Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Jaroslav Bartoš

11. 4. 1897 Vodolka (Odolena Voda). - 3. 5. 1967 Praha

Historik loutkového divadla, překladatel.

Po absolvování akademického gymnázia v Praze (1915) a Právnické fakulty Univerzity Karlovy (1921) nastoupil v roce 1922 do Patentního úřadu. Ve druhé polovině 40. minulého století vystudoval při zaměstnání hudební vědu a estetiku na filozofické fakultě, po jejímž ukončení přijal místo v Gramofonových závodech v Loděnici u Berouna, kde s v průběhu dvou následujících let (1948–1950) věnoval zpracovávání soupisů kmenového repertoáru reprezentační hudby na deskách tohoto hudebního vydavatele.

Celý život se zajímal o hudbu a divadlo, a to především o loutkové. Pro ně upravil několik desítek her českých klasických autorů (Josefa Kajetána Tyla, Aloise Jiráska, Václava Klimenta Klicpery, Josefa Václava Friče a dalších), vydával sbírky loutkových her, redigoval časopis Naše loutky, přispíval do řady periodik zabývajících se loutkovým divadlem (Loutková scéna, Československý loutkář aj.), překládal a zejména v pozdnějším věku se intenzivně věnoval dějinám loutkářství, ke kterým položil základy vědeckého přístupu.

 

Z díla

Deset loutkových her ze světových literatur dramatických. 1930.
Šestero husitských her pro loutky. 1934.
Loutkářské hry českého národního obrození. 1952.
Posvícení v Hudlicích. 1956.
Loutkáři 16. a 18. věku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1960.
Komedie a hry českých lidových loutkářů. 1959.
Loutkářská kronika. 1963.


Vítejte v Odoleně Vodě