Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Voda Odolná

20180407-20180525_Plakat-vystavy-obrazu-malire-Karla-Kusky-Voda-Odolna_web

Datum konání: 7.4.2018 14:00 - 25.5.2018 22:00

Místo konání: Kostel sv. Klimenta, Odolena Voda

Druh akce: Výstava

Vstupné: Vstup volný

Výstava je přístupná od 7. dubna každou sobotu od 14.00 do 17.00 hodin až do pátku 25. května 2018 do Noci kostelů a dále při návštěvě bohoslužeb.

Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční ve čtvrtek 19. dubna 2018 od 18.00 hodin. Vernisáž obohatí varhanní skladby, zpěv, průvodní slovo a přednes básní.

Karel Kuška pochází z východních Čech, z Pardubic, kde se v roce 1944 narodil v rodině výtvarníka. Dodnes rád vzpomíná na blahodárný vliv svých rodičů.

Přestože jsem už od dětství projevoval výtvarné nadání, nevedla jej Múza jednoduchou cestou, naopak dělil svůj zájem a čas mezi zaměstnání sport, sběratelství a výtvarné umění. Zajímala jej především karikatura a kreslený humor.

Až v roce 1980 začal používat techniku olejomalby. Jak sám poznamenává: „Vždy jsem chtěl malovat moderně, ale poznal jsem, že je to velice těžké a pochopil jsem, že bude muset projít vlastním vývojem. Pokoušel jsem se malovat realisticky, což mě naučilo mít trpělivost a snad i větší pokoru. Časem jsem se snažil o impresionistický projev, který mi byl vždy blízký pro svou projasněnost, optimismus a osvobodivý malířský přednes. Postupně jsem se dostával k tvořivým, modernějším výtvarným projevům.“

Plně se ztotožňuje s výrokem malíře Jánuše Kubíčka: „Malování obrazů je výsledkem, to už je pokus o promítnutí celého předchozího života, všeho, co znám, co neznám, co vím, co tuším.“

Od roku 1969 žije v Odoleně Vodě a za tu dobu u něho vznikl hluboký vztah k tomuto místu, který má pro něj nenahraditelný tvůrčí význam. Zvolený název jeho nejnovější výstavy „Voda Odolná“ to jen podtrhuje.

Výstavu připravili Římskokatolická farnost Odolena Voda a malíř Karel Kuška.


Vítejte v Odoleně Vodě