Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

František Urban-Vodolský

1. 5. 1868 Vodolka (Odolena Voda) - 13. 12. 1937 Praha

Sokolský vzdělavatelský pracovník, autor sokolských a historických prací.

František Urban Vodolský. Pravdo velká v nadšení já pěji tobě –
pravdo svatá, buď nám slunce jasný svit –
ozářená krví velkých mučedníků
tvou jen krásnou vznešeností já jsem zpit!
Moje duše tobě hymny slavné pěje,
bojovníků tvým pak volám hlučně zdar,
jenom tobě já se kořím, tobě žiji,
nepřátelům tvým pak volám stále zmar.
Velká, svatá pravdo, buď nám sluncem v žití,
Přines lidstvu žádané již spasení,
zahlaď lháře, již se tvého světla štítí –
prapor svůj nes dále v mocném nadšení!

Ve Vodolce, dne 1. měsíce května 1908. Urban.
Z knihy Památce Mistra Jana Husa.

 

Z díla

O lásce ku vlasti a národu. Předneseno veřejnosti dne 4. dubna 1897 v místnostech tělocvičné jednoty „Sokol“ ve Vodolce v hostinci br. Fr. Králíka. (1897, vydáno vlastním nákladem.)

Matce Boží. Básně a modlitby. (1900, vydáno vlastním nákladem.)

Bitva na Bílé Hoře. Její příčiny a následky pro národ český. Malý příspěvek ku výchově v národě. (1903, vydáno vlastním nákladem.)

Bitva na Bílé Hoře, její příčiny a následky pro národ český. Malý příspěvek ku výchově v národě. Předneseno v mnohých jednotách sokolských a různých spolcích (1903, vydáno vlastním nákladem.)

Sokolstvo. Jeho úkol, směr a cíl. (1903, vydáno vlastním nákladem.)

Dobou utrpení. Vzpomínky dějin národa českého od r. 1620 do r. 1648. (1905, vydáno vlastním nákladem.)

Zušlechťujme svůj život! (1907, vydáno vlastním nákladem.)

Památce Mistra Jana Husa. (1908, vydáno vlastním nákladem.)

Titulní list knihy knihy Františka Urbana-Vodolského Památce Mistra Jana Husa. (1908.)

Původ bohů a náboženství. (1909, vydáno vlastním nákladem.)

Pod praporem sokolským. (1913, vydáno vlastním nákladem.)


Vítejte v Odoleně Vodě