se nebudou zapojovat do emotivní diskuze probíhající na sociálních sítích. Nesouhlasíme také, s některými z výroků, uvedených v prohlášení paní Výborové, ale nebudeme na ně nijak reagovat, protože se nehodláme zapojovat do další nekonečné diskuze o tom „co, kdo, kdy atd.“ Ostatně v takovéto situaci jsou takové výroky do určité míry pochopitelné.
Poměr hlasů podílejících se na odvolání paní starostky ukazuje na to, že spolupráce a shoda všech tří uskupení existuje a dává naději, že se vzniklou situaci podaří úspěšně vyřešit a stabilizovat situaci ve vedení města a městském úřadě.
V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat paní Výborové za to dobré, co pro město udělala ona osobně a na čem se podílela.
Za sdružení „Vodoláci“ Zdeněk Kříž

Autor: Zdeněk Kříž | Přidáno: 25.9.2015 18:47 | Návštěvník: 5130 Reagovat

Re: Nově vzniklá situace ve vedení města

Dobrý den,
naprosto souhlasím s p. Křížem. Myslím, že věcně a stručně popsal situaci, tak jak ji my v koalici vidíme a cítíme.
Monika Lohniská, zastupitelka města

Autor: Mgr. Monika Lohniská | Přidáno: 25.9.2015 23:28 | Návštěvník: 5029 Reagovat

Hurááá!!!

Dnešní Novinky Odoleny Vody mě radostně zasáhly! Tak snad se konečně v Odoleně Vodě začne blýskat na lepší časy?! Snad z té nezajímavé vísky bude skutečně moderní město?! Ó, kéž by! Nevím ještě, kdo bude starostkou či starostou města, ale už předem gratuluji!!!!

Autor: PhDr. Jana Květoňová | Přidáno: 24.9.2015 15:55 Reagovat

Hodnocení voličské podpory jednotlivých kandidátů

V komunálních volbách není voličská podpora jednotlivých kandidátů zjevná na první pohled. Když se podíváme na absolutní počty obdržených hlasů u nás, v OV, vidíme např., že všech 15 kandidátů ze sdružení SPOLEČNĚ obdrželo více než dvojnásobek hlasů než zvolený zastupitel za ANO. To je tím, že mnozí volí celé volební strany. O skutečné voličské podpoře jednotlivého kandidáta více vypovídá rozdíl mezi absolutním počtem obdržených hlasů daného kandidáta a „hranicí pro změnu pořadí“, která je o 10% zvýšený průměr obdržených hlasů pro jeho celou volební stranu (tato čísla jsou uvedena ve volebních výsledcích na www.volby.cz nebo v zápise o výsledku voleb na webu města). Spočítal jsem tyto rozdíly pro vítěze v jednotlivých volebních stranách a dostal jsem tyto výsledky : 1. p.Lohniský – 237, 2. pí.Výborová – 209, 3. p.Straka – 195, 4. pí.Měchurová – 157, 5. pí.Odehnalová – 101, 6. p.Čermák – 69.

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 13.10.2014 15:26 | Návštěvník: 4988 Reagovat

Re: Hodnocení voličské podpory jednotlivých kandidátů

Dobrý večer,po delší době jsem si přečetla zdejší příspěvky,samozřejmě gratuluji všem nově zvoleným zastupitelům a přeju hodně sil do další práce.Pořád tady čtu o 100% odkanalizování obce.Nesouhlasím.Stará část obce,např.ul Kudrnova na kanalizaci napojena není.Je tam sice vybudována ale obyvatelé stále marně čekají na připojení. Proč to nejde?Je potřeba je o situaci informovat,mají nakoupena čerpadla za mnoho desítek tisíců korun a čekají a nic... Můžete se k tomu vyjádřit? Děkuji.

Autor: Marta Kelnarová | Přidáno: 20.10.2014 21:38 | Návštěvník: 4987 Reagovat

Napojení na novou kanalizaci

Dobrý den, paní Kelnarová,
máte pravdu, odkanalizováno sice je, ale v dolní části města (pod kostelem + ul. Kudrnova) vázne kolaudace. Důvodem jsou vlastnické nesoulady (kanalizace vede pod soukromými pozemky, které se mají převádět na město). Město v současné době řeší převod těchto pozemků na sebe. Mezitím VKM, což je investor této akce, řeší možnost, jak co nejdříve zkolaudovat např. jen hlavní řad a po převodu zmíněných pozemků dokolaudovat přípojku. Pak bude možno se napojit. Bohužel, dříve ne.

Dita Výborová, starostka města

Autor: Dita Výborová | Přidáno: 21.10.2014 08:34 Reagovat

Výsledek voleb

Gratuluji paní starostce Výborové a všem ostatním zvoleným členů k vítězství
ve volbách a přeji mnoho zdaru v práci pro naše město.

Autor: Miroslav Sedláček | Přidáno: 12.10.2014 12:41 | Návštěvník: 4996 Reagovat

Re: Výsledek voleb

Dobrý večer,
děkuji všem, kdo přišli k volbám a podpořili sdružení SPOLEČNĚ. Vážíme si každého hlasu a bereme jej jako závazek vůči občanům. Děkujeme za vaši důvěru. Nové zastupitele a Radu města čeká na začátku volebního období hodně práce - nadstavba Kpt. Jaroše, rozpočet na 2015, veřejná zakázka na zateplení a nová okna v ZŠ, územní plán. Věřím, že se nám společně podaří kus dobré práce pro město odvést.
Dita Výborová

Autor: Dita Výborová | Přidáno: 12.10.2014 21:57 Reagovat

Re: Re: Výsledek voleb

Vážená paní starostko,
(dovolil jsem si použít toto oslovení bez jakéhokoliv adjektiva, i když v daném okamžiku to není zcela jisté) ještě jednou Vám blahopřeji k volebnímu výsledku. Plně s Vámi souhlasím, že nové zastupitele a Radu města čeká na začátku volebního období hodně práce. Proto čekám napjatě na Vaše oznámení, kdy se bude konat první nové zastupitelstvo. Zrovna čtu, že v krajském městě Olomouci se již dohodli na Radě a primátorovi. V Praze, kde je docela pořádný povolební zmatek se prý dohodnou do konce týdne. Situace na Vodolce mi připadá docela přehledná. Myslím, že voliči dali jasně najevo, koho by rádi viděli ve vedení města.

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 13.10.2014 14:12 | Návštěvník: 4988 Reagovat

Výsledky voleb

Volby skončily, nezbývá než poblahopřát vítězům. Myslím, že vítězi jsou všichni, kdo vhodili svůj hlasovací lístek do volební urny. Doufám, že zvolení zastupitelé se rychle pustí do práce. Je jí hodně. Je třeba řešit naléhavé úkoly (třeba nástavbu na kpt.Jaroše) i úkoly strategického rázu ( třeba územní plán nebo ČOV ). Optimismem mně naplňuje to, že občanská sdružení, která volby vyhrála mají velmi podobné programy a názory na řešení zásadních a strategických otázek . Nic jim nebrání se rychle dohodnout na vedení města a začít pracovat.

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 12.10.2014 10:14 | Návštěvník: 4988 Reagovat

Finální výsledky komunálních voleb 2014 v Odoleně Vodě dle zastupitelů:

Finální výsledky komunálních voleb 2014 v Odoleně Vodě dle zastupitelů:

5 SPOLEČNĚ (paní starostka Výborová)
4 Vodoláci 2014 (pan Straka, pan Kříž)
2 Sdružení pro Odolenu Vodu, Dolínek a Čenkov (pan Lohniský)
2 ČSSD
1 ODS
1 ANO 2011

Kdo ztratil nejvíce? „zavedené“ strany ODS 4 zastupitele, ČSSD 2 zastupitele
Kdo skončil uplně? KSČM

Gratulujeme všem 3 vítězům z nezávislých sdružení :)

Zdroj: http://www.novinky.cz/volby/volby-do-zastupitelstev-obci/stredocesky-kraj/praha-vychod/7752-odolena-voda

Autor: Jan Svoboda | Přidáno: 11.10.2014 22:49 Reagovat

Výborná zpráva dne

jest, že ODS v Odolena Vodě zcela propadla a zvítězila uskupení, která dávají určitou naději do budoucna. Na to si tedy připiji výborným kubánským rumem a vítězům srdečně gratuluji.

Autor: Ondřej Němec | Přidáno: 11.10.2014 19:31 Reagovat

Re: Výborná zpráva dne

Když vy rumem, tak já becherovkou :)

Autor: Jan Svoboda | Přidáno: 11.10.2014 20:09 Reagovat

Vyjádření k výsledku voleb

Dobrý večer všem účastníkům a čtenářům tohoto diskusního bloku. Ačkoliv nerad, musím uznat vítězství sdružení SPOLEČNĚ, Vodoláci a Pro Odolenu Vodu, Dolínek a Čenkov v demokratických volbách. Mrzí mě však způsob, jakým toho některá z těchto hnutí dosáhla. Masivní a nevybíravé útoky, založené na nepravdách a pomluvách od ledna 2014 v cenzurovaném Odolenu ( restaurace Opera, půdní nástavba, 3000 lidí v panelácích v Čenkově v územním plánu a těsně před volbami ještě nesmyslné napadení naší účasti ve VKM na tomto webu) jsme v očích voličů nedokázali ustát. Rovněž tak jsme nedokázali (a tady jsem tomu rád) oplácet hrubému vedení volební kampaně ze strany některých dnešních vítězů. Za celých dvacetčtyři let působení některých z nás v komunální politice jsme nemuseli být svědky totálního přelepování plakátů a dokonce i úplného odcizení všech plakátů v průběhu jediné noci. Přesto a nebo právě proto přeji dnešním vítězům, aby jejich působení v zastupitelstvu bylo úspěšné, aby tím, kdo dnešním výsledkem bude poškozen, byly pouze poražené volební strany včetně ODS a nikoliv obyvatelé našeho města.
Jiří Nedoma

Autor: Jiří Nedoma | Přidáno: 11.10.2014 21:50 Reagovat

Re: Vyjádření k výsledku voleb

Předpokládám, že tvrzení o cenzuře Odolenu doložíš věcně. Jinak je to jen další lež!
Ivan Pekárek
člen red. rady Odolenu

Autor: ivan pekárek | Přidáno: 11.10.2014 22:34 | Návštěvník: 4988 Reagovat

Re: Vyjádření k výsledku voleb

Pne Nedoma,
měl byste se smířit s tím, že ODS na Vodolce prostě skončila. Určitě za to nemůže pár přelepených plakátů, vždyť vaši kandidáti viseli na každé druhé lampě ve městě a vidět byli dost. Skončili jste právě proto, že lidé už měli dost vašich lží, osobních útoků a mstění, které s oblibou svádíte na ostatní. Mimochodem, kdo si vyžádal na základě mého článku v lednovém Odolenu jeho kontrolu před vydáním? Vaši tři radní p. Bubeníček, p. Hladík a p. Philipp a někteří z nich na nepohodlné články hned reagovali. Takže pokud tu mluvíte o cenzuře, byla pouze ze strany ODS. Tak už prosím nechte starost o Vodolku těm, co byli zvoleni, výsledky voleb už stejně nezměníte.
Monika Lohniská

Autor: Mgr. Monika Lohniská | Přidáno: 12.10.2014 10:40 Reagovat
|< < 1 2 3 4 5 6 8 >|

Pro vstup do diskuze musíte být přihlášeni.

Přihlášení

Vítejte v Odoleně Vodě