Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Diskuse: Samospráva - Stránka 6

Co není dovoleno v diskusních fórech města Odolena Voda:
- Uveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR nebo zákony země, v níž se diskutující momentálně nachází
- Urážet, pomlouvat či vyhrožovat komukoli násilím
- Podněcovat nenávist k jednotlivcům nebo skupinám obyvatel, zejména na základě národnostní, rasové nebo náboženské příslušnosti
- Vyjadřovat se vulgárně nebo obscénně 
- Zveřejňovat další údaje o identitě ostatních diskutujících (např. telefon, zaměstnání)
- Vydávat se za někoho jiného
- Opakovaně vkládat stejné příspěvky (tzv. tapetování)
- Zneužívat diskuse k šíření reklamy a spamu
- Vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem
- Chatovat a uveřejňovat příspěvky či odkazy, které nesouvisejí s tématem fóra

Samospráva

připomínky, náměty, podněty k činnosti MěÚ

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 281

Možnosti řazení
|< 1 3 4 5 6 7 8 >|

Co se to děje v našem městě ? – 6/2

Považuji první zástavbu Horní Odolky z 50-tých a 60-tých let za nejzdařilejší a nejcennější část celého sídliště. A to z urbanistického i architektonického hlediska. To není jenom můj názor, to je i převládající názor mezi odborníky (v minulosti jsem četl na webu obdobné pozitivní hodnocení této zástavby z pera místního architekta). V některých městech (např. Poruba, Havířov, Karviná) je takováto architektura památkově chráněna (SORELA). Nástavbu v ul. Kpt.Jaroše považuji za naprosté kulturní barbarství. Je třeba říci, že toto barbarství neskončilo zmiňovanou nástavbou, ale pokračovalo a stále pokračuje přestavbou některých tzv. „finských“ domků, umístěním mezi ně nové vícepodlažní stavby apod. Kladl jsem si otázky, kdo to rozhodl, jak to mohl místní stavební úřad povolit.
Před lety jsem umístil na webu města několik diskuzních příspěvků v nichž jsem kritizoval chaotické zastavování našeho města bez jakékoliv urbanistické studie a plánu. Upozorňoval jsem také na některé symptomy korupčního jednání tehdejšího stavebního úřadu (to nač jsem upozorňoval bylo následně stoprocentně potvrzeno rozhodnutím krajského úřadu). Tehdejší starostka Odehnalová na mou kritiku reagovala tím, že se snažila (neúspěšně) přesvědčit zastupitelstvo, aby na mně město podalo žalobu za „pomluvy“ vedení města a stavebního úřadu. Pochopil jsem tehdy, že vedení našeho města nechce připustit žádnou kritiku. Dnes, kdy se dozvídáme o věcech jako jsou „téměř milionový podvod v restauraci Opera“ nebo „zfušovaná nástavba v ul. Kpt.Jaroše“ je jasné proč. No, myslím, že pro dnešek je toho dost. Tak zase příště.

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 14.2.2014 12:44 | Návštěvník: 4867 Reagovat

Zvukový záznam

Dobrý den paní starostko, stalo se opět to čeho jsem se bál, zvukový záznam byl tentokrát proveden, ale v děsné kvalitě. Jak si jistě vzpomenete psal jsem Vám mail ohledně tohoto problému, kde jsem navrhl, aby si město koupilo nové záznamové zařízení a pro jistotu ještě jedno náhradní. V dnešní době, kdy je elektronika prakticky za pakatel, by to snad nemusel být takový problém. Při letmém pohledu v internetovém obchodě jsem zjistil, že nejdražší diktafon stojí jen 5309 Kč. Je tak moc velký problém, aby město koupilo nový? Toto je minimálně potřetí co vás technika (či lidský faktor) nechala na holičkách. 13.11.2013 polovina záznamu nenahrána, 9.12.2013 celý záznam nenahrán, 3.2.2014 záznam v příšerné kvalitě.

Autor: Petr Homolka | Přidáno: 5.2.2014 15:54 | Návštěvník: 4868 Reagovat

Re: Zvukový záznam

Naprosto souhlasím, nepoužitelné....

Autor: Pavel Novotný | Přidáno: 5.2.2014 17:14 Reagovat

Re: Zvukový záznam

Dobrý večer, pane Homolko,

máte pravdu, záznam ze ZM 1/2014 je ve špatné kvalitě. Již jsem správci IT schválila nákup nového nahrávacího konferenčního zařízení. Pevně věřím, že se problém již nebude opakovat.

Dita Výborová

Autor: Dita Výborová | Přidáno: 11.2.2014 18:57 | Návštěvník: 4867 Reagovat

Co se to děje v našem městě ? – 5/1

Velmi mně povzbudil článek paní Měchurové v posledním čísle časopisu Odolen v němž se zmiňuje o mých příspěvcích na tomto diskuzním webu. Přiznám se, že jsem již začal přemýšlet o tom, že své psaní na tomto webu ukončím, protože jsem měl pocit, že je nikdo nečte. To proto, že po počátečních reakcích pana Homolky a paní starostky nereagoval už nikdo. Nyní se mi opět vrátil pocit, že má smysl v psaní pokračovat, že to přeci jen někdo čte.
Paní Měchurová ve svém článku polemizuje s některými výroky v článku paní Lohniské. To je velmi dobře. Paní Lohniská uvádí ve svém článku závažné skutečnosti a je dobře, že se k nim diskutuje, že nezapadnou bez povšimnutí. Paní Měchurová je bývalá zastupitelka a místostarostka a má jistě velké zkušenosti a znalosti z práce zastupitelstva. Já takové zkušenosti a znalosti nemám. Proto některým věcem nerozumím. Není mi jasné, proč paní Měchurovou překvapuje, že pí.Lohniská vystupuje proti části stávající koalice konkretně proti ODS. Pokud si pamatuji paní Lohniská kandidovala v minulých volbách společně s panem Dvořákem a byla potom částí koalice s ČSSD, která se po několika měsících rozpadla. Pokud si také pamatuji konstantou programu pana Dvořáka je kritika ODS v našem zastupitelstvu. Tak tomu bylo jistě i v minulých volbách. To, že chce paní Lohniská hlasovat podle svého svědomí nevidím, na rozdíl od paní Měchurové, jako něco negativního. Spíše mně překvapuje, že na obranu, paní Lohniskou kritizované, místní ODS vystupuje představitelka ČSSD.

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 5.2.2014 10:15 | Návštěvník: 4867 Reagovat

Re: Co se to děje v našem městě ? – 5/1

Dobrý den pane Kroček, článek jsem si přečetl také a jsem velmi překvapen názorem paní Měchurové, které jsem si vážil, ale nyní mě docela zklamala. Každý zastupitel i jiný volený zástupce (ať už poslanec, senátor či jiný politik) by měl vždy hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a ne tak, jak mu nakáže jeho "nadřízený". Ale jinak je v jejím článku dost věcí k zamyšlení, které by si vedení města mělo přečíst a promyslet si to. Již několikrát jsem vedení města psal, že v oddělení DOPRAVA - Stížnosti,... nefunguje přidávání nových podnětů. Stále se nic neopravilo. Pokud to opravit nechcete tak to alespoň zrušte! Kontakty na výbory, komise a zastupitele na webu doopravdy chybí, i kdyby to měly být pouze maily. Co dělají některé komise města, se člověk z webu taky nedozví. Na druhou stranu paní Měchurová, stránky ČSSD Odolena Voda, taky nemají žádné kontakty, a to ani na vaši buňku a ani na žádného z vašich zastupitelů či členů.

Autor: Petr Homolka | Přidáno: 5.2.2014 15:43 | Návštěvník: 4868 Reagovat

Co se to děje v našem městě ? – 5/2

Mám radost z toho, že se v našem městě začínají prosazovat proti tradičním politickým stranám sdružení občanů. Je to dobře vidět na posledním Odolenu. Zaujal mně článek nazvaný Zodpovědnost za problém „Nástavba v ulici Kapitána Jaroše“. Napsal jej ing.arch.Lohniský ze Sdružení pro Odolku, Dolínek a Čenkov. Nebo články „Pro některé dlouho očekávaná spása, pro jiné naplněná hrozba“ pod nímž jsou podepsány ing.Lucie Švecová, předsedkyně OS Pro Odolenu Vodu a ing.Marie Smejkalová, předsedkyně OV Čenkov a „Ochránci přírody a rok 2013“ napsaný předsedkyní ZO ČSOP Vodolensis paní Ivanou Pirnou.
Paní Měchurová se domnívá, že článek paní Lohniské mohl být podnětem k začátku volební kampaně do komunálních voleb. Uvádí, že mé příspěvky na tomto webu jsou psány na základě článku paní Lohniské. To je trochu nepřesné. Ano, článek paní Lohniské mně inspiroval. Ale s paní Lohniskou jsem se v posledních několika měsících nesetkal a nemluvil jsem s ní. Nemám žádný poznatek o tom, že by mé příspěvky četla a že by o nich vůbec věděla. Přiznám se, že podporuji Sdružení pro Odolku, Dolínek a Čenkov v němž se angažuje její muž. Ale ani s ním jsem o svých příspěvcích na tomto webu nikdy nemluvil a rovněž u něho nemám žádný poznatek o tom, že by mé příspěvky četl a že by o nich vůbec věděl. No, myslím, že pro dnešek je toho dost. Tak zase příště.

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 5.2.2014 10:14 | Návštěvník: 4867 Reagovat

Co se to děje v našem městě ? – 4/1

Po třetí se vracím k článku zastupitelky Lohniské publikovanému na webu města a v časopise Odolen. Paní Lohniská v něm píše, že je „místní politikou znechucena“ , že se jí z dění „koncem loňského roku ještě teď doslova zvedá žaludek“. Chápu její frustraci a její slova považuji za mimořádně závažná. Sleduji pravidelně jednání zastupitelstva a vím, že paní Lohniská není spojena se žádnou politickou stranou (to se kromě ní dá říci asi pouze o jediném dalším zastupiteli). To jí, dle mého názoru, dává svobodu hlasovat podle svého nejlepšího svědomí. Z jejího článku mám dojem, že její frustrace pramení mimo jiné i z určitého pocitu osamocenosti v zastupitelstvu. Kladu si otázku, jak je možné, že si lidé v našem městě volí takové zastupitelstvo? Vyjadřuje zvolené zastupitelstvo skutečně adekvátním způsobem názory a zájmy obyvatel města ? Přiznám se, že na to nedokážu odpovědět. Nechtěl bych, aby má slova vyzněla jako paušální kritika celého zastupitelstva. Tak to určitě není. Současné zastupitelstvo považuji za mnohem lepší než to, které bylo předtím. Víme, že po dlouhou dobu měli v zastupitelstvu a radě města rozhodující moc zastupitelé za jednu politickou stranu. A ta strana, která v našem městě tak dlouho vládla si stále drží své mocenské pozice a to má negativní důsledky pro město a život jeho obyvatel.

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 29.1.2014 14:22 | Návštěvník: 4866 Reagovat

Co se to děje v našem městě ? – 4/2

Již tři roky působím v jedné komisi města. Setkal jsem se zde s čestnými lidmi, kteří nezištně pracují pro zlepšení podmínek pro život obyvatel města. A podobní lidé pracují v dalších komisích. A nejen v komisích. Znám řadu lidí, kteří bezplatně odpracovali stovky hodin na úpravě městského pozemku, vyčistili ten pozemek (a věřte nebylo to vůbec snadné) a osázeli stromy, které často nakoupili za vlastní peníze. Každoročně připravují řadu komunitních akcí (dětský den, Májka a pálení čarodějnic, Mikuláš, krmení ptáčků a zpívání koled na Štědrý den atd.). Znám v našem městě hodně čestných a nezištných lidí o nichž jsem přesvědčen, že by v zastupitelstvu pracovali pro dobro města a jeho obyvatel. Chápu i to, že mnozí z nich nechtějí kandidovat do zastupitelstva. Chtějí se raději vyhnout podobným frustracím, jaké nyní zažívá paní Lohniská. Ale pokud tito lidé nevystřídají v zastupitelstvu ty, kteří se již dlouhodobě neosvědčují tak se situace nezlepší. Proto doufám, že se nakonec najde dostatek nových „nezávislých“ kandidátů do zastupitelstva a že dostanou hlasy občanů. No, myslím, že pro dnešek je toho dost. Tak zase příště.

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 29.1.2014 14:22 | Návštěvník: 4866 Reagovat

Co se to děje v našem městě ? - 3/1

Vrátím se ještě k článku zastupitelky Lohniské publikovanému na webu města a v časopise Odolen. Paní Lohniská v něm píše : „Do místní politiky jsem bohužel vstupovala s velmi naivní představou dělat něco pro město a lidi.“ To „velmi naivní“ vnímám jenom jako ironickou nadsázku. Představa s níž vstupovala paní Lohniská do místní politiky je totiž jediná správná. To by měl být smysl a cíl práce všech zastupitelů. Z článku paní Lohniské je zřejmé, že pro všechny zastupitele našeho města to asi neplatí. Již jsem uváděl, že někteří zastupitelé přiznali, že necítí za svá rozhodnutí jinou odpovědnost než tu „politickou“. Opakovaně se přesvědčuji, že někteří zastupitelé, a to i ti, kteří jsou v zastupitelstvu již delší dobu, neznají základní principy jednání zastupitelstva. Např. princip veřejného projednávání, který říká, že veškerá rozhodnutí zastupitelstva o nichž se hlasuje musí být projednávána veřejně a veřejnost musí mít možnost se k nim vyjádřit. Zastupitelstvo se může sejít na tzv. „pracovním“ tj. neveřejném zasedání jenom za účelem nějakého proškolení, informování atd., ale nemělo by na něm projednávat a diskutovat věci, o kterých bude hlasovat. Neveřejná příprava nějakého rozhodnutí formou vzájemné diskuze a výměny názorů mezi zastupiteli je nepřípustná. Přesto i na posledním zasedání zastupitelstva v prosinci zazněl z úst zastupitele názor, že veřejnost by neměla mít možnost diskuze, protože „zdržuje“ zastupitele. To, že lidé s takovými názory jsou opakovaně voleni do zastupitelstva svědčí o něčem nedobrém.

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 16.1.2014 19:45 | Návštěvník: 4864 Reagovat

Co se to děje v našem městě ? - 3/2

Voliči by měli sledovat činnost svých zastupitelů, to jak hlasují, čí zájmy prosazují. Hlasovat politicky tj. dávat hlasy nějaké politické straně bez dobré znalosti konkrétních kandidátů je na komunální úrovni cesta do pekla. Současný volební systém pro komunální volby považuji za špatný. Jsem pro přímou volbu nejen starost(k)y a místostarost(k)y, ale všech zastupitelů / zastupitelek. S potěšením sleduji, že ve stále větším počtu obcí ( např. Dolních Břežanech, Černošicích atd.) lidé už nevolí politické strany, ale „své“ kandidáty, které dobře znají. Při minulých volbách jsem si všiml, že v našem městě je docela rozšířená jedna nedobrá praktika. Na kandidátku se na přední místo umístí nějaká oblíbená a atraktivní osobnost a ta po zvolení odstoupí a uvolní tak místo pro někoho jiného. Já osobně považuji takové jednání za podvod na voličích. Podvod by se měl trestat, třeba tak, že lidi zapojené do tohoto „podvodu“ už nikdy volit nebudu. No, myslím, že pro dnešek je toho dost. Tak zase příště.

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 16.1.2014 19:43 | Návštěvník: 4864 Reagovat

Co se to děje v našem městě ? - 2/1

Tak jsem se rozhodl, že odpovím na dotaz pana Homolky ve věci převodu kanalizace. Na jednání v prosinci zastupitelé města schválili převod zbývající části kanalizace (30%) z vlastnictví města do vlastnictví soukromé společnosti VKM, a.s. ( Vodárny Kladno – Mělník). Převáděný majetek byl znalcem oceněn na 26.966.818 Kč. 90% kupní ceny ve výši 24.759.800 Kč společnost VKM, a.s. uhradí úpisem vlastních akcií, které jsou neobchodovatelné a neumožňují ani našemu městu nějak ovlivňovat rozhodování společnosti VKM, a.s. (protože se jedná o méně než jedno procento všech akcií společnosti). 10% kupní ceny ve výši 2.207.018 Kč společnost VKM, a.s. uhradí ve finanční hotovosti. Tyto peníze město obratem smlouvou darovací daruje zpět společnosti VKM, a.s., která je použije na dostavbu splaškové kanalizace v Čenkově. (To je můj tajný sen! Takhle bych chtěl podnikat! Koupil bych majetek. To, co bych zaplatil by mi původní majitel okamžitě vrátil zpět s podmínkou, že musím ty peníze použít na další rozšíření svého majetku. Ne, to je, bohužel jenom sen! To se v reálném životě nestává! Že nestává? A co Odolena Voda a VKM? … Ne, ne, ne ! Musím s tím přestat nebo zešílím !) Takže jednoduše řečeno město převádí majetek v hodnotě 27 mil. Kč zcela zadarmo soukromé společnosti. Je to takový malý dáreček. Proti tomuto převodu protestoval jediný zastupitel – panem Homolkou zmiňovaný pan Ledvinka. Starostka připustila, že to není dobrý krok, ale uvedla, že nezbývá než to učinit, protože je to důsledek smluv mezi městem a společností VKM, a.s. z roku 2004, které jsou nastaveny pro město nevýhodně. Podle těchto smluv musí město převést do vlastnictví společnosti VKM, a.s. nejen kanalizační, ale i vodovodní síť a zřejmě i čistírnu odpadních vod. Někteří zastupitelé obhajovali převod majetku tím, že město nemá prostředky na údržbu a obnovování vodohospodářské sítě a proto je dobrý krok vložit tuto síť do majetku VKM.

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 9.1.2014 16:41 | Návštěvník: 4862 Reagovat

Re: Co se to děje v našem městě ? - 2/1

Pane Kroček já vám děkuji za shrnutí problému. Dle mého selského názoru nemůže nikdo město donutit k plnění nevýhodné smlouvy. A i kdyby, město by se mělo soudit a v případě neúspěchu žádat náhradu škody po těch co tu smlouvu podepsali. Je docela s podivem , že vedení města dodnes neví (od roku 2004) zda přijdeme i o čističku!!!

Autor: Petr Homolka | Přidáno: 9.1.2014 20:56 | Návštěvník: 4863 Reagovat

Re: Re: Co se to děje v našem městě ? - 2/1

Dobrý večer,

doplním informace k diskusi nad převodem vodohospodářského majetku z města na VKM, a.s. Ze smluv o nájmu a provozu vodovodu a kanalizace z roku 2004 mezi městem, VKM a současnou Veolií je dle výkladu právníka města téměř jisté, že ukončení smluv bude muset být doprovázeno převodem všeho vodohospodářského majetku města do VKM, a.s. Čili i čistírny odpadních vod. Je to jen těžko uvěřitelné, že tehdejší orgány města schválily takovou smlouvu, ale je tomu tak.
Způsob převodu vodohodpodářského majetku je stanoven schválenými pravidly firmy VKM (schvalovala valná hromada) a dělá se tak, že 10 % hodnoty majetku se prodává za finanční hotovost a 90 % hodnoty se upisuje formou akcií. Město vlastní v současné době asi 1,2 % akcií celé VKM, a.s.(s čímž nezmůžeme na valné hromadě prosadit vůbec nic, většinu akcií drží města Kladno, Mělník a Kralupy), navíc akcie nejsou volně obchodovatelné. Celý proces původního vložení majetku do VKM a ustavující valnou hromadu z roku 2004 již napadla soudně firma Compas Capital Consult, ale soudy si věc přehazují z instance na instanci a záležitost se vleče roky. S právničkou, která zastupuje CCC, jsem osobně jednala, je přesvědčená o tom, že tehdy se jednalo o podvod na obce, který chtějí u soudu prokázat.
Závěrem tedy nezbývá než konstatovat, že město se nyní bude muset bolestivě vypořádat s problémy, na které bylo zaděláno před lety. Pro zajímavost doporučuji se podívat na web www.vodarenstvi.com na odkaz Česká spořitelna / projekt Čechy, kde jsem s podivem našla mimo jiné zajímavé informace i scany dokumentů našeho města.

Dita Výborová

Autor: Dita Výborová | Přidáno: 9.1.2014 21:47 | Návštěvník: 4862 Reagovat

Re: Re: Re: Co se to děje v našem městě ? - 2/1

Dobrý večer paní starostko,
kdo tyto smlouvy podepsal? Předpokládám, že bývalá paní starostka. Dovolím si pochybovat , že se tímto podpisem zachovala jako správná hospodářka a měla by za tento čin nést důsledky. Kdo ji tento čin schválil a povolil? Tehdejší rada města nebo zastupitelstvo města? Tak i tito lidé co zvedli ruku pro podepsání smlouvy by měli být hnáni k odpovědnosti. Na co ještě paní starostko čekáte? Město přišlo dle pana Ledvinky o miliony a pokud ještě přijdeme o čističku, tak o další miliony ještě přijdeme. Nemyslím si, že jsme tak bohatí aby jsme si mohli dovolit nedělat nic. 30% kanalizace jste směnili za bezcenné akcie. Ze zápisu z posledního jednání zastupitelstva není bohužel jasné kdo jak hlasoval, můžete nám to napsat? Aby jsme věděli za pár měsíců u voleb, kdo hlasoval pro vyhození milionů z okna?

Autor: Petr Homolka | Přidáno: 9.1.2014 22:10 | Návštěvník: 4863 Reagovat

Re: Re: Re: Re: Co se to děje v našem městě ? - 2/1

Dobrý večer, pane Homolko a pane Kročku,

dovolte mi upřesnit některé informace v diskusi nad vodohospodářskou situací ve městě. Smlouvy na provoz a pronájem vodohospodářské infrastruktury v OV schválila zřejmě tehdejší rada města a starostka města p. Odehnalová je v roce 2004 podepsala. Město přišlo vkladem do VKM o část infrastruktury, která měla již svůj věk, ale byla plně funkční. Její hodnotu neznám, ale bude v řádech desítek milionů. Smlouvy tak, jak byly schváleny a podepsány nastavily systém tím způsobem, že s jejich ukončením bude město muset převést svůj podíl infrastruktury na VKM. A jestli ji město převede teď nebo za pár let při ukončení smluv asi v této věci nehraje velkou roli.

To, že finanční podíl z prodeje části kanalizace (2,2 mil. Kč) vloží město do VKM jako spolufinancování bylo podmínkou VKM pro odkanalizování zbytku města firmou VKM. Nyní jsme tedy vložili do VKM zbývající část městské kanalizace (30 % celkové délky, nejednalo se o páteřní kanály) dohodou za realizaci investiční akce v hodnotě kolem 12 mil. Kč, která umožní občanům Čenkova a oblasti pod kostelem se napojit na kanalizaci a nevyvážet každé dva až tři měsíce žumpu. Domnívám se, že při smluvních podmínkách, které byly městu před 10 lety nastaveny, je toto řešení dnes pro město výhodné. Majetek bychom museli vložit do VKM tak jak tak a nyní máme alespoň odkanalizované město s investicí města 2,2 mil. Kč.

Další zajímavé téma k zamyšlení je investice do ČOV. Pokud by město mělo zvyšovat kapacitu ČOV, která je v současné době už na hraně, vlastně by ve své podstatě zhodnocovalo budoucí majetek VKM. Kdo by tedy měl řešit kapacitu ČOV? Město? VKM? Je spousta otázek a kde nalézt správné odpovědi?

Dita Výborová

Autor: Dita Výborová | Přidáno: 11.1.2014 17:15 | Návštěvník: 4862 Reagovat

Re: Re: Re: Re: Re: Co se to děje v našem městě ? - 2/1

Vážená paní starostko,

kladete zásadní otázky. Mé stanovisko je jednoznačné. Město je povinno prostřednictvím zastupitelů a svých úředníků spravovat svěřený majetek co nejlépe a v případě potřeby a v zájmu občanů investovat do jeho rozšíření, modernizace, údržby atd. Je, však, nepřípustné, aby vkládalo svěřené společné prostředky a zdroje do soukromého majetku někoho jiného i když je to také třeba v zájmu občanů. V takovém případě by mohli příslušní funkcionáři čelit žalobě na neoprávněné nakládání se svěřenými prostředky a něčí nezákonné obohacování.

Díval jsem se na projekt rozšíření ČOV a dokanalizování města z r.2010. Jednalo se o investiční projekt ve výši 68 mil. Kč ( bez DPH, s 10-tiprocentní DPH to bylo 75 mil.Kč). Uznatelné náklady z toho činily 47,5 mil. Kč. (Vznášel jsem tehdy veřejně na webu města dotaz, proč jsou tak vysoké neuznatelné náklady – přes 20 mil.Kč. Vím, že podpora ČOV z Fondu soudržnosti byla koncipována tak, aby neuznatelné náklady nebyly pokud možno žádné nebo jenom minimální. Na svůj dotaz jsem nikdy neobdržel odpověď.). Dotace na projekt činila 42,7 mil. Kč ( 85% uznatelných nákladů tj. 40,3 mil. Kč z Fondu soudržnosti a 5% tj. 2,4 mil. Kč přímo ze SFŽP). Starostka Odehnalová několikrát informovala, že dotace pro město je schválena. Bohužel se mýlila. Projektová žádost našeho města byla sice schválena SFŽP dne 5.5.2010, ale s tím, že konečné rozhodnutí o dotaci bude vydáno až po splnění podmínek.

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 12.1.2014 15:42 | Návštěvník: 4862 Reagovat

Re: Re: Re: Re: Re: Co se to děje v našem městě ? - 2/1

Pamatuji si, že někdy v r.2011 jste informovala zastupitelstvo o svém jednání na SFŽP ve věci dotace. Bylo Vám sděleno, že dotace nemůže být našemu městu přidělena, protože smlouvy mezi městem a VKM jsou porušením podmínek pro přidělení dotace. Dotaci bychom získali pokud by VKM přistoupila na jejich zrušení. To, pokud si pamatuji, VKM odmítla.

V usnesení zastupitelstva ze dne 21.3.2012 jsem našel, že zastupitelstvo schválilo jednomyslně žádost města na VKM (,kterou předložila paní Odehnalová) v níž město požadovalo, aby
- VKM provedla odkanalizování zbytku města a
- rozšíření kapacity ČOV na 10.000 EO,
protože „město již zcela jistě nedostane dotaci ze SFŽP, kterou mělo přislíbenu“. Zajímalo by mně, jak VKM na tuto oficiální žádost města reagovala.

Takže shrnuto : smlouvy s VKM z r.2004 měly pro naše město mj. za důsledek ztrátu 42,7 mil.Kč (v penězích). Že něco takového schválili někteří zastupitelé lze ještě snad pochopit. Neměli žádné životní zkušenosti z řízení organizací a uzavírání smluv takového rozsahu. Rozhodovali o něčem, čemu nerozuměli. Ale, copak město nekonzultovalo tak důležité smlouvy s právníkem ? Pokud ano, kdo byl ten právník ? A co odpovědní úředníci, jako tajemník, vedoucí ekon. odboru atd.?

Myslím, že dnes zbývá městu jediné : trvat nekompromisně na tom, aby VKM realizovala dokanalizaci města a nezbytné rozšíření ČOV na své náklady. Tím, že převzala do svého vlastnictví životně důležitý infrastrukturní majetek města převzala i odpovědnost, že se o něj bude řádně starat. V případě, že VKM své odpovědnosti nedostojí zbývá asi už jenom soudní cesta.

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 12.1.2014 15:44 | Návštěvník: 4862 Reagovat

Re: Re: Re: Co se to děje v našem městě ? - 2/1

V dubnu 2004 (nebo 2005? – již si to přesně nepamatuji) organizovala asociace v níž jsem působil při stavebních veletrzích v Brně konferenci zabývající se mj. privatizací vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví obcí. Konference byla hojně obsazena jak návštěvníky tak přednášejícími. Konala se totiž v souběhu s celorepublikovým Sněmem starostů, který se konal v rámci veletrhu. Pamatuji si na vystoupení na konferenci tehdejšího předsedy Svazu měst a obcí, europoslance za ODS Vlasáka (myslím, že je to také bývalý primátor Hradce Králové). Ten apeloval na starosty, aby obce neuzavíraly žádné smlouvy o převodu vodohospodářského majetku na vodárenské společnosti. Uzavřely by si tak cestu k evropským dotacím, které byly mimořádně důležité, protože ČR v souvislosti se vstupem do EU se zavázala k úplnému odkanalizování a čištění splaškových vod pro všechny obce s více než 2000 ekvivalentních obyvatel do r.2010. ( ČR tento závazek nesplnila, mj. též proto, že řada obcí takové smlouvy uzavřela a uzavřela si tím přístup k dotacím). Ve sdělovacích prostředcích se o tom hodně psalo a mluvilo. Často se uváděl varovný příklad hl. m. Prahy a společnosti Veolia. Potkal jsem tehdy na veletrhu tehdejší starostku s tehdejší místostarostkou. Pozval jsem je obě na naši konferenci. Předpokládám, že se jí zúčastnily a byly tudíž o věci dobře informovány.

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 10.1.2014 08:08 | Návštěvník: 4862 Reagovat

Re: Re: Re: Co se to děje v našem městě ? - 2/1

Dobrý den, paní starostko,
děkuji za odkaz na www.vodarenstvi.com. Kromě naskenovaných smluv našeho města s VKM tam lze nalézt řadu dalších zajímavých informací. Tak např. to, že nám VKM opět zvedá cenu vody a stočného. V r.2014 bude stočné 39,22 Kč za kubík.V r.2013 to bylo 37,15 Kč. To zvýšení je navíc v rozporu se smlouvami z r.2004, které povolují VKM zvyšování cen pouze o inflaci. Celková cena vody se zvedá na 91,09 Kč. Ze 46 uváděných společností v ČR je ve výši cen VKM na 5.místě. Před námi je jen Ústí n.L. a Liberec ( 92,45 Kč), Plzeň-Sever (91,67 Kč), Frýdlant (91,44 Kč) a Hr.Králové (91,13 Kč). Praha má cenu 75,84 Kč tedy cca o 20% nižší než my. Zajímavý je vývoj čistého zisku VKM : v r.2004 – 428 tis.Kč, v r.2005 – 19,5 mil.Kč, v r.2006 – 28,2 mil.Kč, v r.2007 – 48,8 mil.Kč, v r.2008 – 59,1 mil.Kč, v r.2009 – 65,2 mil.Kč, v r.2010 – 72,5 mil.Kč, v r.2012 – 82,2 mil.Kč. Uvážíme-li, že většinový vlastník VKM je zahraniční odtéká většina tohoto čistého zisku (tj našich plateb za vodu) do zahraničí. A Odolena Voda navíc musí zaplatit dostavbu kanalizace v Čenkově (což je majetek VKM) ze svého. Jsem z toho skutečně v šoku.

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 11.1.2014 07:38 | Návštěvník: 4862 Reagovat

Co se to děje v našem městě ? - 2/2

Občané by si měli uvědomit, že musí společnosti VKM platit za každý kubík vody (vypuštěné do kanalizace nebo třeba jenom „vystříkané“ na zahradě) stočné 37,15 Kč. Je to hodně nad celorepublikovým průměrem. Je to stejné, jako kdyby jste dostali auto pro vlastní dopravu a pak ho někomu darovali a ten obdarovaný by vám potom účtoval za svezení cenu jako drahý taxík. Vodohospodářská infrastruktura byla státem převedena do vlastnictví obcí proto, aby tyto mohly poskytovat svým občanům služby za rozumné ceny a ti nebyli vystaveni nestoudnému cenovému vydírání ze strany soukromých vodárenských společností. Zásobování vodou a odvod splaškových vod se v každé slušné společnosti považuje za veřejnou službu, ne za předmět dosahovaní vysokých zisků soukromými podnikatelskými subjekty. Znovu a znovu si kladu otázku, kde se v našich zastupitelích bere ta velkorysost, když se jedná o dary pro takové chudé podnikatele jako je VKM. A co to je 37,15 Kč za odkanalizování jednoho kubíku. Naši občané to přece ani nepocítí. Při plánování se počítá s roční spotřebou vody 100 kubíků na osobu ( 40 kubíků teplé a 60 kubíků studené ). To je přece jenom 3.715 Kč na osobu. Město přišlo před necelými 3 roky o již de facto schválenou dotaci ve výši asi 46 mil. Kč na rozšíření čistírny odpadních vod právě proto, že uzavřením smluv s VKM porušilo podmínky pro udělení dotace. Jeden občan se ptal veřejně bývalé starostky, zda přijme odpovědnost za zmaření dotace. Nezaznamenal jsem její odpověď. Myslím, že na omluvu není nikdy pozdě. Občané by se měli ptát, kdo uzavřel v r.2004 smlouvy, které jsou podle současné starostky pro město nevýhodné. Kdo nese za tyto, pro město nevýhodné, smlouvy odpovědnost ? Když nechtějí bývalí zastupitelé a vedení města nést za své rozhodování normální odpovědnost tak ať nesou alespoň tu politickou. Mají-li trochu slušnosti neměli by v příštích volbách již kandidovat. No, myslím, že pro dnešek je toho dost. Tak zase příště.

Autor: Ladislav Kroček | Přidáno: 9.1.2014 16:40 | Návštěvník: 4862 Reagovat
|< 1 3 4 5 6 7 8 >|

Pro vstup do diskuze musíte být přihlášeni.

Přihlášení

Vítejte v Odoleně Vodě