Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Archiv novinek

Filtr a vyhledávání

Nalezeno 2111 záznamů.

Možnosti řazení
|< 1 2 3 4 5 54 107 159 212 >|

Kniha z knihovny - nová služba

18.2.2019 13:23

Městská knihovna Odolena Voda

Nová služba pro občany od 4. 3. 2019

Kupte knihu online na https://www.knihazknihovny.cz/

  • Objednávku zpracovává knihovna společně se svým nákupem knih do fondu.
  • Po doručení knihy do knihovny vám bude zasláno avízo k odběru.
  • Kniha bude vydána tomu, kdo se prokáže heslem (kód bude zaslán do mailu).
  • Osobní odběr vždy ZDARMA.

Komunitní plánování sociálních služeb

4.2.2019 18:01

V projektu Komunitní plánování sociálních služeb pořádáme ve středu 6.2.2019 setkání jednotlivých pracovních skupin. Tentokrát se setkání uskuteční v sále restaurace Opera v Odoleně Vodě. Setkání na sebe navazují, ale není nutná účast na všech blocích. Na tomto setkání budeme pracovat zejména na SWOT analýze (podklady pro vytvoření plánu). Další setkání se uskuteční 21.2.2019. Mgr. Kateřina Tylšarová, Komunitní plánování sociálních služeb, MAS Nad Prahou o. p. s.

Rodina - 16:00 *   Senioři - 17:00 *   Zdravotně postižení - 18:00 *   Osoby ohrožené sociálním vyloučením - 19:00

Oznámení o zkoušce sirén - středa 6.2. 12:00

4.2.2019 08:23

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, Vám oznamuje, že na základě ustanovení § 15 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 11 odst. 1 vyhlášky č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, že dne

6. 2. 2019 ve 12:00 hodin

bude ověřena provozuschopnost Jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV) akustickým přezkoušením sítě elektrických poplachových sirén. Toto přezkoušení bude provedeno prostřednictvím dálkového ovládání zkušebním nepřerušovaným tónem v trvání 140 sec. Ověřování provozuschopnosti JSVV je prováděno vždy každou první středu v měsíci ve 12:00 hodin, nebude-li stanoveno jinak. Děkuji. nprap. Havlíček Tomáš

Upozornění Vodárny na uzavření zákaznických center

28.1.2019 13:41

Kladno a Mělník uzavřeno od 1.2. - 5.2. 2019  více ZDE

Upozornění na blížící se veřejné projednání o návrhu Územního plánu Odolena Voda

20.1.2019 19:33

Ve čtvrtek 24. ledna 2019 od 17:00 se v Závodním klubu AERO Odolena Voda koná veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu Územního plánu Odolena Voda a také vyhodnocení vlivů návrhů územního plánu na udržitelný rozvoj území s odborným vyýkladem. Podklady jsou k náhlednutí od 19.12.2018 na městském úřadě a rovněž k dispozici na webových stránkách města ZDE

|< 1 2 3 4 5 54 107 159 212 >|

Vítejte v Odoleně Vodě