Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Vánoční koncert

20171226_Plakat-vanocniho-koncertu_web

Datum konání: 26.12.2017 16:00 - 26.12.2017 17:00

Místo konání: Kostel sv. Klimenta, Odolena Voda

Druh akce: Koncert

Vstupné: Dobrovolné

Program

Antonio Vivaldi: Zima z cyklu „Čtvero ročních dob“ – sólo housle

Antonio Vivaldi: Domine Deus z Gloria in D – sólo soprán

César Franck: „Panis angelicus“ ze Mše A dur – sólo tenor, dětský zpěv

Wolfgang Amadeus Mozart: „Alleluja“ z moteta Exultate iubilate – sólo soprán

Latinská koleda: „Adeste fideles“ – sólo dětský zpěv

Wolfgang Amadeus Mozart: „Ave verum corpus“ – sbor

Jakub Jan Ryba: „Slavíček“ – sólo soprán

Wolfgang Amadeus Mozart: „Malá noční hudba“ (3. věta) – orchestr

Giacomo Puccini: „Árie Cavaradossiho“ z 1. jednání opery Tosca – sólo tenor

Giuseppe Verdi: „Sbor Židů“z opery Nabucco – sbor

Irving Berling: „White Christmas“ – sólo tenor

Pásmo dvanácti vánočních koled
zakončené koledou „Narodil se Kristus Pán“

Účinkují

Dagmar Vaňkátová – soprán

Alexandr Sedláček – tenor

Adam Skolil – zpěv

Antonie Vaňkátová – sólo housle

Josef Vaňkát – koncertní mistr

Členové sboru a komorního orchestru Státní opery Praha

Připravilo město Odolena Voda, jeho kulturní komise a Římskokatolická farnost Odolena Voda.


Vítejte v Odoleně Vodě