Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Diskuse: Územní plán - Stránka 2

Co není dovoleno v diskusních fórech města Odolena Voda:
- Uveřejňovat příspěvky, které jakýmkoliv způsobem porušují zákony ČR nebo zákony země, v níž se diskutující momentálně nachází
- Urážet, pomlouvat či vyhrožovat komukoli násilím
- Podněcovat nenávist k jednotlivcům nebo skupinám obyvatel, zejména na základě národnostní, rasové nebo náboženské příslušnosti
- Vyjadřovat se vulgárně nebo obscénně 
- Zveřejňovat další údaje o identitě ostatních diskutujících (např. telefon, zaměstnání)
- Vydávat se za někoho jiného
- Opakovaně vkládat stejné příspěvky (tzv. tapetování)
- Zneužívat diskuse k šíření reklamy a spamu
- Vkládat odkazy na stránky s nelegálním obsahem
- Chatovat a uveřejňovat příspěvky či odkazy, které nesouvisejí s tématem fóra

Územní plán

a vše co s ním souvisí

Příspěvky v diskusi

Počet příspěvků: 34

Možnosti řazení
|< 1 2 > >|

POZVÁNKA - ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

Znáte změny územního plánu, které prosazuje zastupitelstvo? Možnost masivního navýšení obyvatel bez koncepce rozvoje občanské vybavenosti.

Pokud Vám není lhostejný vzhled a bezproblémové fungování města Odolena Voda, přijďte do

Malý sál v KLUB AERO - horní sídliště

dne 10.10.2012 od 18.00h

pořádají autoři Otevřené výzvy zastupitelům města Odolena Voda.

ZASTAVTE SE A PODPOŘTE NÁS SVÝM PODPISEM.

Autor: Jiří Veselý | Přidáno: 7.10.2012 21:04 | Návštěvník: 4447 Reagovat

Rozvoj města Odolena Voda

Zdravím.
Stěhuji se na konci května do Odoleny Vody do ulice K cukrovaru. Z okna mého bytu se budu dívat na jakousi nevzhlednou budovu a komín. Zajímalo by mě, jestli město plánuje nějak tuto prostoru mezi Dolním náměstím a tůňkou (Sběrným dvorem) využít a co zde hodlá postavit. Rovněž by mne zajímalo, zda se plánuje zastavění plochy, kde se dnes prohánějí koně a kde hodlám venčit svého čtyřnohého přítele, hodně se tam staví, nebo zda se tam nechá nějaká příroda pro procházky.
Děkuji za vaši odpověď.
PhDr. Jana Květoňová

Autor: Jana Květoňová | Přidáno: 6.5.2012 12:12 | Návštěvník: 4174 Reagovat

Re: Rozvoj města Odolena Voda

Vážená paní Květoňová,

oblast u firmy Dopramo, kterou popisujete, na kterou se budete dívat z okna, má být v novém územním plánu částečně jako zastavitelné území, částečně zeleň a částečně občanská vybavenost - tělovýchovná zařízení. Zde je odkaz na grafickou část konceptu územního plánu: http://www.odolenavoda.cz/download.php?FNAME=1287746641_l596.upl&amp;ANAME=I2_HLAVN%CD_V%DDKRES.pdf

S pozdravem
Dita Výborová, starostka města

Autor: Dita Výborová | Přidáno: 10.5.2012 22:48 | Návštěvník: 4175 Reagovat

Za koho kope zpracovatel

Všiml jsem si takové drobnosti v navrhovaném uzemním plánu .Došel mi vlastně až teď tj skoro ex post. Nově navrhovaný plán s navrhovanými novými obytnými plochami vlastně nepřináší žádné plochy ,které by byly přínosem pro celé město . Není tam žádný veřejný park, žádná obchodní zóna žádná cesta ,která by měla širší význam o prvkách ekologické stability nebo cyklostezce nemluvě ,odpadové hospodářství ,hřiště apod.Vše je podřízeno maximalizaci zisku .Všechny tyto plochy ,které město potřebuje jsou navržený tak aby proboha nepřekážely těmto novým obytným zónám . Teprve teď jsem vlastně pochopil proč zpracovatel vypustil a dost se bránil opětovnému navržení severního obchvatu je to v plochách kde mají být obytné zóny .Drobná perlička když jsem v roce 1996 požádal o změnu využití půdy z orné na ovocný sad ten mi byl zamítnut z důvodu kvality ZPF dnes bez jakékoli konzultace mi tam zpracovatel frkl odpadové hospodářství .....

Autor: Koščo Mojmír | Přidáno: 26.3.2012 08:15 Reagovat

Cena volného prostoru

Nebudu zde vyčíslovat cenu půdy , životního prostředí ani cenu chráněných rostlin a živočichů tyto hodnoty jsem se snažil uplatnit v rámci politického boje a nebyly oceněny,reprezentanty kde to dovedou ocenit jsou Jindřichovice pod Smrkem a město Slavonice ,současné zastupitelstvo
bere tyto hodnoty jako poslední z posledních . Proto jsem se rozhlédl po obcích a městech které mají opravené chodníky, náměstí ,dostatečnou kapacitu ve školkách a školách, jsou to například Králíky , Jihlava , Mělník ,Zbiroh. Všiml jsem si že nárůst počtu obyvatel u těchto obcí byl malý ,nebo záporný ,zábor volné krajiny rovněž malý ,to ukazuje že cena města Odolena Voda za nevyřešenými nedostatky je zábor volného a nárůst počtu obyvatel. Zajímavou skutečností je že jsem nenašel obec ani město ,kde po záboru volného prostoru a skokovém nárůstu obyvatel jsou vyřešeny problémy s kterými se potýká město Odolena Voda. Dalším charakteristickou skutečnosti je že v územních plánech je podpora stávajících aktivit. V navrženém UP Odoleny Vody se o takové podpoře nedá vůbec mluvit .Charakter krajiny kolem doprama ,stáje a výběhy pro koně rybník Jordán s okolím aktivity v Dolinku a Čenkově je v současnosti dána zemědělskou prvovýrobou na tuto skutečnost se v návrhu UP zvysoka kašle. Současný platný UP má přitom dostatečnou kapacitu , která umožňuje mírný nárůst a zdaleka není naplněna jeho stavební kapacita.
Proto si myslím ,v případě, že zastupitelé chtějí skutečně řešit problémy s infrastrukturou města měly by tak činit a nedělat ještě větší problémy, které generuje navržený nový UP.

Autor: Koščo Mojmír | Přidáno: 12.8.2011 10:07 | Návštěvník: 183 Reagovat

Nárůst počtu obyvatel v Konceptu ÚP

Dobrý den,
já jsem si dal práci s vyčíslováním a spočítal jsem kapacitu počtu obyvatel pro 100% a 30% nově zastavitelné plochy dle Konceptu ÚP s uvážením nízké hustoty zástavby a s vysokou hustotou zástavby obyvatel. Na základě výpočtů zpochybňuji údaj 3938 nových obyvatel v Odůvodnění ÚP Ing. Jetela na straně 12, který je zavádějící, protože opomněl informovat o počtu obyvatel v plochách přestavby a do výpočtů zahrnul jen minimální spodní hranici hustoty obyvatel danou regulativy ÚP.

Dle výpočtů je počet obyvatel v nově zastavitelných plochách a plochách přestavby :
a) 9047 počet obyvatel s vysokou hustotou zástavby (nejedná se o maximální zástavbu)
b) 5431 počet obyvatel s nízkou hustotou zástavby
c) 4268 počet obyvatel s vysokou hustotou zástavby a s omezením na 30% nově zastavitelných ploch
d) 2393 počet obyvatel s nízkou hustotou zástavby a s omezením na 30% nově zastavitelných ploch

Sečtu-li současný počet obyvatel s počtem obyvatel s vysokou zástavbou dle nového ÚP, dostanu 5375+9047 = 14422 obyvatel. Pak mluvím o 15 tisícovém městě, který je v rozporu se strategickým plánem města Odolena Voda.
Sečtu-li současný počet obyvatel s počtem obyvatel s omezením nově zastavitelných ploch na 30% s vysokou hustotou zástavby, dostanu 5375+4263 = 9638 obyvatel. Pak mluvím o 10 tisícovém městě. Výpočtem je prokázáno, že stačí rozvoj města intenzifikovat na místo navrhované extenzifikace a k 10 tisícovému městu dospějeme i bez masivního záboru volné krajiny a zemědělské půdy.

S pozdravem Jiří Veselý

Výpočty v pdf a soubor xls jsou uvedeny na těchto www stránkách :
http://wodolka.webnode.cz/narust-poctu-obyvatel/

Autor: Jiří Veselý | Přidáno: 16.8.2011 22:46 | Návštěvník: 884 Reagovat

Re: Nárůst počtu obyvatel v Konceptu ÚP

Dobrý den, pane Veselý, pane Koščo,
koncept nového územního plánu je opravdu postaven poměrně nešetrně ke krajině i k potřebám současných obyvatel našeho města. Současné vedení města by chtělo při jednáních nad finální verzí územního plánu dosáhnout přijatelného kompromisu tak, abychom se do budoucna nevystavili nadměrnému přílivu nových obyvatel, kteří budou mít oprávněné požadavky na občanskou vybavenost města. Uvědomujeme si, že už v současné situaci nemáme dostatečnou kapacitu v MŠ, za 2 roky nebude ani kapacita v ZŠ, čistírna odpadních vod je na svém maximu, v obci chybí chodníky atd.

Bude tedy na rozhodnutí zastupitelů města, na jakém kompromisu podoby nového ÚP se shodnou. Máme před sebou ještě hodně práce nad novým územním plánem, nejpodstatnější však bude zodpovědný přístup zastupitelů města, kteří svým rozhodnutím nasměrují vývoj města na 20 – 25 let dopředu.
Dita Výborová, starostka města

Autor: Dita Výborová | Přidáno: 20.9.2011 14:37 Reagovat

Ochrana přírody a krajiny

Dobrý den,
apeluji na zastupitele města, aby v Návrhu územního plánu města Odolena Voda respektovali „Ochranu přírody a krajiny“. Největším problémem je výstavba ve volné krajině či na okraji města, kde dochází ke stírání rozdílu mezi sídlem a volnou krajinou, přestává existovat tzv. „nárazníková“ přechodová zóna, snižuje se prostupnost a ničí se krajinný ráz území. Nový územní plán by měl vytvářet podmínky pro vyvážené a efektivní využívání zastavěného území, tzn. měl by preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před zástavbou ve volné krajině. Měl by podporovat dostatečné zastoupení veřejných prostranství a ploch veřejné zeleně a dostatečnou prostupnost krajiny.
Územní plán by měl chránit krajinu s jejími přírodními a kulturními hodnotami, dominantami a tradiční strukturou.
Podporovat přednostní využití zastavěných či zdevastovaných území oproti výstavbě v nezastavěném území.

S pozdravem Jiří Veselý

Autor: Jiří Veselý | Přidáno: 16.8.2011 22:49 | Návštěvník: 884 Reagovat

JAK BY MĚLA BÝT ŘÍZENA VÝSTAVBA V NAŠÍ OBCI

--- část 1 ---
Aby mohla být správně regulována výstavba v naší obci, musí podmínky výstavby vyhovovat třem subjektům současně: Obci – občanům - vlastníkům dotčených pozemků.
• Obec garantuje dostatečnou kapacitu infrastruktury pro místní občany, v souladu s demokraticky projednaným a schváleným územním plánem a musí mít pro toto rozšiřování infrastruktury dostatek finančních prostředků.

• Občané této obce mají nárok na klidný a důstojný život s dobře zajištěnou infrastrukturou, a dále potřebují mít jistotu, že jim do budoucna za barákem nevyroste něco, co ještě nedávno bylo v rozporu s územním plánem obce a v rozporu s jeho regulativy.

• Vlastníci dotčených pozemků mají své pozemky jako spolehlivou banku a zdroj obživy, pokud na nich podnikají. Musí tudíž mít jednoznačně stanoveno, za jakých podmínek si své pozemky mohou prodat, když potřebují, aniž by současně poškodili obec či ostatní občany.

Autor: Jiří Veselý | Přidáno: 23.5.2011 21:47 Reagovat

Re: JAK BY MĚLA BÝT ŘÍZENA VÝSTAVBA V NAŠÍ OBCI

--- část 2 ---
Souladu mezi všemi třemi subjekty lze dosáhnout pouze při současném splnění čtyř podmínek:

1. Obec musí mít k dispozici bezchybný územní plán, pod který se beze studu mohou podepsat všechny tři zainteresované skupiny, a který platí na desítky let dopředu a nejenom na jedno či dvě funkční období. Je v něm formou dodatků sice možno dělat různé drobné korekce podle toho, jak jde život, ale nikoliv změny zásadního rázu. Dojde-li totiž k široké diskusi a k širokému konsensu, pak je jistota, že při změnách jednotlivých reprezentací obce nebude důvod takovýto územní plán zásadně měnit. Pak je jistota, že si jeho neměnnost budou ve vlastním zájmu hlídat všechny tři skupiny naráz. Pak je jistota že nikdo nikoho nebude moci vydírat, či blokovat, neboť pokud by se o to jen náznakem kdokoliv pokusil, narazí na všechny tři skupiny naráz.

2. Obec musí mít pečlivě nastavené a odborníky propočítané regulativy územního plánu vycházející z požadovaného ročního přírůstku obyvatel ve všech třech částech naší obce. Ty znemožní do budoucna vyčerpání infrastruktury a naopak stanoví požadavky na její povinné rozšiřování.

3. Obec musí mít mapu časové etapizace výstavby, která umožní vlastníkům při prodeji svých pozemků přenášet na nového vlastníka všechny čtyři podmínky najednou tak, aby nový vlastník měl jistotu, kdy bude moci stavět a za jakých podmínek. Územní plán, jeho regulativy a časová mapa tak v podstatě budou moci tvořit přílohu kupní smlouvy. Časová mapa zabrání předčasné výstavbě, tj předčasnému vyčerpání infrastruktury v obci.

4. Obec musí mít k dispozici fond na rozšiřování infrastruktury obce. Vlastníci pozemků plně financují veškeré inženýrské sítě vedoucích v příslušných rozvojových lokalitách. Po kolaudaci těchto inženýrských sítí je jako dar převádějí do majetku obce, a to jako výraz vděku za to, že jim obec tyto pozemky v územním plánu zhodnotila. Při prodeji pozemku v rozvojové lokalitě pak vlastník (resp. developer) takového pozemku poskytuje finanční příspěvek na rozšíření MŠ, ZŠ a ČOV, jehož výše je odvozena od počtu bytových jednotek na 1ha stavební plochy. Tato příspěvková taxa je jednotná pro všechny vlastníky v obci. Valorizuje se ročně podle prokazatelné inflace. Obec tento fond navíc doplňuje z přidělených dotací na budování a rozšiřování MŠ, ZŠ a ČOV.

Autor: Jiří Veselý | Přidáno: 23.5.2011 21:48 Reagovat
|< 1 2 > >|

Pro vstup do diskuze musíte být přihlášeni.

Přihlášení

Vítejte v Odoleně Vodě